12 Şubat 2005
Sayı: 2005/06 (06)


  Kızıl Bayrak'tan
  Rice’in ziyaretiyle netleşen uşaklık tablosu
  Rice suç ortaklığının çerçevesini çizdi
  Emek Platformu mücadele kaçkınlığı
yapıyor
  Emek Platformu’nun İstanbul toplantıları
  Yüzünüzü tepedekilere değil tabandakilere çevirin!
  Emek Platformu İzmir toplantısı.
  CHP’nin imaj yenileme manevraları
  Hakkari'ye gaz bombası Asya’ya “yardım”
  Devrimci bir 8 Mart için
  Ankara’da KESK şube genel kurulları
  Ravelli'de saldırılar ve mücadele
  Gençlik hareketi engellerini aşarak
yoluna devam edecektir!
   Ulusal sorun ve Kürt hareketi/2 (Orta sayfa)
  “Jingo Kürtler”in gözüyle ABD, İsrail ve Kürtler...
  OSB-İMES İşçileri Derneği Başkanı ile
röportaj
  GOP BDSP kampanya faaliyetinden
  Tuzla’da sempozyuma hazırlık çalışmaları
  ABD-İngiliz emperyalist ittifakında çatırdama belirtileri
  Emp. barbarlığın
“demokratikleştirme misyonu”
  CİA: İşkenceci yetiştirme merkezi!
  Davos’un gündemi
 Fransa’da eylem dalgası
 Kapitalizmde usta–çırak ilişkisi
 “Hakkımı istiyorum!
O zaman suçluyum!”
  ZKÜ Rektörlüğü “tatil” yapmıyor!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Soruşturma terörü, kamera sistemi ve yemekhane zamları...

ZKÜ Rektörlüğü ‘tatil' yapmıyor!

Geçtiğimiz aylarda ülkücü faşistler ZKÜ'de okuyan demokrat bir öğrenciye evine dönerken saldırmıştı. Bunun üzerine üniversitedeki devrimci-deemokrat öğrenciler kantinde toplanarak faşistleri kovmuşlar, ardından 100'ün üzerinde öğrencinin katıldığı bir eylem yapılmıştı.
Üniversitemiz 14 Ocak'ta yarı yıl tatiline girdi. Öğrenciler iki haftalık tatilin bitiminde bütünleme sınavına geldiklerinde, 30 öğrenciye açılan soruşturma, yemekhaneye yapılan %25 zam ve üniversitenin tüm giriş-çıkışlarına, fakülte önlerine, kantine ve açık alanlara konulmuş kameralarla karşılaştılar.
Bu saldırılar ZKÜ rektörlüğünün tatili ‘çalışarak' geçirdiğini göstermektedir. Üniversitenin tatil olduğu bir dönemde bir dizi uygulamayı hayata geçirerek, oluşabilecek tepkileri önden dizginlemeyi hedeflemişlerdir. Rektörün önceki dönemlerde açılan soruşturmalara ve yemekhane zamlarına karşı yürütülen mücadeleden ders çıkarttığı anlaşılmaktadır. Geçen yıl 6 Kasım sonrasında açılan soruşturmalar geri dönmüştü. Yemekhane zamlarına karşı boykot gerçekleştirilmiş ve zamlar geri çekilmişti. Geçmiş deneyimleri hesaba katan rektörlük tatili bir fırsat bilmişti.
Soruşturmalar Maden Mühendisliği Fakültesi'nde oluşturulan soruşturma komisyonu tarafından yürütülmektedir. Fakültelere soruşturma açılan öğrencilerin listesi ile birlikte Maden Mühendisliği'ne gitmelerini bildiren yazılar asılmıştı. İsmi olan arkadaşlarımız bilgi almak için Maden Mühendisliği'ne gittiklerinde ilginç bir durumla karşılaştılar. Arkadaşlarımıza ‘Merkez Kampüs içinde kapalı ve açık alanda, dışındaki halka açık alanda ideolojik ve siyasi amaçlı eyleme katılarak üniversitenin ve toplumun huzurunu bozmak'tan soruşturma açıldığı söylendi. Bunun üzerine öğrenciler demokratik haklarını kullandıklarını belirttiler. Arkadaşlarımız, ‘Faşizmi döktüğü kanda boğacağız ne demek'', ‘6 adet pankart taşıdığınız kamera çekimleriyle tespit edilmiştir, pankart taşıdınız mı'', basın metninin son paragrafında rektörlüğü tehdit eden tarzda yazıların yeraldığı söylenerek ‘Rektörlüğü tehdit ediyor musun'', ‘yaptığından pişman mısın'' gibi sorularla karşılaştılar.
Arkadaşlarımız net ve kararlı bir tutum alarak yaptıkları eylemin meşru olduğunu, pişmanlık duyulacak bir şey yapmadıklarını ve eylemde atılan sloganların anlaşılmayacak bir yanının olmadığını söylemişlerdir. Bunun üzerine soruşturma komisyonu ‘pişman olunduğu söylendiği taktirde cezaların hafifletileceği'ni söylemiştir. Bu baskı ve tehdit üzerine arkadaşlarımız hiçbir şekilde taviz vermemiş, pişman olmadıklarını söylemişlerdir.
Okula yerleştirilen kameralarla neyin amaçlandığı ortadadır. Geçen yıl Marmara Üniversitesi'ne yerleştirilen kameralar öğrencilerin eylemlerine konu olmuştur. Son aylarda da MSÜ'de kameralı sistem gündeme gelmiştir. Ve tatili fırsat bilen ZKÜ Rektörlüğü de üniversiteyi adeta kameralarla kuşatmıştır. Öğrencileri baskı altına alarak birbirine ve sorunlarına yabancılaştırma politikası uygulanmaktadır.
Üniversite henüz açılmış değil. Bütünleme haftası olması nedeniyle öğrenciler sadece sınavlarına giriyor ve geri dönüyorlar. Bu durum saldırılara karşı mücadeleyi örgütlemeyi güçleştiriyor. Üniversitenin açılmasıyla beraber güçlü bir karşı koyuşun örgütlenebilmesi gerekiyor

Ekim Gençliği/Zongulda

-------------------------------------------------------------------------

Ara Dönem Okulu'nun kazanımlarıyla yeni dönemi kazanmaya!

Eğitim sorunu, Ankara Liseli Gençlik Platformu olarak mevcut bileşenimiz içinde sık karşılaştığımız bir sorun. Bu eğitim ihtiyacının örgütsel, politik ve teorik eğitim olmak üzere farklı cepheleri var. Bu ihtiyacı bir nebze gidermek için ‘ALGP Ara Dönem Okulu' gerçekleştirildi. Bu faaliyetle tatil süresinin olumlu bir şekilde değerlendirilmesi de sağlanmış oldu.
Ara dönem okulumuz 4 gün süren seminerler ve gece kalan arkadaşlarımızla birlikte planlanan akşam etkinliklerinden oluştu. Seminer programı özellikle bu üç yönlü eğitim ihtiyacına yönelik planlandı. Seminer konularımız; ‘Liselerde eğitim sorunları', ‘Devrimci gençlik hareketi tarihi ve gençlik örgütlenmeleri', ‘Liselerde politika yapmanın sorunları' ve ‘devrimci kimlik, devrimci yaşam' idi.
Ara dönem okulu için bir süre öncesinden çalışmaya başladık. Seminer başlıklarını paylaşıp konular üzerinde araştırmalar yaptık. Bu zamana kadar böylesi bir araştırma ve çalışma yapmamış olan arkadaşlarımız için bu süreç oldukça faydalı oldu. Bu süreç içinde öğrendiklerimiz bir yana, daha temelde eksiklerimizi, genel olarak bildiğimizi düşündüğümüz konuların derinliğini gördük. Ara dönemin başlaması ile birlikte çalışmalarımız hızlanıp sunum taslaklarımız oluşturulmaya başlandı.
Ara dönem okulu süresince mevcut programımızda önemli bir aksama olmadı. Özellikle seminerlerimiz başlayıp, tartışma ortamı sağlanınca daha bir rahatlama ve yoğun bir ilgiyle katılım yaşandı. Seminerler süresince şunu gördük ki, mevcut birikimimiz tahmin ettiğimizden daha da düşükmüş. Yaptığımız tartışmalarda en temel noktaları dahi cevaplandırmakta zorlandığımız oldu. Ama bu eksiğin bir kısmının ara dönem okulu boyunca giderilmiş olması, eksiklerimizin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edecek bir bakış sağlanması bizim için önemli bir kazanım oldu.
Etkinlikler sürecinde bir takım katılım eksiklikleri de yaşandı. Kimisi ailelerinden kaynaklı sorunlar idi. Bu konuda son derece fedakar davranıp aileleriyle yaşadığı sorunlara rağmen katılan arkadaşlarımız da oldu. Öte yandan sorumluluk duygusundaki zayıflık nedeniyle gelmeyenler de vardı. İlk ve ikinci gün bu konuda yaptığımız  müdahaleler faydalı oldu.
Ara dönem okulunun biz ALGP'liler arasında sağladığı yakınlaşma, geliştirdiğimiz paylaşım kültürümüz de başlı başına bir kazanım olarak değerlendirilmelidir.
Gerçekleştirdiğimiz ara dönem okulu bizim için yeni döneme hızlı bir başlangıç niteliğindedir. Buradan aldığımız birikim, elde ettiğimiz kazanımlar, yeni dönemki çalışmamızda sınanacaktır. Aynı zamanda burada tespit ettiğimiz eksikliklere de yeni dönemdeki çalışma içerisinde müdahale edeceğiz. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Ara dönem okulunda elde ettiğimiz kazanımlarla yeni dönemi kazanmaya!

Ankara Liseli Gençlik Platformu (ALGP)

-------------------------------------------------------------------------

Mücadele sözümüz daha da güçlendi!

Liseli bir öğrenci ve mücadelenin henüz başında olan bir devrimci olarak ALGP'nin yapacağı ara dönem okulunu duyduğumda çok mutlu olmuştum. Çünkü bu okul bizim için düzenlenmişti ve eksikliklerimizi giderebilecekti. Bu beni olduğu gibi diğer arkadaşları da mutlu etmişti. Bu ara dönem okulunda yapılacak sunumlar doğrultusunda bir görev dağılımı yapıldı. Verilen görevlere çalışmaya başladığımda biraz zorlandım, çünkü teorik açıdan eksik olmam nedeniyle konuyu anlamakta zorluk çekiyordum. Bundan kaynaklı da biraz heyecan ve sıkıntı vardı. ALGP ara dönem okulu yaklaştıkça sıkıntı biraz daha artıyordu. Bu sıkıntı ve zorlanmaya rağmen bu ön hazırlık süreci bizim için çok faydalı oldu. Bu zamana kadar bildiğimiz bilgilerin çok yüzeysel olduğunu gördüm. Bununla birlikte nasıl bir çalışma yöntemi izlenmesi gerektiği konusunda da önemli bir deneyim edindim.
Derken ALGP ara dönem okulu başladı. İlk günün sonunda heyecan ve sıkıntı kalmamıştı. Yoldaşların yardımı ve tartışma havasında geçen sunumlar beni rahatlatmıştı. ALGP'nin düzenlediği ara dönem okulu biz liselilere birçok şey öğretti. Yoldaşlığın ne olduğunu, devrimci kimliğin nasıl olması gerektiğini vb. Teorik açıdan birçok eksiğimizi giderdi. Benim ve yoldaşların sunduğu eğitim sorunu, geçmişten bugüne devrimci gençlik hareketi, liseli gençliğin örgütlenmesi ve devrimci kimlik konularındaki verimli sunumlar sayesinde birçok eksiğimizi gidermiş olduk. Bununla birlikte genel olarak eksiklerimizin ne olduğunu da tespit ettik.
Liseliler olarak bu ara dönem okuluna gelirken önceden vermiş olduğumuz bir mücadele sözü vardı, buradan çıktığımız zaman sözümüz daha güçlenmiş oldu. Edinilen teorik bilgileri pratiğe aktarma sözü vererek ALGP'nin düzenlemiş olduğu 4 günlük ara dönem okulundan teorik ve yoldaşlık yönünden tam donanımlı bir şekilde çıkmış olduk.

A. Kızıldağ