12 Şubat 2005
Sayı: 2005/06 (06)


  Kızıl Bayrak'tan
  Rice’in ziyaretiyle netleşen uşaklık tablosu
  Rice suç ortaklığının çerçevesini çizdi
  Emek Platformu mücadele kaçkınlığı
yapıyor
  Emek Platformu’nun İstanbul toplantıları
  Yüzünüzü tepedekilere değil tabandakilere çevirin!
  Emek Platformu İzmir toplantısı.
  CHP’nin imaj yenileme manevraları
  Hakkari'ye gaz bombası Asya’ya “yardım”
  Devrimci bir 8 Mart için
  Ankara’da KESK şube genel kurulları
  Ravelli'de saldırılar ve mücadele
  Gençlik hareketi engellerini aşarak
yoluna devam edecektir!
   Ulusal sorun ve Kürt hareketi/2 (Orta sayfa)
  “Jingo Kürtler”in gözüyle ABD, İsrail ve Kürtler...
  OSB-İMES İşçileri Derneği Başkanı ile
röportaj
  GOP BDSP kampanya faaliyetinden
  Tuzla’da sempozyuma hazırlık çalışmaları
  ABD-İngiliz emperyalist ittifakında çatırdama belirtileri
  Emp. barbarlığın
“demokratikleştirme misyonu”
  CİA: İşkenceci yetiştirme merkezi!
  Davos’un gündemi
 Fransa’da eylem dalgası
 Kapitalizmde usta–çırak ilişkisi
 “Hakkımı istiyorum!
O zaman suçluyum!”
  ZKÜ Rektörlüğü “tatil” yapmıyor!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

İstanbul BDSP'nin bir süredir yürüttüğü ‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!' kampanyası 13 Şubat günü Kadırga Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumla tamamlanacak. Ancak her ne kadar kampanya süreci sempozyumla tamamlanmış olsa bile, sermaye hükümetinin sosyal yıkım eksenli saldırıları devam ettiği sürece bu saldırılara karşı mücadele kesintisiz sürecektir.
Sınıf devrimcilerinin haftalardır kesintisiz olarak yürüttükleri kampanya faaliyeti sınıf çalışmasında anlamlı bir deneyim ve birikim ortaya çıkardı. Bu deneyim ve birikimin sınıf çalışmasında daha ileriye taşınması ve sınıf hareketine müdahalede yeni mevzilere dönüşmesi güncel bir görev olarak sınıf devrimcilerinin önünde durmaktadır.
İleri atılan her yeni adım bir önceki adımı tamamlamalı ve sağlamlaştırmalıdır. Şimdi belli bir alanda atılan bu adımın tüm çalışma alanlarına taşınması bir ihtiyaç ve gerekliliktir. Önümüzdeki dönem bunu fazlasıyla kolaylaştıracak imkan ve zemin sunmaktadır. Herşey sınıf devrimcilerinin bu imkan ve zemini ne kadar değerlendireceklerine bağlı olacaktır.
Sempozyum tablosu üzerinden ortaya çıkacak verileri çok yönlü ele alarak irdelemek, sonuçlarını süzüp toparlayabilmek büyük bir önem taşımaktadır. Düne göre bunu başarabilmek sınıf devrimcileri için artık daha kolay olacaktır.
Sosyal saldırılara karşı mücadele önümüzdeki dönemin temel gündemi olmaya devam edecektir. Öyleyse bu gündemi çeşitli vesilelerle döne döne işleyebilmek sınıfa müdahale edebilmenin zeminini güçlendirecektir. Bu zemine sıkıca yapışmak ve bu alanda kökleşmek devrimci sınıf hareketinin yaratılmasında tayin edici bir rol oynayacaktır.
***
Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi SEKA İzmit Fabrikası'nın kapatılmasına karşı Selüloz-İş Sendikası'nın başvurduğu yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Bununla birlikte SEKA direnişi yeni bir aşamaya girmiş bulunuyor. Günlerdir fabrikada direnişlerine kararlılıkla devam SEKA işçileri, bu karar rağmen fabrikayı terketmeyeceklerini açıklamış bulunuyorlar. SEKA işçisinin bu kararlılığına destek verilmesi ve direnişe sahip çıkılması özelleştirme karşıtı mücadelenin geleceği açısından belirleyici olacaktır. SEKA işçisinin yalnız olmadığı, SEKA işçisinin direnişinin sınıfın direnişi olduğu bilinci tüm alanlara yayılmalı, SEKA işçisinin özelleştirme saldırısına karşı açtığı mücadele bayrağı dalgalanmadır. Gün SEKA işçisiyle dayanışma ve destek günüdür.
***
Ekim Gençliği'nin Şubat 2005 tarihli 80. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği'nin yeni sayısını tüm Yaysat bayi ve kitapçılardan temin edebilirler.