12 Şubat 2005
Sayı: 2005/06 (06)


  Kızıl Bayrak'tan
  Rice’in ziyaretiyle netleşen uşaklık tablosu
  Rice suç ortaklığının çerçevesini çizdi
  Emek Platformu mücadele kaçkınlığı
yapıyor
  Emek Platformu’nun İstanbul toplantıları
  Yüzünüzü tepedekilere değil tabandakilere çevirin!
  Emek Platformu İzmir toplantısı.
  CHP’nin imaj yenileme manevraları
  Hakkari'ye gaz bombası Asya’ya “yardım”
  Devrimci bir 8 Mart için
  Ankara’da KESK şube genel kurulları
  Ravelli'de saldırılar ve mücadele
  Gençlik hareketi engellerini aşarak
yoluna devam edecektir!
   Ulusal sorun ve Kürt hareketi/2 (Orta sayfa)
  “Jingo Kürtler”in gözüyle ABD, İsrail ve Kürtler...
  OSB-İMES İşçileri Derneği Başkanı ile
röportaj
  GOP BDSP kampanya faaliyetinden
  Tuzla’da sempozyuma hazırlık çalışmaları
  ABD-İngiliz emperyalist ittifakında çatırdama belirtileri
  Emp. barbarlığın
“demokratikleştirme misyonu”
  CİA: İşkenceci yetiştirme merkezi!
  Davos’un gündemi
 Fransa’da eylem dalgası
 Kapitalizmde usta–çırak ilişkisi
 “Hakkımı istiyorum!
O zaman suçluyum!”
  ZKÜ Rektörlüğü “tatil” yapmıyor!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

GOP BDSP kampanya faaliyetinden'

İrade ve iddiamızla sınıfı kazanacağız!

‘Geleceksiz yaşamaya, güvencesiz çalışmaya hayır!' şiarı ile başlatmış olduğumuz kampanya çalışmamız devam ediyor. Kampanyamızın önemli araçlarından biri de 13 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz sempozyum. Sempozyum çalışmamızın sınıf çalışması ve pratik faaliyet olmak üzere iki önemli ayağı bulunuyor.
Bu hafta pratik faaliyet olarak sempozyum çalışması çerçevesinde çıkardığımız çağrı broşürlerini fabrikalar başta olmak üzere dağıtmış bulunuyoruz. Bölgemizdeki 30'a yakın fabrikanın yanısıra, Alibeyköy Saya yokuşu ve Çöp Mahallesi, GOP Karadeniz ve Karayolları mahalleri olmak üzere etkinliğe çağrı bildirilerimizi sınıf kitlelerine ulaştırmış bulunuyoruz.
Ayrıca yaklaşık bir haftadır süren yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen afiş çalışmamızı da aksatmadan yaptık. 400 adet afişi Elmabahçesi ve Karayolları bölgelerine yaptık. Fabrika çıkışları ve servis güzergahlarını gözeterek yaptığımız afiş çalışmasının oldukça başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Şehitlik'ten Küçükköy benzinliğine kadar 400 adet afiş kullandık. Hafta sonu elimizde kalan 200 afişi de Alibeyköy bölgesine yapacağız. Kampanya boyunca 8 bin adet sempozyum çağrı bildirisi, 1000 adet de afişi kullanmış olduk.
Çalışmamızın ikinci önemli adımı da işçi toplantıları ve tebliğlerin hazırlanması bölümüydü. Bu çerçevede 6 Şubat günü bölgemizde bir etkinlik düzenledik. Yoğun kar yağışı katılımı düşürdü. Fabrikalardan katmayı planladığımız işçi arkadaşların çoğu gelemedi. Katılım olarak istediğimiz hedefe ulaşamasak da 40 kişilik bir katılımla programımızı gerçekleştirdik. Olumsuzluklara rağmen gösterilen iradenin bir anlamı olduğunu düşünüyoruz.
Tebliğ hazırlıkları çerçevesinde düzenli toplantılar yaptık. Tebliğlerimizi eksiksiz bir şekilde tamamlamış olduk. Tebliğleri hazırlarken işbölümü yaparak çevre-çeper ilişkilerimizi fazlasıyla çalışmaya kattık. Fabrikalara özgü tebliğler bizzat işçi arkadaşlar tarafından hazırlandı. Planlı çalışma ve bu doğrultuda birimler oluşturma noktasında bunu da önemli bir kazanım saymak gerekiyor. Haftalık olarak düzenlediğimiz toplantıların yanısıra günlük yaptığımız değerlendirme toplantıları da çalışmamızın olumlu yanlarından biri oldu.
Yaklaşık bir aydır ördüğümüz kampanya sürecinin sempozyum aşamasındayız. Sempozyumun son günlerindeyiz. Tüm hedefimiz bölgemizdeki değişik fabrikalardan işçileri sempozyuma taşımak.
Kampanya sürecinin ortaya çıkardığı tabloyla asıl çalışmamız 13 Şubat'tan sonra başlayacak. Sempozyum çerçevesinde alınacak kararlar ve Mart süreci; partimizin aylar öncesinden (seçim çalışması) vurguladığı kesintisiz kampanyalar dönemi vurgusunun faaliyetimizde cisimleştiğinin göstergesi olacak. Bahar dönemi çalışmalarımız da çıtayı yükselteceğimiz ve kazanımlarla çıkacağımız bir dönem olacak.

GOP-BDSP

--------------------------------------------------------------------------

Ankara BDSP krampanya faaliyetlerinden...

Sınıfla bütünleşmemizi hiçbir güç engelleyemez!

Ankara'da kampanya çalışmamızın pratik ayağı hız kaybetmeden sürüyor. 3 Şubat günü OSTİM Metro çıkışı işe giden işçilere merkezi broşürümüzü dağıttık. Dağıtım anında bir yoldaşımız ajitasyon konuşması yaptı, konuşma işçiler üzerinde olumlu bir etki yarattı. Kısa bir süre sonra broşürlerimizi tükettik.
6 Şubat günü sınıf dayanışması merkezli bir etkinlik örgütledik. Bunun için yerel afiş ve el ilanları çıkartıp dağıttık. Kentteki sendikaların hepsine afişlerimizden ve el ilanlarımızdan bıraktık. Birebir konuştuğumuz işçi ve emekçileri etkinliğimize davet ettik.
Etkinlik açılış konuşması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından sosyal yıkım saldırıları ve bunun güncel planda uygulamalarını anlatan bir sunum yapıldı. Bu konuşmadan sonra kampanya çalışmamızı gerekçelendiren ve kampanyanın işlevini açıklayan ikinci bir konuşma yapıldı. Daha sonra Mamak İşçi Kültür Evi Şiir Topluluğu bir şiir dinletisi sundu. Ardından kampanya süreci ve pratik faaliyetler değerlendirildi. Etkinlik Mamak İşçi Kültür Evi Müzik Topluluğu'nun sunduğu dinletiyle bitirildi. Yapılan kapanış konuşmasında sosyal yıkım saldırılarına karşı sınıf dayanışmasının yükseltilmesinin önemi vurgulandı.

Faaliyetlerimiz...
Çıkarttığımız yerel bildirinin elimize ulaşması ile birlikte bir planlama yaptık. Hemen dağıtım faaliyetine başladık. İlk olarak Bentderesi'nde sabah işçi servislerine bildirimizi ulaştırdık. 800 bildiriyi kısa bir sürede bitirdik. Aynı akşam Balgat'taki tekstil atölyelerine gittik ve işçilerin çıkış saatlerini bekledik. Üç fabrikaya dağıtım yapabildik. Çünkü fabrikaların çıkış saatleri farklı farklı. Bu nedenle en kalabalık fabrikalara dağıtım yapmaya karar verdik. Dağıtım sırasında işçilerle sohbet ettik. Ajitasyon konuşmalarıyla dağıtımız bildiriler işçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Konuşmamızda vurguladığımız gerçekler işçilerin bildirimizi okumalarını sağlıyordu. 600 bildiriyi işçilere ulaştırdık. Bir sonraki gün Sincan Organize işçilerine bildiri dağıtımı yaptık.
Ankara BDSP olarak kampanya çalışmamızın araçlarını Mitaş ve Türk Traktör fabrikalarına taşıdık. İlk olarak yüzlerce bildiriyi Mitaş işçilerine ulaştırdık. Ajitasyon konuşmaları ve giydiğimiz BDSP imzalı önlüklerimizle yaptığımız dağıtım faaliyetine ilk olarak özel güvenlik birimi müdahale etmeye çalıştı. Bu müdahaleyi boşa çıkararak dağıtıma devam ettik. Bu engelleme girişiminin ardından gelen polis müdahalesi de çalışmamızı engelleyemedi. Mitaş dağıtımının ardından aynı bölgede bulunan Türk Traktör Fabrikası'na bildirilerimizi taşıdık. Burada da ajitasyon konuşmaları ve önlüklerimizle dağıtım faaliyetini sürdürdük. Yine özel güvenlik çalışmamızı engellemeye kalkıştı, fakat sonuç alamadı. Ancak tüm dağıtım boyunca bir grup tarafından sözlü taciz devam etti. ‘Slogan atmayın, burada dağıtmayın, birazdan ortalık karışır' vb. tehditler ve yer yer müdahale girişimleri oldu. Aralarında sivil polislerin, özel güvenlikliğin ve Türk Metal çetelerinin bulunduğunu tahmin ettiğimiz bu grup, faaliyetimizin sonuna doğru adım adım hazırladıkları provokasyon ortamını fiili saldırıya dönüştürdü. Bu patron yalakası çete, yaklaşık 40 kişilik bir güruh halinde üzerimize saldırdı. Saldırı sonucu bir yoldaşımız ağır olmak üzere birçok yoldaşımız yaralandı.
Sermaye uşağı çetelerin tüm bu provokasyon ve saldırılarının bizi sınıfa dönük çalışmamızdan alıkoyamayacağını bir kez daha ilan ediyoruz. Bundan önce de birçok kez saldırıya uğradık, ama hiçbir zaman geri atmadık ve atmayacağız. Ertesi gün OSTİM'de yaptığımız dağıtım faaliyetiyle 600'den fazla bildiriyi işçi ve emekçilere ulaştırdık. Burada da polisin engelleme çabalarını boşa düşürdük ve faaliyetimizi başarıyla tamamladık.
Sınıfa dönük çalışmamız aynı tempoyla sürecektir. Hiçbir engelleme çabası bunun önüne geçemeyecektir. Bu alanda katedeceğimiz mesafe sermayeye ve uşaklarına verilecek en güçlü yanıt olacaktır.

Ankara BDSP