10 Nisan'04
Sayı: 2004/06


  Kızıl Bayrak'tan
  Yayılan ve sertleşen kararlı halk direnişi
  Şiiler birçok kentte silahlı direnişe geçtiler!
  Irak'ta büyüyen direniş, NATO zirvesi ve devrimci görevler
  Felluce'de kitlesel katliam ve görkemli direniş!
  NATO Zirvesi yaklaşırken devlet terörü tırmandırılıyor...
  Taleplerimizle 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz...
  Bakırköy Sümerbank işçileri özelleştirmeye karşı direniyor!
  1 Mayıs, emperyalist barbarlığa, kapitalist sömürüye son verme çağrısıdır!
  İMF programları iptal edilsin!
  Seçim oyunu bitti, sıra saldırılarda
  "Ekonomi iyiye gidiyor" balonu sönüyor
  "Modern zamanlar"da işçi sağlığı ve iş güvenliği
  Sınıf ve kitle çalışmasında kazanımlarımızı büyütecek ve geleceği kazanacağız!
  Esenyurt ve Kıraç'ta seçim çalışması...
  Arafat şahsında hedeflenen Filistin direnişidir
  Bush'un "terör danışmanı"nın ifşaatları
  3 Nisan'da 2 milyon işçi ve emekçi alanlara çıktı...
  Avrupa'da yüzbinler alanlarda!
  Avrupa'da 3 Nisan gösterileri: Sosyal saldırılara karşı kitlesel sınıf tepkisi
  Olanakları güce dönüştürmek!
  Paris'te "İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği!" gecesi
  OSB ve İMES İşçileri Derneği açıldı!
  İmralı Partisi içinde neler oluyor?
  Adana'da saldırılar protesto edildi
  Basında Irak direnişi...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Irak halkının işgalcilere karşı direnişi giderek yayılarak ve sertleşerek devam ediyor. Bu gelişme tüm dikkatleri yeniden Irak ve Ortadoğu’ya yoğunlaştırdı.

Tam da artık işleri yoluna koyduklarını düşünmeye başladıkları bir zamanda patlayan bu silahlı direniş, emperyalist işgalci güçlerin tüm hesaplarını alt-üst etti. Yapılan resmi açıklamalara göre 460 Iraklı ile 40 işgalci öldürüldü. Emperyalist işgalciler ve işbirlikçilerini derin bir kaygı ve korku sarmış bulunuyor. İşgalci güçler Necef ve Kut kentinden sökülüp atıldılar. İşgalci güçler bu kentlerde denetimin artık kendilerinde olmadığını açıklamak zorundu kaldılar.

Bu gelişmeler emperyalist işgalcilerin işbirlikçilerini de harekete geçirmiş durumda. AKP hükümetinin dışişleri bakanı Gül, Türkiye’nin Irak’a asker göndermesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Elbette ki şimdiden asker gönderme yönlü bir açıklama yapması beklenemez. Ancak sermaye medyası bu konuyu şimdiden tartışmaya başladı bile. Hükümetin elinde Irak’a asker gönderme tezkeresi bulunduğunu, bunun için yeniden meclisten yetki almasına gerek olmadığını belirtiyor. Bu tartışma önümüzdeki günlerde alevlenecektir. Sermaya medyası, Türkiye’nin çıkarının işgalcilerle ortak olduğunu ve Irak’a asker göndermenin ülkenin yararına olacağını dile getirecektir.

Önümüzde iki temel gündem bulunuyor; 1 Mayıs ve NATO Zirvesi. Bu iki gündem sınıf ve kitle hareketinin yeniden canlanmasını güçlendirecek zeminlerdir. Ancak bunun kendiliğinden olmayacağı açıktır. Tüm devrimci güçler bu iki gündeme ortak müdahale etmek için seferber olmalıdır. Sınıf ve emekçi kitleleri emperyalist işgale karşı direnen halkların mücadelesiyle dayanışmaya çağırmak amacıyla tüm güç ve olanaklarını harekete geçirmelidirler.

1 Mayıs’ta, alanlarda, direnen Irak ve Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltmek ve emperyalist işgalciler ile işbirlikçilerine karşı öfke ve tepkiyi büyütmek önümüzde duran güncel bir görevdir. Yüzbinlerle alanlara çıkabilmeyi başarmak bu açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Zira 1 Mayıs’ta bu yönlü gösterilecek kararlı bir tutum, Haziran’da İstanbul’da yapılması planlanan NATO Zirvesi’ni zora sokacaktır.

Savaş örgütü NATO’ya İstanbul’un kapılarını kapatmak, emperyalist barbarlara geçit vermemek için yüzbinlerle mücadele alanlarında olmalıyız.