7 Haziran'03
Sayı: 22 (112)


  Kızıl Bayrak'tan
  Düzenin krizi ve açmazları iç dalaşmayı şiddetlendiriyor
  Özelleştirme saldırısı ve PETKİM
  Sınıf hareketinin mevcut durumu üzerine...
  Sınıf hareketinden...
  Şakirpaşa İşçi Kültür Evi keyfi olarak kapatıldı!
  Akabe Zirvesi'nin gündemi: Ordusuz bir devlet,...
  A. Gül İKÖ toplantısında ABD emperyalizminin sözcülüğünü yaptı...
  TOBB Genel Kurulu'nda hükümeti ve muhalefetiyle sermaye partileri boy gösterdi...
  Irak halkı emperyalist işgali reddediyor!
  Kölelik yasasına karşı örgütlenmeye, birleşik mücadeleye!
  Genel af dilenciliğinin anlamı üzerine
  15-16 Haziran...
  15-16 Haziran Direnişi'nin ruhuyla mücadeleyi yükseltelim!
  Emperyalist G-8 Zirvesi...
  Evian Zirvesi: Bir iflas tablosu
  Fransa'daki çatışmanın tayin edici günleri yaklaşıyor
  Doğu Almanya'da metal grevi...
  Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
  İhanette "Yeni adım"!
  İmparatorun yeni macerası...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Şakirpaşa İşçi Kültür Evi keyfi olarak kapatıldı!

Susturamazsınız!

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi 31 Mayıs, 1 Haziran ve 3 Haziran tarihlerinde peşpeşe polis tarafından ruhsat olmadığı gerekçesiyle basıldı. İlk geldiklerinde, kapatma yetkilerinin olmadığını, ruhsatı belediyenin sorabileceğini söyleyen bir arkadaşımızı “polise mukavemetten” gözaltına aldılar. Ertesi gün ellerinde mühürle gelerek tekrar kapatacaklarını söylediler. Yine iki arkadaşımızı zorla ekip arabasına bindirdiler. 7-8 adet polis arabası ve yaklaşık 40 kadar polis 1,5 saat kadar kurumumuzun önünde durarak terör estirdi. Yasal dayanakları olmamasından kaynaklı o gün kapatamadılar. Karakola çağırarak bize tebliğ edilmeyen bir metin hazırladılar.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi çalışanları olarak, bu keyfi saldırılara karşı tepkimizi ortaya koymak amacıyla saldırıdan 2 saat kadar sonra kurumumuzun önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basının ilgi göstermediği, yaklaşık 40 kadar emekçinin katıldığı açıklama “Direne direne kazanacağız!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganlarının ardından sona erdi.

Çalışmalarımızdan büyük hazımsızlık duyan düzenin kolluk güçleri üçüncü kez kurumumuza geldiler. 3 Haziran’da tutanak dahi vermeden mühürlediler. Bu keyfi saldırıyı protesto etmek için 4 Haziran günü İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Sloganlar ve dövizlerle keyfi kapatma kararı protesto edildi.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi çalışanlarıŞakirpaşa İşçi Kültür Evi ve İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi’nin kapatmayla ilgili açıklaması...

Bu saldırılar faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir!

31 Mayıs tarihinde, polis kurumumuza gelerek, hiçbir gerekçe göstermeden kapatmaya çalıştı. Bunun yasal olmadığını ifade eden bir arkadaşımızı da gözaltına aldı. Bir gün sonra 1 Haziran günü tekrar kurumumuza gelerek terör estirdiler. Kapatma yetkilerinin olmamasından ve karşılaştıkları dirençten kaynaklı elleri boş döndüler. 3 Haziran günü tekrar gelerek, bir takım maddeler sayarak, tutanak dahi vermeden mühürleyip gittiler.

Saldırılar, gözaltılar, kapatmalar tamamıyla keyfidir. Tüm bu keyfi tutumların, baskıların nedeni Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nin 5 aydır yürüttüğü çalışmalarında gizlidir.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi, düzenin işçi-emekçilere dayattığı yoz kültüre ve cehalete karşı mücadele veren, işçi-emekçilerin kendi kültürlerini yaratmalarını ve geliştirmelerini sağlayabilmek amacıyla açılan bir mücadele mevzisidir. Şakirpaşa İşçi Kültür Evi, kültür, sanat etkinliklerinden yeterince faydalanamayan işçi-emekçilerin tiyatro, müzik gibi sosyal faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamış, beraberinde semt emekçilerinin, gençlerin bu faaliyetler aracılığıyla kendi yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatını onlara tanımıştır. Kurumumuz birçok tiyatro oyununa sahnesini açmış, birçok müzik grubunun Şakirpaşa emekçileriyle buluşmasını sağlamıştır.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi, kurulduğu 5 aylık süreç içerisinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ders vermiş, bağlama kursuyla işçi-emekçilerin ve çocuklarının bağlama öğrenmelerine imkan tanımıştır. Şakirpaşa İşçi Kültür Evi, düzenlediği panellerle, söyleşilerle işçi sınıfı ve emekçileri sermayenin saldırılarına karşı bilinçlendirmeye çalışmıştır. Özelleştirmelere, işten çıkartmalara, kölelik yasasına, ABD emperyalizminin Ortadoğu’yu kana bulamasına karşı açık tutumunu ortaya koymuştur.

Polisin saldırgan tutumlarının gerisinde bunlar yatmaktadır. Bizler, Şakirpaşa İşçi Kültür Evi çalışanları olarak, tüm bu saldırıların, keyfi uygulamaların, baskıların bizleri yıldıramayacağını kamuoyuna duyuruyoruz. Bu saldırılar faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir.

Baskılar bizi yıldıramaz!

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi
İnsan Hakları Derneği Adana ŞubesiAdana Öncü İşçi-Emekçi Platformu
kuruluşunu bir deklarosyonla açıkladı

31 Mayıs günü Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu basına ve kamuoyuna bir deklerasyonla kuruluşunu açıkladı. İnsan Hakları Derneği önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına yaklaşık 60 kişi katıldı. Açıklamada, platformun deklerasyonunun, saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde işçi sınıfına ve emekçilere birleşik ve örgütlü mücadele doğrultusunda bir çağrı olduğu vurgulandı.

Eylemde kölelik yasasına, özelleştirmelere, işçi-emekçilere yönelik saldırılara karşı taleplerin yeraldığı dövizler taşındı. “İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek”, “İşçi-memur elele genel greve”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, “Genel grev genel direniş” sloganları coşkulu bir şekilde atıldı.

SY Kızıl Bayrak/Adana