7 Haziran'03
Sayı: 22 (112)


  Kızıl Bayrak'tan
  Düzenin krizi ve açmazları iç dalaşmayı şiddetlendiriyor
  Özelleştirme saldırısı ve PETKİM
  Sınıf hareketinin mevcut durumu üzerine...
  Sınıf hareketinden...
  Şakirpaşa İşçi Kültür Evi keyfi olarak kapatıldı!
  Akabe Zirvesi'nin gündemi: Ordusuz bir devlet,...
  A. Gül İKÖ toplantısında ABD emperyalizminin sözcülüğünü yaptı...
  TOBB Genel Kurulu'nda hükümeti ve muhalefetiyle sermaye partileri boy gösterdi...
  Irak halkı emperyalist işgali reddediyor!
  Kölelik yasasına karşı örgütlenmeye, birleşik mücadeleye!
  Genel af dilenciliğinin anlamı üzerine
  15-16 Haziran...
  15-16 Haziran Direnişi'nin ruhuyla mücadeleyi yükseltelim!
  Emperyalist G-8 Zirvesi...
  Evian Zirvesi: Bir iflas tablosu
  Fransa'daki çatışmanın tayin edici günleri yaklaşıyor
  Doğu Almanya'da metal grevi...
  Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
  İhanette "Yeni adım"!
  İmparatorun yeni macerası...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Gazetemizin yayına hazırlandığı saatlerde, Petkim işçileri Ankara’ya doğru yola çıkmış bulunuyordu. Ankara yürüyüşleri, Ankara mitingleri, son dönem işçi hareketinin gelip dayandığı ve dağıldığı nokta oluyor. En azından, Zonguldak’tan akan madenci selinin önü, Ankara kapılarında sendikal bürokrasi barikatına çarpıp dağıldığından beri bu böyle. Bu yüzden de, büyük yürüyüşün burjuvazi üzerindeki korku etkisi de zamanla törpülenmiş oldu. Hiç olmazsa, bürokratik denetimin varlığından emin oldukları sürece Ankara’ya gidişler onları fazla etkilemiyor. Hatta hiç etkilemiyor. Aldıkları kararları, çıkardıkları yasaları değiştirmek şöyle dursun, gözden geçirmeye bile ihtiyaç duymuyorlar.

Petkim yürüyüşünden de, özelleştirme kararını bozmasını beklememek gerekiyor. Ama gene de, hareketin bugünkü kapasitesi gözönüne alındığında, bu kitlesel yürüyüşün sınıf hareket üzerinde başka önemli etkiler yapması beklenebilir. Bu bugünkü koşullarda, esas olarak eylemin nasıl gelişeceğine bağlı olacak.

Bilindiği gibi, Avrupa da bir süredir işçi hareketleriyle dalgalanıyor. Giderek güçlenen bir eylemlilik sürecinde Avrupa işçisi, Türkiye’de de yaşanan aynı saldırılara karşı direnişi yükseltiyor. Kitlesel grevler, sokak eylemleri birbirini izliyor. Sınıfın böylesine hareketlendiği bir süreçte, G-8 emperyalistlerinin zirvesi de, oldukça güçlü protestolarla karşılanmış bulunuyor.

Avrupa’da yükselen sınıf ve kitle hareketin, Türkiye’deki hareket üzerinde de ilerletici etkilerde bulunması beklenmelidir. Petkim yürüyüşünün sonucu ne olursa olsun, işçi sınıfının köleleştirme saldırısına karşı daha uzun vadede, daha etkili ve sonuç alıcı bir mücadele geliştirmesi ve kazanımla sonuçlandırması için koşulların giderek olgunlaştığı görünüyor.