3 Kasım 2017
Sayı: KB 2017/42

Gelecek mutlak sosyalizm!
Mafyalaşmış devlet geleneği sürüyor, sistem çürüyor!
Eski aktöre “yeni görev”
Tek tipleştirilmeye teslim olmayacağız!
Zafer pasif değil, aktif direniştedir!
“Baskıya ve güvencesizliğe karşı tek çözüm direnmektir”
Gülmen ve Özakça’nın doktoru uyardı: Her an her şey olabilir!
Torba yasadan madencinin payına ceset torbaları düşecek!
“Devrimci partinin varlığı devrime hazırlığın ve devrimin geleceğidir!
DEV TEKSTİL GMYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
İş cinayetlerine karşı örgütlü mücadeleye!
Birleşik Metal-İş’te neler oluyor?
Bir sömürü cenneti Mercedes-Benz
Şanlı devrimin, devrimci kadınları!
YÖK ve YÖK düzenine karşı 6 Kasım’da alanlara…
MEB’den öğrencilere baraka, sermayeye rant alanı
Bağımsızlık referandumları ve kapitalizmin çürümüşlüğü
Her yerin şarkısı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Birleşik Metal-İş’te neler oluyor?

 

Birleşik Metal-İş Sendikası’nda neler oluyor? Bu soru son zamanlarda birçok işçinin, ilerici insanın aklında. İddiaları olan, mücadele çizgisi olan, bir geleneğin temsilcisi olduğunu iddia eden Birleşik Metal-İş, son yapılan genel kurulun ardından birçok olayla anılmaya başladı. Aslında genel kurul olmadan önce, işçi sınıfının öncü temsilcilerine ve MİB’e yönelik saldırgan tavırları, MİB’lilerin genel kurul salonuna alınmaması Birleşik Metal-İş’in neler yaşayacağının bir göstergesiydi.

Kendilerine bir çıkar şebekesi yaratmak isteyenlere o zaman göz yumanlar, birçok akıbetin önünü açtılar. “Bizim sendikamıza eleştiri yaptılar” diyerek gerici bir propagandanın parçası olanlar, bugün o gerici uygulamaların sonucunu yaşıyorlar. Eleştiri-özeleştiri ilkesinden bir defa vazgeçildiğinde, kendi gerçekliklerini ve yetersizliklerini örtmek için artık her şey meşrulaşmaya başlıyor. Yolsuzluk, hırsızlık, emek düşmanlığı bir kez normalleşmeye başladığında, ilkeler bir kenara atılıyor. Görünen o ki, Birleşik Metal-İş'te yaşanan süreç bu minvalde ilerliyor. Zira, burjuva çürüme her yanını kaplamış ve sermaye ile mücadeleyi bir kenara bırakmış olan Birleşik Metal-İş, Türk Metal olma yolunda bayağı bir mesafe kat etmiş bulunuyor. Bu sürece kapı aralayan kimi sol çevreler de yaşanan bu gelişmelerin sorumlularıdır.

Mücadele geleneğini, çizgisini, değerlerini bir kenara atan Birleşik Metal-İş yönetimi, yüz karası bir sürecin içerisine girdi. Birçok fabrikada temsilciler, ileri işçiler işten atıldı. Türk Metal çizgisinde emin adımlarla hızla ilerlemeye başladı.

Bu gelişmelerin sonuncusu ise Bursa şubesi üzerinden yaşanıyor. Son genel kurulda bütün bir gövdesi ile merkez yönetime muhalif olan şube yönetimi ve temsilciler, zamanla kendi arasında çatışmaya başladı. Renault sürecinin Birleşik Metal-İş adına bir hezimete dönüşmesi, ortaya çıkan faturanın çaycıya kesilmesi, şube başkanının yolsuzluklarla boğuşması...

Birleşik Metal-İş içerisinde mücadeleci bir geleneği savunan temsilciler ile sendikayı bir çeteye çevirmeye çalışanlar arasında uzun zamandır yaşanan gerilimlerin sonucunda Bursa Şube Mali Sekreteri Gökhan Aydın görevden alındı.

Aslında ilkesiz birliklerin en ufak bir darbede nasıl da parçalandığına tanıklık ediyoruz. Sınıf mücadelesinde doğrunun üzerinden atlamak, “bugün yeri değil” demek, “bu koşullarda ne olabilir ki” demek, daha iyisi için mücadele etmemek, yozlaşmaların da önünü açmaktadır. Renault sürecini eline yüzüne bulaştıranları, Metal Fırtına’nın yarattığı değerin üzerine konmaya çalışanları, sınıf mücadelesi affetmedi, o değeri onların yakalarına yapıştırmadı. Metal Fırtına’nın mücadele anlayışı o zihniyet ile bütünleşmedi, çünkü birbirlerinden tamamen farklı değerlerdi.

Renault sürecinden kurtulmaya çalışan Birleşik Metal-İş yönetimi “bir şeylerin değişmesi lazım” deyip, yanlışların yanlış olduğunu söylemeyerek, yanlışların üzerine gitmenin zamansız olduğu anlayışı ile hareket ederek daha o zaman kaybetmişti. Şube başkanının genel merkeze muhalif olduğu zamanlarda, genel merkezin şube başkanının yaptığı yolsuzlukları öğrenip kendisine karşı bir koz olarak kullanarak kendi safına çekmesi, onun yanında Bosch’un örgütlenme sürecinde işten atılan ve şubede çalışmaya başlayan Mustafa Şen’in şubeye gelip gidenleri ve olup bitenleri genel merkeze ve şube başkanına rapor etmesi olayların bu duruma gelmesine neden olmuştur.

Şube başkanının yaptığı yolsuzlukları öğrenen muhalefet 2016 yılının Ocak ayında bütün delegelerden imza toplayarak şube başkanı Ayhan Ekinci’nin istifasını istemişti. O tarihte Renault sürecinin netleşmemesi, muhalefetin de olağanüstü genel kurul için topladıkları imzaları “zamanı değil” diyerek vermemesi, süreci bu noktaya getirdi. Hiçbir inancı kalmayan, yolsuzluklara bulaşmış, değerleri olmayan bir şube başkanı ile Renault sürecine girilse ne olacaktı? Gerçekten kazanılacak mıydı?

Genel merkezin şube çalışanı Mustafa Şen üzerinden bir ajan yaratması, orada yaşananları rapor etmesi, sendikanın işçilerden uzak bir işleyişe oturması, işçilerin şubeye uğramaması, sendikanın faaliyetlerinin sadece kağıtta kalması üye olan diğer işçilerde de büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Zira olan Türk Metal tipi sendikacılığın bir başka türevi... Türk Metal üyesi işçiler de bir işyerinde sendikanın var olduğunu bilir, ancak ne temsilciyi tanırlar ne de sendikanın şubesinin yerini bilirler.

Burada belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise Asil Çelik işçilerinin toplu sözleşme süreci sonrasında Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan istifa etmesi oldu. Şu anda azımsanmayacak sayıda işçi sendikadan istifa etmiş durumda.

Olayların bu noktaya gelmesi, şube başkanına ve genel merkeze muhalefet yapan grubun da tutarsız davranışlarının sonucudur. Kendi içerisinde şube başkanının değişmesini veya genel başkanının değişmesini her şeyin başına koyanlar, stratejiyi baştan hatalı yapmışlardır. Fabrika temsilcilerinin ve şube yöneticilerinin de içerisinde olduğu bu muhalefet odağı, şu anki yönetim anlayışından farklı olarak ne hedeflemektedir? Kendilerine göre bir politik hedef koymuş olsalar da, tabandan uzak, tabana dayalı olmayan bir anlayışla hareket etmişlerdir. Meseleyi sadece kişilerin değiştirilmesine indirgemişlerdir. Tabanı değişim ve mücadele yönüyle harekete geçirmeyenler, sınıf sendikacılığından uzaklaşmış, burjuva değer yargılarıyla hareket eden çıkar şebekelerini yıkamazlar. Söz, yetki ve kararın tabanda olduğu devrimci bir sınıf hareketi, işçi sınıfı önündeki engelleri aşacak tek güçtür.

Bursa’dan Birleşik Metal-İş üyesi bir işçi

 

 

 

 

Birleşik Metal-İş genel merkezi, muhaliflere saldırıyor

 

Birleşik Metal-İş Sendikası genel merkezi, kendilerine muhalif yöneticileri ve işçi temsilcilerini görevden almaya devam ediyor. Son olarak da Bursa şube mali sekreteri ve genel merkez denetleme üyesi Gökhan Aydın, görevden alındı.

Gökhan Aydın, yolsuzlukları ortaya çıkan Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci’nin arkasında duran sendika genel merkezini protesto ettiği için disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin kurulu Aydın’ı görevden aldı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Aydın, bu karara uymayacağını söyleyerek “Sendikamız kimsenin tapulu malı, kimsenin çiftliği değildir! Sarı sendikal anlayışa ve hukuksuzluğa karşı direneceğim!” dedi.

Ekinci’nin istifasını isteyen muhalifler fişlenmişti

Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci’nin yolsuzluklarının ayyuka çıkması sonrasında, Bursa şubede bulunan muhalifler, şube başkanı Ayhan Ekinci’nin istifasını istemişlerdi. Bunun sonrasında şube çalışanı Mustafa Şen’in ajanlık yaparak şubeye gelen giden işçileri fişlediği, muhaliflerin yaptıklarını rapor halinde genel merkeze ve Ekinci’ye gönderdiği mailleri ortaya çıkmıştı.

Genel merkez, Ekinci’nin arkasında durmuştu

Yaşanan bu durum karşısında genel merkezin özeleştiri vermesini isteyen muhalifler, Mustafa Şen’in de işine son verilmesini istemişlerdi. Oysa genel merkez yaşanan bu durumu sahiplenici bir tutum almıştı. Bu tutuma karşı, Bursa şube temsilciler kuruluna katılmama kararı alan muhalifler ve temsilciler disiplin kuruluna sevk edilmişti.

 
§