17 Haziran 2016
Sayı: KB 2016/23

Sınıfa karşı sınıf!
İletişim alanına kirli savaş ayarı!
Katiller, tetikçiler devlet güvencesinde
Yaşam alanlarımız ranta kurban!
Açlık sınırındaki ücretle gelir vergisinde basamak atlamak!
“Dayanışmayı büyütmemiz ve birlik kurmamız gerekiyor”
Sahte güzellik algısı ve sömürü üzerinden büyüyen AVON!
"Metal Fırtınanın yolundan 2017’ye hazırlanıyoruz!"
15-16 Haziran etkinlikleri
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'ne dair - 3
“Mücadelemize devam edeceğiz!”
LYS karşıtı şenlikler gerçekleştirildi
Karanlığa karşı geleceğiz ve değişecek dünya!
Liselerde protestolar sürüyor: “Hep birlikte sırtımızı dönelim”
Piyasacı eğitimi durduralım!
İngiltere’de Brexit Referandumu ve kapitalizmin korkusu
Venezuela’da Amerikancı sağın referandum hamlesi
Rakka-Menbiç operasyonu ve Kürt halkını bekleyen tehlikeler
14 Haziran’da Fransa’da milyonlar sokaklardaydı
“Karanlığın en zifiri olduğu an, aydınlığa en yakın olan anıdır!”
Clara Zetkin proleter kadınların devrim mücadelesinde yaşayacak
Enternasyonal proleter edebiyatın usta kalemi: Maksim Gorki
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

"Metal Fırtınanın yolundan 2017’ye hazırlanıyoruz!"

 

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) MYK Haziran ayı toplantısını gerçekleştirildi. Toplantı içeriğini sosyal medya hesabından yayınlayan TOMİS’in Haziran ayı toplantısında 2017 TİS hazırlıkları geniş bir yer tuttu. Toplantı sonuç metni şu şekilde:

Manisa bölgemizin organizasyonuyla gerçekleşen MYK toplantımız, 2017 hazırlıklarının tartışıldığı hayli yoğun tartışmalarla canlı bir toplantıya sahne oldu. Bursa, Kocaeli, Eskişehir, İzmir ve Manisa’dan Yönetim Kurulu üyelerimizin katıldığı toplantımıza aynı zamanda bölgelerde sendikamız adına faaliyet yürüten üyelerimiz de katıldı.

MYK toplantı gündemlerimiz ise şunlardı:

* Bölgeler, fabrikalar, fabrikalardan yansıyanlar, bölge yürütmeleri ve faaliyetimiz;

* İşçi sınıfına yönelik saldırılar ve direnişler;

* 2017 MESS Grup TİS’leri ve hazırlıklar;

Bölgeler, bölge yürütmeleri ve faaliyetimiz

Bölgelerden gelen temsilcilerimiz ve üyelerimiz alanlarında yürüttükleri faaliyetleri ve sürdürülen faaliyetlerin olumlu ve olumsuz yanlarını Yönetim Kurulu toplantımızda tartışmış, özellikle Metal Fırtınanın belirgin olarak yaşandığı fabrikalarda yaşanan son gelişmelere ek olarak sendikasız fabrikalarda sürdürülen örgütlenme çalışmaları ve deneyimleri canlı tartışmalara sahne olmuştur. Eksiklikler tanımlanmış ve önümüzdeki dönem bu eksikliklerin nasıl aşılacağı, hangi tür araçları devreye sokmak gerektiği konusunda tartışmalar yürütülmüştür.

İşçi sınıfına yönelik saldırılar ve direnişler

Özel istihdam büroları ile birlikte kölelik çalışma koşullarını getiren yasal düzenlemelerin ardından işçi sınıfına yönelik en büyük saldırı paketi olan kıdem tazminatının gaspı yasa tasarısı ve iş mahkemeleri yasa tasarısı ile ilgili yeni düzenleme üzerine gerçekleşen tartışmalarda bu saldırılara karşı mücadelenin her alanında sendika olarak tutum almaya karar verildi. MYK aynı zamanda toplantı yaptığı sırada süren direnişler ile dayanışma tutumu göstermiş, direnen işçiler ile sınıf dayanışmasının büyütülmesi konusunu ele almıştır.

2017 MESS Grup TİS’lerine hazırlık

MYK toplantımızın en uzun tartışmalara konu olan ve en temel gündemi ise 2017 sürecine hazırlık oldu. 2017’ye hazırlık anlamında yapabileceklerimizin yanında, taslak çalışmaları toplantımızın temel gündemi arasındaydı. Bu anlamıyla MYK, hem üyeleri ile birlikte hem de ilişkide olduğu diğer metal işçileri ile sektörün en iyi taslağını hazırlamak için çalışmalarına başlamış bulunduğunu ilan etmektedir. Bu başlık altında tartışmalarımızı özetleyecek olursak;

* Yürürlükte olan MESS sözleşmesinin maddelerine dair sunum yapıldı ve tartışmalar yürütüldü.

* Satış sözleşmesi kapsamına girecek tüm madde ve kısımlar ayrıntılı olarak MYK’da tartışıldı.

* 2017 MESS sözleşmesi için sendikamız tarafından işçiler ile tartışmayı daha rahat sürdürebilmek için bir 2017 TİS taslağının taslağı hazırlandı.

* Hazırlanan taslağın fabrika komiteleri ve TİS komisyonlarında tartışılmasına karar verildi.

* Mevcut MESS sözleşmesinin tüm maddelerinin teşhirine başlanması gerektiği karara bağlandı.

* Fabrikalarda ve bölgelerde TİS toplantıları yapmaya buralardan doğru yerel taslakların netleştirilmesine karar verildi.

TOMİS MYK; bu gündemler ile birlikte metal işçilerinin tek ve gerçek taleplerini içeren TİS taslağını hazırlamak için çalışmalarını artık daha da hızlandırmış bulunuyor. Önümüzdeki TİS döneminde MESS’in yıllardır işçilerden çaldıklarını geri almak için verilecek mücadelenin öneminin bilincindedir. Bu açıdan MESS’i yenmek ve çaldıklarını geri almak için sadece TİS sürecine hazırlığı taslak çalışması olarak ele almamakta ve tüm metal işçilerini hakları ve gelecekleri için verilecek mücadelenin parçası olmaya çağırmaktadır.

Tüm bu başlıklar üzerine süren toplantı sonrası bir sonraki MYK toplantımızın Kocaeli bölgesinde yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

TOMİS
Merkezi Yürütme Kurulu
12 Haziran 2016

 

 

 

 

Bursa işçisi seni unutmayacak Münir Karaloğlu!

 

Hükümetin son valiler kararnamesiyle Bursa Valisi Münir Karaloğlu Antalya’ya gönderildi.

Yerine Urfa Valisi İzzettin Küçük getirildi.

Münir Karaloğlu’nu Bursa işçisi ve halkı unutmayacak! Ama hiç iyi anmayacak. Neden mi? Çünkü Karaloğlu geçen yıl metal işçisinin onurlu direnişi sırasında işçi düşmanı tavır ve tutumlarıyla öne çıkmıştı. Önce “arabulucu” görüntüsüyle sahneye çıkan Karaloğlu, yapılan toplantılarda eylemin bitirilmesi için didinmişti.

Ancak işçinin bu sözde pazarlıkları kabul etmemesi ile birlikte, bizzat valinin emriyle fabrikalar kuşatma altına alınmış, pek çok işçi de emniyete çekilmişti. Hukuksuz ve keyfi şekilde metal işçisine baskı kurulmuş, direnişin bitirilmesi için her türlü yönteme başvurulmuştu.

Direnişteki fabrikalarla yapılan pazarlıklar sırasında işten atılmama garantisi veren, bunun için kefil olan Karaloğlu, daha sonra yaşanan kıyımlar karşısında ise susmuştu.

Karaloğlu’nun sermayeye karşı son büyük hizmeti ise geçtiğimiz aylarda yaşanan Renault’daki kıyıma karşı direnen işçilere uyguladığı zulüm olmuştu. Hiçbir yasa ve hukuk tanımadan işçinin direnişinin polis zoruyla kırılmasını sağlayan Karaloğlu, yüzlerce işçinin ekmeğiyle oynamıştı.

Evet Karaloğlu gitti yerine başka bir vali geldi. Ama hiçbir şeyin değişeceğini sanmıyoruz. Çünkü mesele valinin kim olduğu değil, onun arkasındaki irade ve iktidar gücüdür. Zira Karaloğlu o işçi düşmanı kararları tek başına vermedi. Verdiği kararların hemen tümü esas olarak hükümetin politika ve tercihlerinin bir gereğiydi. Karaloğlu bir memur olarak bunun gereklerini yaptı.

Tayyip Erdoğan’ın bizzat kendisi Renault’daki direnişi bastırdığını ilan etti. Bununla övündü.

Bunun için yeni valinin de başka türlü davranmasını beklemek hayal olur.

Yine de Karaloğlu ismi metal işçisi tarafından hiç iyi anılmayacak ve hiç unutulmayacak.

Sana güle güle demiyoruz Karaloğlu! Çok can yaktın, çok canın yanmasına alet oldun. Nereye gidersen git yüzlerce işçinin ahı peşini bırakmayacak.

Bursa Metal İşçileri Birliği
14 Haziran 2016

 
§