25 Mart 2016
Sayı: KB 2016/12

Savaş, sömürü, baskı, zulüm...
Sokakların sessizliği!
Sınıf eksenli birleşik devrimci direniş
Gözaltı ve tutuklamalar sömürü düzeninin devamı için
Güçlü bir 1 Mayıs için seferber olalım!
Belirleyici olan işçilerin birliği ve üretimden gelen gücünü kullanma başarısıdır!
Topyekûn saldırılara karşı topyekûn direnişe!
Kölelik yasalarının önünü açmak için “taşeron kalkıyor” yalanı
Samba’dan mı ithal edelim yoksa Vals’ten mi?
Mercedes işçileri ilk önemli adımı attı
Bu mücadele devam ediyor, yeni dönemin bilinci, güçleri ve unsurlarıyla…
Yasaklara rağmen Newroz ateşleri yakıldı
Amed’de on binler Newroz’u coşkuyla kutladı
Avrupa Newroz’una coşku ve direniş kararlılığı hakimdi
Rojava’da kırılgan federasyon ilanı
Obama Küba’da “değişim” peşinde
Dinci-gericiliğin tecavüzü aklama çabaları
Devrimci Gençlik Birliği II. Genel Kurulu gerçekleşti
“Vurulup düşseler de her kuşatmada, serüvencidirler onlar ve hiç ölmezler”
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Devrimci Gençlik Birliği II. Genel Kurulu gerçekleşti

 

Devrimci Gençlik Birliği II. Genel Kurulu, 19 Mart günü İzmir'de MMO Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşması ve saygı duruşunun ardından divan oluşturularak sunumlara geçildi.

İlk sunumda, son dönemde tırmanan emperyalist savaş ve saldırganlığa değinildi.

“Dünya yeni devrimlere gebe”

Siyasal gelişmeler başlıklı sunumda, emperyalist sistemin çelişkilerinin derinleştiği söylenerek güncel planda yaşanan savaş ve saldırganlığın gerisinde; kriz ve bunalımlar içerisinde debelenen kapitalist sistemin yer aldığı vurgulandı. Sunumda Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte yeni bir bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemine girildiği vurgulanarak geleceğin yeni devrimlere gebe olduğunun altı çizildi.

“Gerçek çözüm devrimdedir”

İkinci olarak Kürt sorununu ele alan sunumda Kürt sorununun toplumsal temeline, tarihsel arka planına ve güncel gelişmelere değinildi. Kürt sorununun kalıcı çözümünün devrimde olduğunun altı çizildi, müzakere masaları ve emperyalizmin Kürt halkına bir kazanım getiremeyeceği vurgulandı. Gençlik olarak halkların eşitliği ve özgürlüğü temelinde anti emperyalist mücadelenin yükseltilmesiyle Kürt halkına destek olunabileceği belirtildi.

Serbest kürsüde Kürt sorunu, savaş ve saldırganlık ele alındı

Genel kurul serbest kürsü konuşmalarıyla devam etti. Serbest kürsüde sözü ilk olarak yakın zaman önce Kürdistan'dan gelen bir genç alarak Kürdistan'da yaşanan gelişmeleri anlattı. Genç, DGB ile tanıştıktan sonra Kürt sorunu dahil olmak üzere yaşanan tüm sorunların gerçek anlamda devrimle çözülebileceğini gördüğünü ifade etti. Bu nedenle DGB'nin Kürdistan gençliğine de ulaşması gerektiğini belirtti.

Genel kurula Ankara'dan katılan bir genç, ODTÜ işçilerinin ve öğrencilerinin selamlarını iletti. Sermaye devletinin ODTÜ ve üniversitelere yönelik gerici müdahalelerinin arka planını anlattı.

Ardından söz alan bir DGB'li Türkiye'nin dış politika çizgisine değindi. Emperyalizmin hedefleri doğrultusunda girilen savaş ve saldırganlık macerasının iç politik atmosferde faşist baskı ve saldırganlığı da tırmandırdığını vurguladı.

“Düzene karşı devrim mücadelesini büyütmek...”

Siyasal gelişmeler sunumları ve serbest kürsü bölümünün ardından divan adına genel kurulun ardından DGB'yi bekleyen sorumluluklar özetlendi. Divan ilk bölümü anti emperyalist mücadele ve enternasyonalizme vurgu yaparak kapattı.

Yine Kürt halkını hedef alan kirli savaş karşısında yeni dönemde Kürt halkıyla eylemli dayanışma içerisinde olunacağı, DGB'nin bulunduğu tüm alanlara Kürt halkının taleplerini ve mücadelesini taşıyacağı ifade edildi.

Kısa bir aradan sonra eğitim alanında yaşanan sorunları konu alan bir sunum yapıldı. Sonrasında konuya ilişkin tartışmalar gerçekleştirildi.

Genel kurulun ikinci bölümü Yol Sahnesi'nin tiyatro gösterimi ile başladı. Gösterimin ardından Mersin Üniversitesi'nde tutuklanan DGB'li Ezgin Boyraz, Sincan ve Şakran Hapishaneleri’nden TKİP dava tutsakları ve Yeni Demokrat Gençlik tarafından gönderilen mesajlar okundu. Mesajların okunmasının ardından divan tarafından gençlik hareketine ilişkin sunum yapıldı ve DGB'nin faaliyetlerinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

“Geleceği örgütleyelim, devrimi örgütleyelim”

Bu bölümde ilk olarak DGB'nin kuruluş sürecinden bu yana yürüttüğü faaliyetleri ele alan bir sunum yapılarak faaliyetlerin değerlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. İkinci olarak kitle çalışması ve çalışma tarzı gündemini ele alan sunumda DGB faaliyetinin karşılaştığı zorlanma noktalarına değinilerek bu zorlanmaları aşmanın yöntemleri üzerinde duruldu. Yaratıcı ve inisiyatifli bir faaliyetle geniş gençlik kesimlerinin devrimci gençlik mücadelesine kazanılması gerektiğinin altı çizildi.

DLB ve Avrupa DGB’den sunum

Sunumların ardından Avrupa DGB'nin genel kurul öncesi hazırladığı selamlama videosu izlendi. Ardından Avrupa DGB, Avrupa'daki gündemler ve gençliğin durumu üzerine sunum yaptı. İkinci sunumda ise Avrupa DGB'nin kuruluş süreci ve bu zamana kadarki çalışmaları ve hedefleri anlatıldı.

Devrimci Liseliler Birliği (DLB) de genel kurula bir sunumla katkı sundu. Devrimci liselilerin sermaye düzeninin tüm saldırılarına karşı mücadeleye devam edeceği belirtilerek genel kurul selamlandı.

Önergeler ve serbest kürsü...

Ardından çalışma tarzına ilişkin olarak hazırlanan önerge okundu.

Ankara DGB genel kurula iki önerge sundu. Bunlardan ilki DGB'nin kullandığı dilin sadeleşmesi ve yaratıcı bir biçime kavuşturulması oldu. İkincisi ise faaliyette yerellerin daha çok inisiyatif alması gerektiğiydi. Önergelerin okunmasının ardından konuları tartışmak üzere geçilen serbest kürsü bölümünde İstanbul ve Mersin'de yürütülen faaliyetlerden örnekler anlatıldı. İkinci konuşmada da Ege Üniversitesi'nde politik atmosfer ve devrimci gençlik faaliyeti anlatılarak DGB faaliyetlerinden örnekler verildi.

Üçüncü konuşmada sermaye düzeni ve hukukunu anlatan bir konuşma yapılarak avukatlara yönelik saldırılara değinildi. Hukuk fakültelerinde “DGB Hukuk Birimi” çalışmasının örgütlenmesi önerildi. Diğer konuşmalarda faaliyetin zorlanma alanlarına dair tartışmalar yapıldı.

Yayın faaliyeti

Aranın ardından yayınlara ilişkin yapılan sunumda yayınların önemi ve tüm DGB bileşenlerinin yayınlara karşı sorumluluğu hatırlatıldı, tüm DGB'lilerin devrimci gençlik politikasına müdahale etmesi kapsamında yayınların işlevinin altı çizildi. MYK ve yerel örgütlerin yayın çalışmasının örgütlenmesindeki misyonu üzerinde duruldu.

Sunumun ardından yayın çalışmasına ilişkin İstanbul ve Ankara DGB tarafından hazırlanan öneriler genel kurula sunuldu.

Kültür-sanat faaliyetleri

Kültür-sanat faaliyetine yönelik hazırlanan önergede kültür-sanat çalışmalarının önemi anlatılarak DGB'nin bu alanda yetkinleşmesi gerektiği belirtildi. Önergenin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir DGB tarafından hazırlanan öneriler genel kurula sunuldu.

Genel kurula DGB yaz kamplarına ilişkin sunulan önergede geçmiş yaz kampı deneyimleri anlatılarak, bir sonraki kamp faaliyeti sırasında dikkat edilmesi gereken noktaların altı çizildi. İstanbul DGB'nin yaz kampı çalışmalarına dair önerileri sunuldu.

DGB'nin 1 Mayıs hazırlıklarına ilişkin bir önerge de genel kurulda paylaşıldı. Ardından Kocaeli, Ankara ve İstanbul DGB'nin önerileri sunuldu.

Önergelerin ve yerellerden gelen önerilerin tümünün paylaşılmasının ardından, bunlara dair tartışmaları yapmak üzere serbest kürsü bölümüne geçildi. Serbest kürsü bölümünde genel kurul katılımcıları önerilere dair fikirlerini dile getirdiler. Divanın toparlayıcı konuşmasıyla bu bölüm de sonlandırıldı. Genel kurul, kapanış konuşmasının ardından yapılan müzik dinletisiyle sonlandırıldı.

 
§