5 Şubat 2016
Sayı: KB 2016/05

Bahar dönemi, gelişmeler ve görevler
Eski düzende yeni anayasa hayalleri!
Yeniden imha, yeniden inşa!
Sermaye devleti yeni karakollar kuracak
Sermaye tam kölelik dayatıyor
Ek ücret zammı için ortak mücadele!
MİB’den iki günlük çalıştay!
EKU’da işçiler kararlılıklarını koruyor
Köle pazarları kurulmak isteniyor
“Ve (aynı) katil cinayet mahalline döner”
Mücadele tarihinde kadının yeri: İşçi kadınlar en ön safta!
Osmanlı’nın son yıllarından Cumhuriyet’in ilk yıllarına...
Greif deneyiminden öğrenelim!
Yasalar kadını koruyabilir mi?
Torba yasa işçi ve emekçilere esnek çalışmayı dayatıyor!
“Yeni mücadele döneminde liseleri fethedelim!”
3. Cenevre görüşmeleri; “Üçlü şer ekseni”nin kundakçılığı
Kapitalizm insana dair hiçbir sorunu çözemez!
Hayaller ve sınıfsal gerçekler!
Essen’de ‘Kürt sorunu’ konulu panel
Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var?
Hasta tutsak Türkan Özen’e ‘siyasi cezalandırma’
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Torba yasa işçi ve emekçilere esnek çalışmayı dayatıyor!

 

Yeni bir torba yasayla, uzun süredir hükümetin gündeminde olan “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı” 29 Ocak günü Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Daha önce basınımızda da gündeme gelen programa göre, doğum yapan memur ve işçi kadınlara sözde yeni haklar getiriliyor. Kadınlar doğum sonrasında, ücretlerinde ve sosyal haklarında hiçbir kesinti ile karşı karşıya kalmadan yarı zamanlı çalışması hakkı “kazanıyor.” Böylece kadınlar hem işlerini kaybetmemiş oluyor, hem de çocuklarının bakımı ile doğrudan ilgilenme şansına sahip oluyor!

Ancak ifade edilenlerin ardındaki gerçekler ise bambaşka. Burjuvazi ve onun adına ülkeyi yönetenler sadece sermaye sınıfının çıkarlarını ve sermaye düzeninin bekasını düşünürler. Bu torba yasa da tam da bu yalın gerçeğe hizmet ediyor.

Yasada, ucuz işgücü ihtiyacı çerçevesinde genç nüfusun arttırılmasına dönük bir politika hayata geçirilmeye çalışıyor. Ancak burjuvazi bu yasa ile daha kapsamlı bir planı hayata geçirmeyi amaçlıyor; “esnek çalışma.” Sermaye sınıfı uzun dönemdir işgücü piyasalarında esnek çalışmayı uyguluyor ve bunu tüm yönleriyle yasal zemine kavuşturmaya çalışıyor. Bu yasa kapsamında ise, “kadın işçilere doğum sonrasında ücretli izin hakkı” örtüsü altında kısmi çalışma/evden çalışma/ part-time çalışma biçimlerini meşrulaştırmakla birlikte, istihdam büroları adı altında kiralık işçiliği tümüyle yasal biçime kavuşturmak istiyor.

Burjuvazi ve onun sözcüleri, tüm bu planları bir yandan ikiyüzlüce yaparken, öbür yandan faturayı yine işçi ve emekçilere çıkarmayı amaçlıyor. Öyle ki, yasa tasarısına göre, kadın memur ve işçilere doğumun ardından analık izninin sonrasında, “birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar” ücretli izin hakkı getirildiği, hiç bir hak kaybının olmayacağı ve çalışmadığı sürelerin ücretinin devlet tarafından karşılacağı söyleniyor.

Hak kaybının olmayacağı ise tümüyle yalan! Zira, özel sektörde kadın işçilerin patronlar tarafından yarım gün çalıştırılmayacağı, bunun işsizliğe yol açacağı, daha önce kimi sermaye temsilcileri tarafından açıkça söylenen bir gerçekti. İkincisi kadın memurlar için de hak kaybı olmayacağı söylenmesine rağmen yasa tasarısında, “derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde” çalışma sürelerinin dikkate alınacağı ifade ediliyor. Bu da kadın kamu emekçilerinin açıkça hak kaybı yaşayacaklarının itirafı anlamına geliyor. Ayrıca, yarı zamanlı çalışıldığında, ücretin devlet tarafından karşılanacak olması da yalan!... Zira, bu farkın da İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, yani yine işçinin cebinden karşılanacağı açıkça söyleniyor. Bu durumda ne sermayenin cebine dokunuluyor, ne de devletin kasasına... Faturayı yine işçi sınıfına ödetmeyi hedefliyorlar.

Bugün gelinen aşamada bu yasaya başta kadın işçiler olmak üzere tüm işçi sınıfının ve kamu emekçilerinin karşı çıkması gerekiyor.

*Esnek çalışma tüm biçimleriyle reddedilmelidir. Güvencesiz çalışmayı temel çalışma biçimi haline getirmek anlamına gelen istihdam büroları adı altındaki kiralık işçi büroları kapatılmalıdır.

*Kadın istihdamını arttırmanın yolu, esnek çalışma biçimleriyle kadınların aynı zamanda analıktan kaynaklı yükümlülükleri üstlenmeleri değildir. Bunun yolu, toplumsal kurumlaşmalar yoluyla ev ve çocuk bakımı yükünün kadının üzerinden alınması, tüm işyerlerinde ve yaşam alanlarında ücretsiz, nitelikli kreş ve bakımevlerinin açılmasıdır.

*İşsizlik fonunun yağmalanmasına karşı çıkılmalı, işçinin emeği ve alınteri ile oluşturulan fon, işlevine uygun olarak kullanılmalıdır.

 

 

 

 

Ege'de takip ve fişleme artıyor

 

Ege Üniversitesi’nde baskılar artmaya, rektörlük fişlemeyi her alana yaymaya devam ediyor. Cezaevi turnikeleri, ÖGB’ler, kameralar, soruşturmalar ve yasakların üzerine şimdi de EGEKABLOSUZ ile bütün üniversite bileşenlerine TC Kimlik No’su üzerinden takip ve fişleme dayatılıyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklama ile bunun bir zorunluluk oluğu öne sürülürken, üniversitede herkesin takip edileceği ve kayıtların bir yıl boyunca saklanacağı duyuruldu.

Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

(...)

04.05.2007 Tarih ve 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince, internet kullanımı ile ilgili bilgilerin kurum içerisinde 1 yıl boyunca kayıt altında tutulması yasal bir zorunluluktur.

Ege Üniversitesi içerisinde kullanılmakta olan ve tüm kablosuz cihazlardan erişilebilen EGEKABLOSUZ yayını, şu anki mevcut yapısı ile herhangi bir kayıt tutulmasına imkan vermemekte ve 5651 sayılı kanun kapsamında üniversitemize yasal olarak engel teşkil ettiğinden 27.01.2016 tarihi itibariyle kullanım politikası değiştirilecektir.

Yeni geçilecek kullanım politikası gereğince, bağlantı sırasında kullanıcı T.C. Kimlik Numarası ve Ad, Soyad bilgileri alınacak, NVI üzerinden yapılacak kontrol sonucuna göre kullanıcıya erişim hakkı tanınacaktır. Yapılan erişim bilgisi, 5651 sayılı kanun gereğince kayıt altına alınacak ve herhangi bir hukuki ve/veya yasal zorunluluk durumunda kullanıcı bilgilerine ulaşılması sağlanacaktır.

27.01.2016 tarihi itibariyle EGEKABLOSUZ yayını üzerinden İnternet bağlantısı kuracak olan kullanıcılar, yapılacak değişiklik konusunda bu şartları kabul etmiş sayılırlar.”

 
§