13 Kasım 2015
Sayı: KB 2015/42

Savaş, saldırganlık ve sosyal yıkım programı kapıda
Yeni anayasa tartışmaları ve soldaki yankıları
Devlet terörüne karşı fiili-meşru mücadele!
“Haritadan sileceğiz”
Hakları kazanmanın yolu, devrimci sınıf mücadelesinden geçiyor
Ankara Katliamı protesto edildi, katledilenler anıldı
Diyarbakır ve Muş’ta tutsaklara saldırı
Şişecam’da kırılma ve ihanet!
Sağlıkta özelleştirme saldırısı
Sağlık emekçileri özelleştirmeye tepkili
Kocaer-Gürmak direnişleri üzerine
TOMİS Ege Yürütmesi kuruldu!
Direnen IFF işçileri açlık grevinde
Ekim Devrimi ve savaş
Sosyalist Ekim Devrimi: Ezilen halkların kurtuluş bayrağı
Şan olsun 17. yılında proletaryanın kurmay öncüsüne!
Asya-pasifik: Hegemonya savaşının bir başka sahası
G20: Her yönüyle kâr odaklı bir platform
Barbarlıktan fışkıran insanlık dramı
Savaş mağduru göçmenler emperyalist politikaların kıskacında
İnkarcı devlet ilkokullarda Arapça dersine hazırlanıyor
DGB 1. yılında!
“Ok fırladı çıktı yaydan!”
25 Kasım’ın mücadele çağrısı; Yaşamak için sosyalizm!
Seçimleri AKP kazandı, asgari ücretli kazanacak mı?
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

TOMİS Ege Yürütmesi kuruldu!

 

Büyük metal fırtınasının doğurduğu Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’nın (TOMİS) Ege Yürütmesi, yaptığı bir açıklama ile kuruluşunu duyurdu. TOMİS Ege Yürütmesi’nin ilgili açıklaması şöyle:

Türkiye’de ve dünyada büyük bir etki yaratan Bursa metal işçileri fırtınası, sendikal ihanete, sarı sendikalizme ve sermaye örgütü MESS’e şiddetli bir tokat atmış, kendi öz gücüne dayanarak yeni bir sendika olan TOMİS’i kurmuştu. Şimdi metal işçilerinin öz örgütü olma iddiası taşıyan TOMİS’in Ege yürütmesinin de inşa edildiğini, dosta ve düşmana büyük bir gururla ilan ediyoruz!

Yıllardır, sendikalı ya da sendikasız, örgütlü ya da örgütsüz, tüm metal işçilerini kandıran, ihanet eden, satan, yarı yolda bırakan, kırıntılarla avunduran, fotokopici, mezhepçi, ırkçı sendikal anlayışlar ve bu anlayışların temsilcisi sendikalar/sendikacılar artık miadını doldurmuştur. 5 Mayıs 2015 itibariyle metal işçileri yattıkları uykudan uyanarak bu köhnemiş bürokrasi bataklığının karşısına dikilmiş, hesap sormuş ve hesap sormaya da devam edecektir!

Bursa’da başlayan ve Türkiye’ye yayılan bu haklı mücadeleyi ve bu mücadelenin meyvesi olan TOMİS’i büyütmek, güçlendirmek, artık tüm metal işçilerinin görev ve sorumluluğudur. Bizler de Ege bölgesinde, İzmir ve Manisa fabrikalarında çalışan işçiler olarak, bu görev ve sorumlulukla şimdiye kadar kendi fabrikalarımızda bu mücadeleyi büyütmeye ve ilerletmeye gayret gösterdik. Kimimiz Türk Metal’in esareti altında, bu esaret zincirlerini kırmak için mücadele ederken, kimimiz ise örgütsüz fabrikalarda örgütlenmenin ve birleşmenin bir adresi olarak TOMİS’i işaret ettik. Ve nitekim TOMİS’te örgütlenen Kocaer direnişiyle taçlanan mücadelemiz, biz onurlu metal işçilerini bir araya getirmede büyük bir vesile oldu. Nasıl bir sendika istiyoruz sorusuna somut bir cevap olan Kocaer direnişi deneyimi ve direnişin toplam örgütlenme süreci, aynı zamanda TOMİS’in de özü ve özeti olmuştur.

Nasıl bir sendika istiyoruz sorusu
Kocaer’de hayat buldu!

- İşçi iradesini esas alan;

- Fiili meşru mücadeleyi bayrak edinen;

- İşçi sınıfını, sınıfsal çıkarları temelinde birleştiren;

- Tamamen şeffaf ve açık;

- Kararlı, cesur ve gözü pek bir sendika istiyoruz…

Kocaer direnişi ve direniş öncesi süreç, yukarıda yazdığımız başlıkların somut olarak karşılık bulduğu bir deneyim olmuştur. İlk bir araya gelişten iş bırakma eylemine, oradan çadır direnişine kadar geçen sürede, fabrika komiteleri kurulmuş, komiteler ortak kararlarla yol yürümüş, fiili meşru mücadele ve işçi sınıfının üretimden gelen gücü bayrak edinilmiştir. İşçiler arasındaki mezhepsel, ulusal, ideolojik ayrımlar silikleştirilmiş, sınıfsal çıkarlar temelinde işçiler bir birleriyle kenetlenmiştir. Fabrika komiteleri ilerleyen süreçte direniş komitesine dönüşmüş ve her aşamada açık, şeffaf bir tutumla tüm işçileri sürecin içerisine katmayı başarmıştır. Kocaer direnişi her ne kadar hazırlıksız bir savaşa sürüklense de, kararlı ve cesur bir mücadele ile örgütlenmiş, sadece kendi fabrikası sınırlarında değil tüm havzaya, demir çelik fabrikalarına yayılan bir örnek yaratmıştır. İşçiler arasındaki birlik, ilk günden son güne kadar bozulmamış, tam tersine işçiler daha da güçlü kenetlenmiş ve yaşanan deneyimle başka fabrikalara aynı tohumu ekme kararlılığıyla bu gün TOMİS’in çatısı altında toplanmıştır.

Direniş sürecinde işçiler sadece kendi sektöründeki fabrikalara değil, plastik ve tekstil işçisi sınıf kardeşlerine de kendi deneyimlerini aktarmayı kendine görev bilmiş, tüm direnişlerle aktif sınıf dayanışması örgütlemiştir.

Kocaer işçileri, Renault işçilerinin açtığı yoldan arkadaşına, onuruna, insanlığına sahip çıkmanın haklı gururunu Ege topraklarında yaratmış, bu haklı ve onurlu kavga için her türlü bedeli önden ödemeyi göze almıştır.

Kocaer işçileri, ilk andan itibaren metal işçilerinin umudu ve birleşme noktası olacak olan TOMİS’le yola çıkmış, Manisa ve İzmir’deki öncü metal işçilerini bir araya getirmiş ve bugün ilan ettiğimiz Ege TOMİS yürütmesinin de öncüsü olmuştur.

TOMİS Ege kuruldu!

Bir araya gelen öncü metal işçileri olarak, kendi fabrikalarımızda yürüttüğümüz mücadelemizi ortaklaştırmaya, metal fırtınasının ve kendi direnişlerimizin derslerini süzerek Ege Bölgesi’nde bu haklı ve meşru mücadeleyi nasıl büyüteceğimizi, henüz beklenen kuvvette olmayan TOMİS’i nasıl güçlendireceğimizi tartıştık.

2017 MESS süreci ve örgütsüz fabrikalarda süren örgütlenme çalışmalarına nasıl müdahale edeceğimize dönük planlamalar yaptık.

TOMİS tüzüğünün ve mücadele programının ortaya koyduğu ilkelerle, Ege bölgesinde metal işçilerinin mücadele arayışına adres olacak ve tüm metal işçilerini birleştirecek olan TOMİS’in Ege yürütmesini oluşturarak bu onurlu mücadeleye Ege kıyılarından omuz vermeye karar verdik.

TOMİS Ege, bölgedeki tüm patronlara
savaş ilanıdır!

Her şeyden önce TOMİS, Ege Bakırçay çukurundaki, Çiğli OSB’deki, Gaziemir Serbest Bölge’deki, Kemalpaşa’daki ve Manisa’daki tüm metal patronlarına bir savaş ilanı olacaktır. Artık Ege bölgesinde iş cinayetlerine, meslek hastalıklarına, ücret gasplarına, düşük ücretlere, güvencesiz çalışmaya, baskıya ve hakarete, çalışma koşullarının ağırlığına ve bu sorunlara sebep olan tüm patronlara karşı metal işçilerinin örgütleneceği, birleşeceği ve hep beraber mücadele edeceği adresi ve sendikasının ilk nüveleri kurulmuştur.

Değişik fabrikalardan seçilen temsilcilerimiz ile kurulan TOMİS Ege Yürütmesi ve temsilciler kurulu, daha da geniş olarak inşa edilecek olan TOMİS Ege Meclisi ile beraber Ege metal işçilerinin umudu ve birleşme noktası ocaktır.

Acil programımız ve hedeflerimiz

- Fabrikalarda TOMİS kurullarını kurmak ve kurullar arasında koordinasyonu sağlamak;

- Ege TOMİS Meclisini en kısa sürede, en geniş katılımla toplamak;

- İvedilikle Ege bölgesi için bir temsilcilik binası açmayı zorlamak;

- TOMİS Ege iletişim ve sosyal medya kanallarını açmak;

- İl ve bölge temsilcilikleri ve yönetimleri oluşturmak;

- Eğitim toplantıları ve seminerler örgütlemek;

- Tüm direniş ve işçi eylemlerine sahip çıkmak, desteklemek;

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

TOMİS Ege Geçici Temsilciler Kurulu


 
§