13 Kasım 2015
Sayı: KB 2015/42

Savaş, saldırganlık ve sosyal yıkım programı kapıda
Yeni anayasa tartışmaları ve soldaki yankıları
Devlet terörüne karşı fiili-meşru mücadele!
“Haritadan sileceğiz”
Hakları kazanmanın yolu, devrimci sınıf mücadelesinden geçiyor
Ankara Katliamı protesto edildi, katledilenler anıldı
Diyarbakır ve Muş’ta tutsaklara saldırı
Şişecam’da kırılma ve ihanet!
Sağlıkta özelleştirme saldırısı
Sağlık emekçileri özelleştirmeye tepkili
Kocaer-Gürmak direnişleri üzerine
TOMİS Ege Yürütmesi kuruldu!
Direnen IFF işçileri açlık grevinde
Ekim Devrimi ve savaş
Sosyalist Ekim Devrimi: Ezilen halkların kurtuluş bayrağı
Şan olsun 17. yılında proletaryanın kurmay öncüsüne!
Asya-pasifik: Hegemonya savaşının bir başka sahası
G20: Her yönüyle kâr odaklı bir platform
Barbarlıktan fışkıran insanlık dramı
Savaş mağduru göçmenler emperyalist politikaların kıskacında
İnkarcı devlet ilkokullarda Arapça dersine hazırlanıyor
DGB 1. yılında!
“Ok fırladı çıktı yaydan!”
25 Kasım’ın mücadele çağrısı; Yaşamak için sosyalizm!
Seçimleri AKP kazandı, asgari ücretli kazanacak mı?
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Ankara Katliamı protesto edildi, katledilenler anıldı

 

Ankara Katliamı’nın 1. ayında Türkiye’nin dört bir yanında katliam protesto edilerek anmalar yapıldı. Eylemlerde barış isteyenlere karşı devletin uyguladığı terör teşhir edilirken, sonuna kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

İstanbul

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen eylem için Galatasaray Lisesi önünde toplanılırken, kitlenin çevresinde güvenlik kordonu oluşturuldu. Eylemde ilk olarak TMMOB adına Mesut Geçgel konuştu. Katliamları Gezi’den, Suruç’tan bildiklerini, Ankara’da bir kez daha gördüklerini belirten Geçgel’in konuşması sonrasında oturma eylemine geçildi. Bu sırada da ortak basın açıklamasını Sema Barbaros okudu. Devletin katliamın ardından geçen otuz gün boyunca kendi suçunu örtbas etmeye çalıştığına dikkat çeken Barbaros, Kürdistan’da devam eden saldırıların ardında da aynı suç örgütü olduğunu vurguladı. Bu sırada atılan “Hırsız, katil AKP!” sloganlarının “yasadışı” olduğunu bahane eden polis, “dağılın” anonsuyla kitleyi korkutmaya çalıştı fakat kitle eylemi sürdürerek tehditleri boşa düşürdü. Eylemde Ankara’da katledilen Gökmen Dalmaç’ın eşi de bir konuşma yaparak “Hayatta kalmaktan utandık ancak asıl utanması gerekenler memleketi parsel parsel satanlardır. Ankara’ya o bombaları getirenlerdir” dedi. Eylemde devlet terörünün sürdüğü Silvan halkıyla dayanışmaya dönük sloganlar da öne çıktı, Kürt halkının direnişi selamlandı.

Ankara

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla bir araya gelen ilerici-devrimci-yurtsever kurumlar ve Ankaralı emekçiler katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önünde toplandı. 10.04’te başlayan basın açıklamasında 10 Ekim’de gerçekleştirilen katliamın yaralarının hala taze olduğu ve devletin, polisinden yargısına kadar katliam sonrasında bu yaraları sarmaktansa saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi. Katliamın asil faillerinin katliamın önünü açan ve onu meşrulatırmaya dönük adımlar atan tüm devlet kurumları olduğunun altı çizildi. Katliamda yaralananların ücretsiz tıbbi destek alacağını duyuran devletin bunu yapmadığı teşhir edildi. Tüm bunlarla devletin emek, barış ve demokrasi güçlerini hedef aldığı vurgulandı. Gar Meydanı’nın artık “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı” olduğu ilan edildi. Açıklamanın ardından gar önüne katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve kızıl karanfiller bırakıldı. Avukatların adliye önünde katliam dosyasının gizlilik kararı ile gizlenmesine ilişkin yapacakları basın açıklamasının duyurusuyla eylem sonlandırıldı.
BDSP ve DGB de eyleme destek verdi.

İzmir

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen eylem için Sevinç Pastanesi önünde bir araya gelinerek basın açıklaması okundu. Ortak basın metnini KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Bahri Akkan okuyarak 7 Haziran’dan sonra tırmandırılan devlet terörünü teşhir etti, Ankara Katliamı'nda katledilenlerin hesabının sorulacağını vurguladı. Akkan ayrıca, 6 Kasım YÖK protesto eylemine İzmir polisinin yaptığı saldırıyı da protesto ettiklerini söyledi. Eylem Gündoğdu Meydanı’nda denize karanfillerin atılmasıyla son buldu.

Bursa

Bursa’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği eylemde, Setbaşı’ndan Heykel’e “sessiz!” yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında katledilenlerin fotoğraflarının olduğu bir pankart ile “Barış için gittik katledildik! Hesabını soracağız!” pankartı taşındı. Slogan atılmadığı için alkış ve ıslıklarla yüründü. Çevreden alkışlarla eyleme destek verenler oldu. Heykel’e gelindiğinde mumlar yakıldı ve “barış!” fenerleri uçuruldu. Ardından yapılan basın açıklamasıyla katliam kınanarak eylem sonlandırıldı.

Mersin

İlk olarak HDK bileşenleri tarafından Özgür Çocuk Parkı’nda anma eylemi yapıldı. Eylemde Ankara Katliamı, Silvan, Sur, Nusaybin ve Cizre’de yaşanan katliamlar protesto edildi. 16.30’da da Emek ve Demokrasi Platformu tarafından anma eylemi gerçekleştirildi. Akdeniz Belediyesi önünde yapılan eylemde, saygı duruşunun ardından platform adına bir konuşma yapıldı. Katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri de eylemde söz alarak öfkelerini dile getirirken EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da bir konuşma yaptı. Sonrasında ise EMEP tarafından hazırlanan etkinliği izlemek için Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu’na geçildi. Etkinlikte saygı duruşu yapıldıktan sonra hayatını kaybeden gençlerin görüntülerinin de yer aldığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlikte Selma Gürkan, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yanı sıra DİSK adına ve şehit yakınları tarafından da konuşmalar yapıldı.

Adana

KESK, DİSK, TMMOB ve Adana Tabip Odası tarafından düzenlenen eylem saat 17.30’da İnönü Parkı’nda gerçekleştirildi. “10 Ekim Barış Şehitlerimizi Unutmayacağız! Unutturmayacağız!” denilen eylemde kurumlar adına basın açıklamasını Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Ahmet Karagöz gerçekleştirdi.

Zonguldak

Emekçiler, saat 17.30’da Zonguldak Madenci Anıtı’nda toplanmaya başladı. TMMOB Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçının okuduğu basın açıklamasında AKP’nin katliamcı kimliği teşhir edildi. Basın açıklamasına BDSP ve DGB de katıldı.

Kızıl Bayrak / İstanbul-Ankara-İzmir-Mersin-Adana-Bursa-Zonguldak

 

 

 

 

Avukatlar: Katliamda “gizlilik” kararı suçtur!

 

Ankara Katliamı’nın birinci ayında Ankara Garı önünde yapılan anma eyleminin ardından Ankara Adliyesi’ne toplu şekilde cüppeleriyle yürüyen avukatlar 10.45’te Adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından avukatlar, Ankara Katliamı dosyasına ilişkin verilen gizlilik kararına karşı suç duyurusunda bulundu.

Basın açıklamasında katliamın ardından katilleri adeta koruyan yargı sistemi teşhir edildi. Yargının, üzerine düşen “tarafsızlık ve objektiflik ilkelerini hiçe saydığı” belirtilerek tamamen sübjektif ve katilleri koruyan bir yargı süreci işletildiği ifade edildi. Açıklama, katillerin hesap vermesi için avukatlar olarak da mücadelenin büyütüleceği vurgusuyla sona erdi.

Kızıl Bayrak / Ankara

 


 
§