17 Nisan 2015
Sayı: KB 2015/15

TKİP 1 Mayıs'ta mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor!
Emekçi Kadın Komisyonları’nın mücadele çağrısı
Kamu emekçilerine çağrımızdır
“Yaşasın 1 Mayıs!”
Tarih ışığında Taksim 1 Mayısı
‘Yeni Türkiye’de eski kontrgerilla!
Ağrı’da AKP provokasyonu
Seçimler yaklaşırken vaatlerden vaat beğen!
Erdoğan’dan Ermenilere tehdit
Soma Katliamı’nın failleri yargılanıyor
Yasakçı kararlar ve dedikodularla gerçekleri karartamazsınız!
Bosch’ta sözleşme imzalandı
İşçilerin Birliği Derneği kapatma davası görüldü
Grevin adı var kendi yok!
7 Haziran seçimleri ve siyasal tablo
Küba: Ya sosyalizm ya ölüm!
Ukrayna savaşı: Emperyalist yalan, iftira ve barbarlığın itirafı
Almanya'da sınıf devrimcileri 1 Mayıs'a hazırlanıyor!
Sınıf devrimcileri 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırıyor
Ankara'da 1 Mayıs hazırlıkları
Ankara'da DLB'lilere polis tacizi!
1 Mayıs'ın çağrısı
Düzene karşı devrim!
İşçi direnişleri ve Türk-İş'in ihanetçi tutumu!
"Kapitalizmle mücadele bu işin temel çözümüdür!"
Fabrikada ve beyaz perdede "grev" - K. Ehram
Kadın cinayetlerini durduracak tek güç devrimci sınıf hareketidir!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Almanya'da sınıf devrimcileri
1 Mayıs'a hazırlanıyor!

 

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu, Almanya’da 1 Mayıs hazırlıklarını işçi toplantıları ve kitle çalışmalarıyla yoğunlaştırıyor.

Frankfurt’ta işçi toplantısı

Sınıf devrimcilerinin önerisi ve çağrısı ile 12 Nisan günü Frankfurt’ta 1 Mayıs’a hazırlık amacıyla işçi toplantısı yapıldı. Toplantıya, ağırlıklı olarak Frankfurt ve çevresindeki çeşitli fabrika ve işyerlerinden 70 kişi katıldı.

Toplantı, değişik işyerlerinde çalışan iki sınıf bilinçli işçinin gerçekleştirdiği sunumla başladı. Bu çerçevede, ilk elden Almanya işçi sınıfı ve hareketinin tarihsel ve güncel tablosu hakkında ayrıntılı denebilecek bir bilgilendirme yapıldı.

Taşeron işçiliğinin en yaygın biçimde Almanya’da yaşandığı, en yakıcı sorunun da taşeron köleliği olduğu belirtildi.

Ardından, Almanya’da devlet ve tekellerin iç içeliğine vurgu yapıldı. Tekelci devlet karakterinden söz edildi.

Sınıfın örgütsüzlüğü, sendikaların sermayenin hizmetinde oluşu, bu sayede burjuvazinin sınıf hareketini denetleyebildiği, bu durumun çeşitli yasalarla ve duruma uygun mekanizmalarla güvenceye alındığı anlatıldı.

Tüm bunları, Alman işçi hareketinin tarihsel geçmişi konusunda açıklamalar izledi. F. Lassal’ın kurduğu partiden başlanarak, sırasıyla W. Liebnecht ve A. Babel ve sonra Kautsky önderliğindeki sosyal-demokrat parti ile K. Liebknecht ve Rosa Luxemburg’un AKP’si hakkında bilgiler verildi. SPD’nin sınıf işbirlikçisi ve Kasım Devrimi sırasında K. Liebknecht ve R. Luxemburg’un katliamı ile büründüğü karşı-devrimci karakteri dile getirildi.

İki sınıf bilinçli işçinin birbirini tamamlayan sunumları, günümüzde sınıf devrimcilerini yine çok yakıcı görev ve sorumlulukların beklediğine yapılan vurgu ile noktalandı.

1 Mayıs’ın tarihsel ve sınıfsal anlamına vurgunun ve 1 Mayıs’a katılım çağrısının da yapıldığı toplantının ikinci bölümü, çeşitli işyerlerinde çalışan işçilerin, işyerlerinde yaşadıkları sorunlar, neler yaptıkları ve yapmaları gerektiği eksenli anlatım ve sorularla başladı.

Toplantı, tüm anlatım ve tartışmalardan hareketle, sınıf çalışmasının, somut olarak da fabrika ve işyerlerindeki günlük çalışmanın önemine değinilmesi ile devam etti. Otomobil İşçilerinin Uluslararası 1. Hazırlık Komitesi temsilcisi tarafından günümüzde, enternasyonal mücadele ve dayanışmanın daha da yakıcı hale geldiği vurgusuyla toplantı daha da anlamlı kılındı.

1 Mayıs hazırlıkları çerçevesinde organize edilen bu toplantı, alanları, katılımcıları tartışma ekseni ile alışılagelen toplantılardan hayli farklıydı. Bu nedenledir ki, ilgi çekici oldu. Bir doygunluk da yarattı. Genel eğilim olarak, bu tür toplantılara devam edilmesi yönünde bir irade ortaya çıktı. Bir dahakinde somut sorunlar ve örnekler üzerinden tartışılmasına vurgu yapılarak, bu yönde karar da alındı. Bu karar gereğince altıncı ayda bir başka kentte yeni ve daha kitlesel bir toplantı yapılacak.

Essen’de 1 Mayıs çalışması

Essen BİR-KAR’ın “Militarizm, emperyalist  şavaşlar, işsizlik, yoksulluk, açlık, ırkçılık,  polis devleti... Kapitalizm öldürüyor!  Sosyalizm için 1 Mayıs’ta Alanlara!” çağrısıyla başlatmış olduğu kampanya çalışmaları, 1 Mayıs’a sayılı günler kala hız kazanarak devam ediyor.

Kapsamlı ön tartışmalar ve yoğun bir hazırlık üzerinden örgütlenen kampanyanın; merkezi materyallerin yanısıra yerelde hazırlanan araçlarla zenginleştirilerek  sürdürülmesi kararlaştırıldı. Buna bağlı olarak yerelin imzasıyla, 1 Mayıs afişi ve üç ayrı bildiri hazırlandı.

En geniş işçi ve emekçi kitlelere ulaşabilmek, onları 1 Mayıs alanlarına taşıyabilmek için ev ziyaretlerinin yanı sıra şehir merkezinde bilgilendirme standları açılması kararı alındı. Ayrıca başta sanayi havzaları olmak üzere göçmenler ve emekçilerin yoğun olarak yaşadığı semtlere yaygın bir şekilde afişleme yapıldı.

Bielefeld’de 1 Mayıs’a hazırlık

Bielefeld BİR-KAR’ın her ay siyasal gündemleri ele aldığı ve düzenli olrak gerçekleştirdiği kahvaltıların bu ayki konusu 1 Mayıs’a hazırlık oldu. Kahvaltının ardından yapılan kısa bir sunuştan sonra 1 Mayıs’ın doğuşunu, dünyada ve Türkiye’de 1 Mayıs’ı tarihsel süreci içinde ve yakın döneme kadar anlatan bir sinevizyon gösterildi.

Ardından ise bir BİR-KAR’lı 1 Mayıs’ın güncel siyasal önemini anlatarak, sınıflar çatışması günü olan 1 Mayıs’ın tarihsel devrimci kimliğine sahip çıkılmasına, içeriğinin boşaltılmasına ve bir karnavala dönüştürülmesine karşı durulması gerekliliğine dair vurgular yaptı.

Toplantı, 1 Mayıs’ta devrimci şiar ve sembollerle yer alınması çağrısıyla sonlandırıldı.

Rüsselsheim’da bildiri dağıtımı

Frankfurt’ta 15 Nisan Çarşamba günü Opel fabrikasının bulunduğu Rüsselsheim’da sınıf devrimcileri tarafından bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.

Öğlen vardiyası sırasında zaman zaman sesli propaganda eşliğinde, TKİP/ Yurtdışı Örgütü imzalı, "Devrimci 1 Mayıs için seferberliği büyütelim!" başlıklı Almanca ve Türkçe, yaklaşık 500 bildiri Opel işçilerine ulaştırıldı. Dağıtıma ilgi gösteren ve bildiri alan işçiler 1 Mayıs'a davet edildi.

Kızıl Bayrak / Frankfurt-Bielefeld-Essen


 
§