17 Nisan 2015
Sayı: KB 2015/15

TKİP 1 Mayıs'ta mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor!
Emekçi Kadın Komisyonları’nın mücadele çağrısı
Kamu emekçilerine çağrımızdır
“Yaşasın 1 Mayıs!”
Tarih ışığında Taksim 1 Mayısı
‘Yeni Türkiye’de eski kontrgerilla!
Ağrı’da AKP provokasyonu
Seçimler yaklaşırken vaatlerden vaat beğen!
Erdoğan’dan Ermenilere tehdit
Soma Katliamı’nın failleri yargılanıyor
Yasakçı kararlar ve dedikodularla gerçekleri karartamazsınız!
Bosch’ta sözleşme imzalandı
İşçilerin Birliği Derneği kapatma davası görüldü
Grevin adı var kendi yok!
7 Haziran seçimleri ve siyasal tablo
Küba: Ya sosyalizm ya ölüm!
Ukrayna savaşı: Emperyalist yalan, iftira ve barbarlığın itirafı
Almanya'da sınıf devrimcileri 1 Mayıs'a hazırlanıyor!
Sınıf devrimcileri 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırıyor
Ankara'da 1 Mayıs hazırlıkları
Ankara'da DLB'lilere polis tacizi!
1 Mayıs'ın çağrısı
Düzene karşı devrim!
İşçi direnişleri ve Türk-İş'in ihanetçi tutumu!
"Kapitalizmle mücadele bu işin temel çözümüdür!"
Fabrikada ve beyaz perdede "grev" - K. Ehram
Kadın cinayetlerini durduracak tek güç devrimci sınıf hareketidir!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kamu emekçilerine çağrımızdır...

1 Mayıs’ı birlikte örgütleyelim!

 

Sermaye hükümeti, bir yandan emekçilerin tüm haklarını her türlü yöntemle elinden alırken diğer yandan bu yıkımı, baskı yasalarıyla ve polis devleti uygulamalarıyla, zor yoluyla emekçilere kabul ettirmeye çalışmaktadır. Düzen içine girdiği çok yönlü (siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, ahlaki vb.) kriz ortamından çıkamamakta, kriz ve çürüme; baskıyı ve gericiliği katmerli hale getirmektedir. Hükümetin içerdeki baskıcı ve gerici uygulamalarına Ortadoğu’da oynadığı işbirlikçi ve gerici rol eşlik etmektedir.

Böylesi bir dönemde DİSK’le birlikte, Taksim kararını alan konfederasyonumuz KESK, bu kararın üzerinden haftalar geçmesine rağmen, sürecin örgütlenmesi için hala bir plan, program ortaya koymamıştır. 1 Mayıs'ı örgütleme adına gerçekleştirilen toplantıların ise, hantallığı ve kısırlığıyla bu sürece zerrece katkısı bulunmamaktadır. Grupların fikirlerini ifade ettikleri platformlara dönüşen bu toplantılar, hiçbir planlama yapılmadan ve kararlar alınmadan bitirilmekte; kararlar alındığında da bu kararların çoğunlukla akıbeti meçhul olmaktadır. 1 Mayıs adım adım yaklaşırken bu durum hala değişmiş değildir. Durum bu olunca 1 Mayıs, emekçilerin gündeminde de yer almamaktadır. Taksim kararını alan KESK ve bağlı sendikalar, kamu emekçileri cephesinden süreci örgütlemekle sorumludur.

Emekçilerin ve halkların bugüne kadarki tüm kazanımları, parlamentolardan değil sokaktaki mücadele yoluyla gerçekleşmiştir. Tüm büyük ve belirleyici değişimler için bu durum, sarsılmaz bir gerçektir. Emekçilerin umutlarını ve öfkelerini yaklaşan seçimlere ve parlamentoya bağlayan bir tutum içinde olmak, mücadeleyi zayıflatmaktan öte bir yarar sağlamayacaktır. KESK, bu sorumluluk içinde hareket etmelidir. Onun asli görevi, emekçileri talepleri doğrultusunda örgütlemek ve mücadeleyi büyütmektir. Hakları korumanın da genişletmenin de yegâne yolu, emekçilerin sınıf çıkarları çerçevesinde örgütlenmesinden ve fiili-meşru mücadelesinden geçmektedir.

KESK ve bileşenleri 1 Mayıs çalışmalarına hız vermeli ve en kısa sürede bir program ortaya konmalıdır. 1 Mayıs için en geniş katılım hedeflenmeli tüm çalışmalar bu eksen temelinde planlanmalı ve yürütülmelidir. İşyerlerini gezmek, bildiri dağıtmak gibi çalışmalar için komiteler kurulmalı, bu komiteler belli bir plan ve program doğrultusunda hareket etmelidir. Bu çalışmalarda kamu emekçilerinin hak ve talepleriyle genel demokratik talepleri içeren broşür, afiş gibi materyaller yoğunlukla kullanılmalıdır. Medya en etkili biçimde kullanılmalı, Taksim’in meşruluğu tok bir şekilde savunulmalı ve hükümetin yasakçı tutumu teşhir edilmelidir. İşyeri gezileri sonucunda 1 Mayıs günü için gerekli irtibat kanalları oluşturulmalı, bölge toplantılarıyla daha çok emekçiye ulaşılmalı ve 1 Mayıs günü için yerellerden planlamalar yapılmalıdır. 1 Mayıs coşkusu ve Taksim kararlılığı tüm tabana yayılmalıdır.

Sosyalist Kamu Emekçileri olarak, KESK’in bütün yükünü taşıyan öncü, ilerici kamu emekçilerine çağrımızdır. KESK’i harekete geçirmek bizlerin görevidir. Gelin haklarımıza yönelik saldırılara, baskılara, keyfiyete, zorbalığa ve gericiliğe karşı 1 Mayıs’ı birlikte örgütleyip birlikte savunalım.

Sosyalist Kamu Emekçileri

 

 

 

 

Kölece çalışma ve yaşam koşullarına karşı

1 Mayıs’ta alanlara!

 

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşıyor. Dünyanın her yerinde işçi ve emekçiler en temel hak ve özgürlükleri için sokaklara çıkıyorlar. Bizler de karşı karşıya kaldığımız kölece çalışma ve yaşam koşullarına karşı 1 Mayıs’ta mücadele alanlarında olmalıyız!

Kardeşler!

Tekstil işkolu kuralsız çalışmanın, uzun çalışma saatlerinin, düşük ücretle çalışmanın, güvencesizliğin yoğun olduğu bir sektördür. Patronlar her geçen gün çalışma ve yaşam koşullarımızı ağırlaştıran uygulamaları hayata geçiriyorlar. Yaşadığımız sorunlara karşı tek tek tepki göstersek de sorunlarımızı çözemiyoruz. Birlik olmadığımız için her geçen gün daha fazla sömürülüyoruz. Bu sömürü çarkını parçalamak bizlerin ellerinde. Yaşadığımız sorunların çözümü için birlik olmalıyız. Biz birlik olursak asalak patronların sömürüsüne dur diyebiliriz. Birlik olursak bizi makinanın bir parçası gibi gören patronların sömürü düzenine karşı durabiliriz. Birlik olursak bizlere dayatılan her türlü onur kırıcı uygulamaları sonlandırabiliriz.

Kardeşler!

Bizlerin sırtından saltanatlarını süren patronlar düzenine karşı fabrikalarımızda mücadele ateşini yakmalıyız. Komiteler oluşturarak geleceğimizi kazanmak için mücadele etmeliyiz. Şimdi geleceğimize sahip çıkmak için örgütlenme zamanıdır. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası, başta tekstil işçileri olmak üzere bütün işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta mücadele alanlarında olmaya davet ediyor.

Patronların sömürü ve baskı düzenine karşı dünyanın her yerinde sokaklara çıkan sınıf kardeşlerimizle birlikte bu sömürü düzenine karşı mücadele taleplerimizi yükseltmeye davet ediyoruz!

* Güvencesiz çalışmaya hayır!

* İnsanca yaşamaya yeten ücret!

* 7 saatlik iş günü, 35 saatlik çalışma haftası

* Tüm çalışanlar için genel sigorta (işsizlik, sağlık, kaza, yaşlılık vb.)!

* Tüm çalışanlar için grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı!

* Taşeron çalışma yasaklansın!

* Fabrikalarda kreş açılsın!

Yaşasın 1 Mayıs!

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

DEV TEKSTİL
Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası

 
§