20 Mart 2015
Sayı: KB 2015/11

Bahar döneminin ihtiyacı devrimci sınıf mücadelesidir!
Stratejik “ortak” gözden düşüyor!
'İç Güvenlik Paketi' hükümsüzdür!
AKP’den 1 Mayıs tehdidi: Taksim yasak!
“Öldürme yetkisi tescilleniyor!”
Kışlalarda asker ölümleri “şüpheli” değil, şüphesiz cinayet!
AKP’den yeni asimilasyon saldırısı
TİSK’ten sınıfa dönük saldırı hamlesi
Boytaş işçisi oyunu bozdu
Kadro yalanı seçim vaadi oldu
Bosch’ta öfke dinmiyor!
“Yeraltı madenleri kamulaştırılmalı”
Darp edilenler yargılanıyor
İşçi sınıfını sırtından vuran "sendikacılar" seçim oyunuyla yola devam ediyorlar!
Eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütelim! - S.Soysal
DİHA'nın kadın muhabiri şiddeti anlattı
Sudenaz'a sözümüz var!
Emperyalist politikanın iki yüzü: Münih veya Tröglitz
Ukrayna krizi, emperyalist yalanlar ve gerçekler
Anti-kapitalist öfke büyüyor!
DGB MYK Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi
İÜ'de rektörlük seçimleri üzerine
Halepçe ve Beyazıt katliamları lanetlendi
Berkin Elvan eylemleri ışığında...
Hasan Ferit davasında planlı saldırı
Tutsaklara yönelik sınırsız baskı ve katliam yasası
TİHV: Ödemiyoruz!
Taşeron köleliğine son vermek için...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Berkin Elvan eylemleri ışığında...

Birleşik, kitlesel, militan bir gençlik hareketi için!

 

Liseli bir gençken devlet tarafından Haziran Direnişi’nde katledilen Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümü geride kaldı. Ancak liseli gençliğin hesap sorma bilinci sokaklarda karşılığını buldu. Berkin Elvan eylemlerinin toplumun ileri güçlerine sıkışması ve parçalı eylemliliklere sahne olması gençlik hareketi cephesinden olumlu bir yan değildir. Ankara’da Berkin Elvan eylemleri sürecine dair belli eksikliklerin altını çizerek, önümüzdeki döneme geçmişten çıkartılan derslerle gireceğiz.

Ankara’da Devrimci Liseliler Birliği Berkin Elvan eylemlerini bir ay öncesinde gündemine almış, bunu birleşik, kitlesel ve militan bir gençlik hareketiyle buluşturmak için faaliyetlerine başlamıştır. İlk andan itibaren solun diğer güçlerine çağrı yapmış ve bu günde ortak bir tutum almanın önemini vurgulamıştır. Ancak ne yazık ki soldaki benmerkezci bakış açısı bu süreçte de karşımıza çıkmış ve pratik faaliyet örgütleyeceğimiz süreç toplantılara sıkışan bir biçime bürünmüştür. Bu nedenle Ankara’daki tek ortak eylem olan ‘DLB, Özgür Lise, Liseli YDG ve Marksist Liseliler’in eylemi’ birleşikliği açısından anlamlı olmakla birlikte kendi sınırlarını aşabilen bir yerde durmamıştır. Marksist Liseliler de bir süre sonra yürüyüş güzergâhını sorun ederek eylemden çekilmiştir. Dev-Lis ve Liseli Genç Umut da bu süreçte kendi eylemlerini gerçekleştirmiştir.

Ön hazırlığı zayıf bir eylem

Berkin eylemleri toplantıların son ana kadar sürmesi nedeniyle ön hazırlığı zayıf geçen bir eyleme dönüşmüştür. Yürüyüş güzergâhının dahi son haftada belli olması eylemin etkisini sınırlamıştır. Ortak eylemlilik süreci eylemi güçlendirmesi gerekirken, sınırlandıran bir sonuç yaratmıştır.

Devrimci Liseliler Birliği, bu sürecin uzamasına takılmamış, haftalar öncesinden çağrılarını yapmaya başlamıştır. Merkezde açtığı standlarla, okullarda ve yerellerde yaptığı konuşmalarla, eylemlerle çağrısını güçlendirmiş, nitekim bu çaba, eyleme katılıma da yansımıştır. Ön hazırlık ekseninde Batıkent’te Özgür Lise ile ortak eylem gerçekleştirilmiş, Batıkent ve Kaya Beyazıt liselerinde Berkin’in resimlerinin olduğu kokartlar dağıtılmıştır. DLB öncülüğünde Evrensel Koleji’nde onlarca liseliyle Berkin anısına saygı duruşu gerçekleştirilmiş ve Berkin Elvan anılmıştır. Sincan’da materyaller liselere taşınmış ve Berkin eylemine çağrılar büyütülmüştür. Tüm bunlar kendi içerisinde yetersizlikleri barındırmakla birlikte DLB’nin çalışmalarını liselere yayması açısından anlamlı bir pratik yaratmıştır. Nitekim eylem günü gözaltına alınırken DLB’lilerin militan duruşu Berkin’in hesabını sorma kararlılığını da yansıtmaktadır. Bir liselinin işkence sırasında “Benden korkuyorsunuz, Berkin’den, biz liselilerden korkuyorsunuz” demesi eyleme hangi bilinçle gidildiğinin açık bir kanıtıdır.

Ancak eylem diğer güçler tarafından aynı hazırlıkla örgütlenmemiştir. Ortak eylem yine kendi içerisine sıkışan bir eylem birlikteliğine dönüşmüştür. Liseli Genç Umut ve Dev-Lis ise bu süreçte ortak eylemliliklerin içerisinde yer almak yerine dar grupçu bakış açılarıyla kendi eylemlerini örgütlemişlerdir.

Sonuç yerine...

Berkin Elvan’ın katledilişi toplumda bir sarsıntı yaratmış ve milyonlar Berkin’i sahiplenmişti. Ancak ölüm yıldönümünde sınırlı güçlere sıkışan eylemliliklerle Berkin anılmış oldu. Bunda aradan geçen sürecin etkisinin olması ile birlikte solun parçalı tablosunun da önemli bir etkisi var. Bu sürecin bize öğrettiği en önemli ders ise;

1) Ön hazırlığın liselere dayanan ve tabandan gelişen bir şekilde örgütlenmesi ihtiyacı

2) Sol hareketle birleşik eylemlilikleri önemsemekle birlikte, onlara takılmadan pratik faaliyetlere başlanması, DLB’nin her koşulda kendi sözünü söylemesi

3) Yeri geldiğinde tek başımıza dahi inisiyatif göstermenin gerekliliği

4) Artan saldırılara karşı liseliler cephesinden birleşik, kitlesel, militan bir gençlik hareketi yaratmanın önemi ve buna uygun bir örgütlenme tarzını yürütme zorunluluğudur.

Ankara Devrimci Liseliler Birliği
16 Mart 2015

 

 

 

 

DLB Berkin’i andı!

 

DLB, 14 Mart’ta Avcılar Marmara Caddesi’nde Berkin Elvan anması gerçekleştirdi. Devletin katliamcı kimliğini teşhir eden DLB’liler, “Berkin’e sözümüz devrim olacak” pankartını açarak cadde girişinden Avcılar Belediyesi önüne yürüdü. Eylemde “Berkin Elvan kavgamızda yaşıyor!”, “Berkin Elvan mücadeleye devam!”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak!” ve “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganları atıldı.

Belediyenin önüne gelindiğinde Berkin Elvan ve devlet dersinde katledilen tüm çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından okunan basın açıklamasında devletin gerçek yüzü teşhir edildi ve hesap sorulacağı vurgulandı. “Berkin için 11 Mart Çarşamba günü okullarımızı boykot ettik. Liseliler olarak Gezi direnişinin kara kaşlı fidanını vurulduğu yerde andık” denilen açıklama şu şekilde devam etti: “Berkin direnişte, mücadelemizde, devrim davamızda olmaya devam edecek. Onun ve katledilen tüm çocukların özgürce yaşayabileceği bir dünya için, bu ahlaksız, hiç bir meşrutiyeti kalmayan kapitalizmi yıkmak için Berkin’e sözümüz devrim olacak!”

BDSP’nin de destek verdiği eylem basın açıklamasının ardından Çav Bella marşıyla sona erdi.

Liselilerin Sesi / Avcılar

 

 

 

 

 

Anma ve söyleşi

 

15 Mart günü Ankara Sincan’da Devrimci Liseliler Birliği tarafından düzenlenen Berkin’i anma etkinliği Berkin için yazıların okunması ve konuşmalarla başladı. Etkinlik “Berkin’e sözümüz devrim olacak!” sinevizyonu ile devam etti. Okunan şiirlerle sonlandırılan etkinliğin söyleşi kısmında Berkin ve Haziran Direnişi konuşuldu.

Söyleşide Haziran Direnişi’nin liseliler üzerindeki etkisi, Berkin’in alanlarda yaşamını yitirdiği ve liselilerin Berkin’in hesabını ancak alanlarda sorabileceği vurgulandı.

Liselilerin Sesi / Ankara

 

 

 

 

 

İzmir polisi DLB’lileri taciz ediyor

 

Sermaye devleti gençliğin devrimci mücadelesini engellemek için tacizlerini sürdürüyor. DLB’lilerin Berkin Elvan Haftası kapsamında yürüttükleri faaliyeti gözaltı saldırılarıyla engelleyemeyen polis, aileleri taciz etmeye ve okul müdürleri üzerinden liselileri tehdit etmeye başladı.

İzmir polisi okul müdürlerini ve DLB’lilerin ailelerini arayarak “Duvara yazı yazan da onlar, dağıtım yapan da onlar, bülten çıkaran da onlar. Bu işin elebaşı da sizin öğrencinizdir” gibi ifadelerle DLB’lileri hedef gösterdi.

Polis tacizine okul müdürünün tehditleri de eklendi. Bir DLB’li, öğrencisi olduğu okulun müdürü tarafından “Disipline gidersin, okuldan atılırsın” sözleriyle tehdit edildi. Okul müdürü DLB’linin ailesinin de tehdit etti. DLB’liler ise baskı ve tehditlerin sökmeyeceğini, devrimci gençlik faaliyetini sürdüreceklerini belirttiler.

Liselilerin Sesi / İzmir


 
§