20 Mart 2015
Sayı: KB 2015/11

Bahar döneminin ihtiyacı devrimci sınıf mücadelesidir!
Stratejik “ortak” gözden düşüyor!
'İç Güvenlik Paketi' hükümsüzdür!
AKP’den 1 Mayıs tehdidi: Taksim yasak!
“Öldürme yetkisi tescilleniyor!”
Kışlalarda asker ölümleri “şüpheli” değil, şüphesiz cinayet!
AKP’den yeni asimilasyon saldırısı
TİSK’ten sınıfa dönük saldırı hamlesi
Boytaş işçisi oyunu bozdu
Kadro yalanı seçim vaadi oldu
Bosch’ta öfke dinmiyor!
“Yeraltı madenleri kamulaştırılmalı”
Darp edilenler yargılanıyor
İşçi sınıfını sırtından vuran "sendikacılar" seçim oyunuyla yola devam ediyorlar!
Eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütelim! - S.Soysal
DİHA'nın kadın muhabiri şiddeti anlattı
Sudenaz'a sözümüz var!
Emperyalist politikanın iki yüzü: Münih veya Tröglitz
Ukrayna krizi, emperyalist yalanlar ve gerçekler
Anti-kapitalist öfke büyüyor!
DGB MYK Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi
İÜ'de rektörlük seçimleri üzerine
Halepçe ve Beyazıt katliamları lanetlendi
Berkin Elvan eylemleri ışığında...
Hasan Ferit davasında planlı saldırı
Tutsaklara yönelik sınırsız baskı ve katliam yasası
TİHV: Ödemiyoruz!
Taşeron köleliğine son vermek için...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kadro yalanı seçim vaadi oldu

 

Karayolu işçilerinin kadro talebi karşısında AKP ve sendika bürokratlarının oyalama tutumu devam ediyor. AKP iktidarı ve Yol-İş ağaları güya taşeron işçilerinin kadro hakkını kazandıklarını birlikte açıklayacaklardı. Bu sözleri de yalan oldu. Zira AKP iktidarı kadro düzenlemesini seçim kozu olarak kullanmak istiyor. Seçimden zaferle çıkması durumunda karayollarında çalışan taşeron işçilerini kadroya geçireceği mesajını örtülü olarak vermesi tam da bu niyetiyle ilgilidir.

Taşeron işçilerine
‘seçimden sonra kadro’ yalanı

AKP iktidarı ve sendika ağaları karayollarında çalışan 9 bin taşeron işçisinin huzurunda yeni bir aldatma oyununu oynamaya başladılar. Güya seçimden sonra AKP iktidarı karayollarında çalışan taşeron işçilerine kadro verecek. Oysa AKP iktidarı taşeron işçilerine kadro verme konusunda samimi olsaydı karayollarında özelleştirme saldırısına hız vermezdi. Mahkeme kararlarına rağmen yaklaşık 9 bin taşeron işçisinin kölelik koşullarında çalışmasına onay veren düzeni sürdürmezdi. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki 400 şube şefliğini taşeron firmalara peşkeş çekmezdi. Şube şefliklerinin peşkeş planını 2016’da tamamlayacağını ilan etmezdi. Dahası 2017 yılında karayollarının tümüyle özelleştirileceğine dair açıklamalarda bulunmazdı.

Mahkeme kararlarına rağmen AKP iktidarı karayollarında çalışan taşeron işçilerinin kadro sorununu çözmeye yanaşmadı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Yol-İş Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada AKP’nin taşeron köleliğini büyüten yaklaşımını mazur göstermeye çalışmıştı. Çelik, taşeron işçilerinin karayolu işçisi olduklarına yönelik mahkeme kararlarını görmezden gelmiş, mahkeme kararlarını uygulamayarak suç işlemişti. Karayollarında çalışan 9 bin taşeron işçisinin kadro hakkını mahkeme kararlarına rağmen gasp eden AKP iktidarı, şimdi de taşeron işçilerinin tazminat haklarından vazgeçmelerini istiyor. Bu nedenle Faruk Çelik, taşeron işçilerine tazminatlarından vazgeçmeleri öğüdünde bulunuyor.

Taşeron işçilerini oyalama oyununun
suç ortağı sendika ağaları

Taşeronluğa karşı yürütülen mücadeleden bahseden Yol-İş yöneticileri, her seferinde sorunun çözüm yolu olarak mahkeme kararlarını gösterdiler. Ayrıca taşeron işçilerine “sendikanın çizdiği yoldan ayrılmamaları” gerektiğini hatırlatmayı temel görev saydılar. Kuşkusuz bu defa da AKP iktidarının seçimlerden sonra taşeron işçilerinin kadro sorununu çözeceği yalanını inandırıcı kılmak için mesai yapacaklar.

Onlarca mahkeme kararı ile taşeron işçilerinin karayolu işçisi oldukları tescil edildiği halde kölelik koşullarında çalışan taşeron işçilerini görmeyen AKP iktidarının tutumunu cepheden eleştirmekten özenle kaçındılar.

Karayollarında taşeron işçisi olarak çalışan karayolu işçilerinin Yol-İş yönetimleri üzerindeki basıncı artıyor. Bu basınç sendika ağalarını göz boyamaya yönelik adımlar atmaya zorluyor. AKP iktidarı da bu noktada üzerine düşeni yapıyor, sendika ağalarının yerlerde sürünen itibarını yükseltmek için yaptığı manevralara destek veriyor. Bu çerçevede sermaye hükümeti AKP, Yol-İş ağalarıyla birlikte, taşeron işçilerinin kadro sorununa çözüm getirmek için komisyon kurma manevrasına ortak olmuştu. Gelinen noktada sendika ağaları işçiler arasında seçime kadar sabırlı olma anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.

Yol-İş ağaları AKP iktidarının adımlarının ne anlama geldiğini biliyorlar. AKP iktidarının hesaplarına göre hareket ediyorlar. İşçilerin eylem ve mücadele isteğini zayıflatmak için çaba gösteriyorlar. Bu tutumlarıyla karayolu işçilerinde çaresizlik duygusu yaymayı hedefliyorlar.

Öncü karayolu işçileri AKP iktidarının kadro sorununu seçim sonrasına ertelemelerine karşı taşeron köleliğine ve özelleştirme saldırısına karşı karayolu işçilerinin mücadele taleplerini yükseltmelidir.

Bugün yapılması gereken şey öncelikle AKP iktidarının ve Yol-İş ağalarının göz boyamaya yönelik çıkışlarının göstermelik olduğunu karayolu işçilerine göstermektir. AKP iktidarının ve sendika ağalarının saldırılarına karşı karayolu işçilerinin iç örgütlülüğünü güçlendirmektir. Tüm şubelerde sermayenin ve sendikal bürokrasinin saldırılarına karşı taban örgütlülüklerini inşa etmek için seferber olmaktır. Taşeron işçilerinin seçim sonrası kadro sorunlarının çözüleceği yanılmasına düşmemeleri için canhıraş çabalamaktır.

 

 

 

 

İşçiler mücadeleyi tartıştı

 

Kayseri’de gerçekleştirilecek İşçilerin Birliği Kurultayı’nın hazırlıkları Kayseri’nin yanı sıra Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’de düzenlenen toplantılarla sürdü.

Nevşehir’de toplantı

Nevşehir Karayolları Şube Şefliği’nde düzenlenen hazırlık toplantısında katılımın ana gövdesini taşeron işçileri oluşturdu. Toplantının açılışında konuşan Şinasi Topçu, işçi sınıfına yönelik saldırıların arttığı bir dönemde AKP iktidarının taşeron işçilerini beklentiye sokmak için mahkeme kararlarını uygulayacağını belirttiğini ifade etti.

Toplantıda söz alan işçiler İşçilerin Birliği Kurultayı’nı önemli bulduklarını, işçileri birleştirmeye yönelik adımlara destek vereceklerini ifade ettiler. Taşeron sorununun çözüleceğine, AKP iktidarının yargı kararlarını uygulayacağına inanmadığını belirten bir işçi, “Kadro sorununu biz işçiler mücadele edersek, birleşip hakkımızı istersek çözerler. Bunu yapmazsak, şimdiye kadar yaptıkları gibi bizi kandırmayı sürdürürler” diye konuştu. Yaklaşık üç saat süren hazırlık toplantısı oldukça verimli geçti.

Kırşehir’de toplantı

Kırşehir’de Karayolları 61. Şube Şefliği bünyesinde çalışan işçilerle hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda Kurultay Hazırlık Komitesi adına konuşan karayolu işçisi Şinasi Topçu, taşeron işçilerinin kadroya alınması aldatmacasının sürdüğünü belirtti. Topçu “AKP iktidarı ve Yol-İş ağaları elbirliği ile onca kazanılmış davaya rağmen karayollarında çalışan yaklaşık 9000 taşeron işçisinin kadro hakkını vermeme tutumunu sürdürüyorlar” diye konuştu.

Kadro verileceği yalanlarına kanmamak gerektiğini belirten Topçu, kadroyu koparıp almanın yolunun karayolu işçilerinin mücadele birliğine bağlı olduğunu belirterek kurultaya çağırdı.

Toplantıda söz alan taşeron işçileri, hükümetin mahkeme kararlarını uygulayacağına inanmadıklarını belirttiler. Yol-İş ağalarını eleştiren işçiler, yıllardır kendilerini aldatan iktidarın yanında duran yöneticilere de güvenlerinin olmadığını dile getirdiler. İşçiler, kaderlerini sendika yönetiminin ellerine bırakmamaları gerektiğini söylediler.  Taşeron işçileri kurultaya katılıp düşüncelerini ifade edeceklerini de belirttiler.

 
§