9 Ocak 2015
Sayı: KB 2015/01

Ya teslimiyet ya grev!
Beklenen oldu: Yolsuzluklar AK’landı!
AKP gericilik “kariyerinde” hızla ilerliyor!
Devletin paslanmayan silahı: Hizbulkontra!
Cizre’de devlet provokasyonu ve katliam!
Sağlıkta dönüşümden sağlıkta gericileşmeye!
Asgari ücretli “zengin vergisi” kıskacında
‘Sefalet zammına karşı grev yapılmalı’
Taşeron köleliği ekseninde sınıf hareketi - D. Umut
Karayollarında işçi kıyımı
Sermaye uşağından ‘Sütaş’ı yedirtmeyiz’ açıklamaları
Dayanışma gecesi üzerine...
DEV TEKSTİL’den Esenyurt’ta işçi toplantısı
Proletarya devriminin ve sosyalizmin iradesi
Kapitalizmin krizi, emperyalist savaşlar ve faşizm
Yunanistan’da siyasi kriz derinleşiyor
Filistin’de direnişe karşı işgal diplomasisi
Avrupa’da DGB kampı coşkusu
Ölümcül Ebola ve emperyalizm - Eylem Güneş
Mücadele ve kazanımlarla anılacak bir yıl için görev başına!
Emekçi Kadın Çalıştayı’ndan baharı örgütlemeye!
“Zorbalığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz!”
Balık, böcek ve kuş imgeleriyle yabancılaşmadan özgürlüğe
Hasta tutsak Mehmet Yamaç’a sürgün
Devrimci tutsaklardan yeni yıl mesajları
Oğuz yoldaşa...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL’den
Esenyurt’ta işçi toplantısı

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), 4 Ocak Pazar günü Esenyurt’taki sendika binasında işçi toplantısı gerçekleştirdi.

Güvencesiz çalışma, taşeronluk ve düşük ücretler gündemleri üzerinden afiş ve bildirilerle hazırlıkları sürdürülen toplantının çağrısı aynı zamanda sendikanın tanıtımı faaliyetlerinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Toplantı, sendikanın tanıtım ve örgütlenme faaliyetleri hakkında bilgi verilmesiyle başladı. Ardından, toplantının da gündemini oluşturan sınıfa yönelik temel saldırılar hakkında kısa bir konuşmayla devam etti. İşçi sınıfının öne çıkan gündemlerinin yanı sıra örgütlenmenin önemi üzerinde duruldu. Greif Direnişi’nin ortaya çıkarttığı deneyimler ve sürecin DEV TEKSTİL’e evrimi başka bir konuşmacı tarafından ifade edilerek toplantının amaç ve hedefleri özetlendi.

Söyleşi ekseninde devam eden toplantıda, Greif deneyiminden DEV TEKSTİL’in ilke ve amaçlarına, işçi sınıfının yaşadığı temel sorun alanlarından tek tek fabrikalar özgülünde karşılaşılan sorunlara kadar bir dizi başlık üzerine anlamlı ve verimli tartışmalar yürütüldü. İşçilerin örgütlenme sorunu da toplantıda temel bir gündem olarak tartışıldı. Önümüzdeki dönem planlaması üzerine yapılan öneriler çerçevesinde somut kararlar alındı.

Bölge ölçeğinde işçilerin öne çıkan gündemleri ekseninde yaygın bir tanıtım ve örgütlenme kampanyası yürütmek, devam eden çalışmaları bu temelde yaygınlaştırmak ve güçlendirmek üzerinde duruldu. Greif Direnişi’nin ortaya çıkarttığı bakış ve mücadele hattı üzerinden bu faaliyetleri fabrikalar temelinde somut örgütlenme çabasına çevirme ihtiyacı vurgulandı.

8 Şubat’ta Greif işgalinin yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek olan “Kavel’den Greif’e... İşgal Grev Direniş Gecesi”nin örgütlenmesi ve hedefleri üzerinde duruldu ve gecenin öneminin altı çizildi.

Greif Direnişi ile açığa çıkan ve DEV TEKSTİL’in de mücadele ilkelerini oluşturan sürecin olabildiğince geniş işçi ve emekçiye taşınması, mücadele anlayışı ve ilkelerinin aktarılması ve bu temelde DEV TEKSTİL’in tanıtımının yapılması ihtiyacı vurgulandı.

Son olarak sınıfın temel gündemleri ekseninde 8 Şubat’taki gecenin bütünlüklü bir çalışmaya konu edilmesi gerektiği vurgulanarak toplantı bitirildi.

Kızıl Bayrak / Esenyurt

 

 

 

 

DEV TEKSTİL'den
hastane direnişine ziyaret

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) üyesi işçiler, direnişlerinin 31. gününde (7 Ocak) Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Direnişçi işçilerin hastanenin önündeki direniş çadırına “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarıyla gelen DEV TEKSTİL üyesi işçileri direnişçi işçiler çadır önünde karşılayarak selamladı.

DEV TEKSTİL Sendikası adına söz alan Engin Yılgın, hastanede kadrolu çalışırken sendikalaştıkları için işten atılan ve güvencesiz bir şekilde taşeron işçi olarak çalıştırılmaya karşı direniş yolunu seçen işçileri selamladı, sınıf kardeşleri olarak yanlarında olduklarını dile getirdi.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu da direnişi selamlayarak; taşeron çalışmanın yaygınlaştırıldığını, güvencesizliğin hüküm sürdüğünü, işçilerin anayasal haklarını kullandıklarında dahi işten çıkarıldıklarını belirtti. Bu noktada fiili-meşru mücadelenin önemine vurgu yaparak direnişlerin ancak diğer işçi bölükleriyle birleşik bir mücadele hattıyla başarıya ulaşabileceğini dile getirdi. BDSP konuşması 8 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Kavel’den Greif’e işgal, grev, direniş” etkinliğine çağrıyla sonlandırıldı.

Ardından BDSP’nin asgari ücretle ilgili çıkarttığı bildiriler işçilere dağıtılmaya başlandı. Bildiri dağıtımına ise Dev-Sağlık İş Temsilcisi engellenmede bulunarak, her siyasetinin ikişer yayın bırakması kararlarının olduğunu, dağıtımın yapılamayacağını öne sürdü.

Bunun üzerine işçilerden biri Dev-Sağlık İş temsilcisine tepki göstererek bu tutumun yanlış olduğunu söyledi. Direnişçi işçiler bu sırada DEV TEKSTİL üyelerini ve BDSP’yi çadıra davet ederek çadırın içinde sohbetler ettiler. İşçilere 8 Şubat’taki etkinliğe katılım çağrısı yapıldı ve işçiler etkinlikte olacaklarını dile getirdiler.

Kızıl Bayrak / Kartal

 
§