28 Mart 2014
Sayi: KB 2014/13

Direnişin kalesi kuşatılmaya çalışılıyor
Türk ordusu cihatçı çeteleri korumak için saldırdı
Newroz aynasında
“çözüm süreci”nin akıbeti
Yanıtımız “Yeni Greif’ler örgütlemek,
yeni Ekimler yaratmak” olacak!
Batıkent’te sınıf devrimcilerine
faşist saldırı!
AKP: “Ustalık döneminde” bir çöküşün hikayesi
“Tweet miweet anlamaz o!”
“İlk hedef biber gazının yasaklanması!”
Düzen solunun seçim rezaleti sürüyor
Feniş işçilerinden Ankara’daki görüşmelere dair açıklama
Türk Metal Erdemir’de AKP’ye çalışıyor
Sendikalı olmak işten çıkarılma nedeni
Dünden bugüne kadın işçiler direniyor
Gençliğin devrimci birliğini yaratmanın
politik-örgütsel koşulları
Budak ve ortaklarının ihanet dosyası-2
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Budak!
“Birileri gidecekse, o da Amerikan sermayedarıdır!”
Greif işçileri: “İşten atma kararı yok hükmünde”
Ankara’da coşkulu
“İşgal, grev, direniş!” forumu!
“Direnişimizin ruhunu Ankara’ya taşıdık”
Greif İşçileriyle Dayanışma Komiteleri yayılıyor
Greif’le dayanışma ve devrimci seçim faaliyetleri
Greif direniş günlüğü
Arap Birliği Zirvesi sona erdi
Dünyada milyonlar sokaklarda, yollarda, meydanlarda…
Berkin’e sözümüz var
“Başı öne eğilmedi!”
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Greif’le dayanışma ve devrimci seçim faaliyetleri

 

BDSP işçi havzalarında bir yandan düzenin teşhir çalışmalarını yürütürken diğer yandan direnen Greif işçileriyle sınıf dayanışmasını yükseltiyor.

İstanbul

Küçükçekmece’de Greif İşçilerinin sesi çeşitli sendikalara, meslek odalarına, derneklere, işçi, emekçi mahallelerine ve fabrikalara taşındı.

Greif işçilerinin “DİSK göreve, Ünsa greve!” başlıklı imza kampanyası kapsamındaki imza formları kurumlara ulaştırılırken , BDSP tarafından hazırlanan “Greif işçileriyle dayanışma kumbaraları” da beraberinde bırakılarak dayanışma çağrısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Bağımsız Sosyalist Adayı Burcu Deniz ile birlikte Yenibosna bölgesindeki kahvehaneler ve dernekler gezildi. Deniz, işçi ve emekçilere seslenerek düzenin seçim oyununu bozmaya, yeni bir dünya kurmak için örgütlenmeye çağırdı. Bazı derneklerde emekçilerle seçimler, Greif direnişi, emekçilerin sorunları ve Kürt halkının sorunları konusunda sohbetler edildi.

Hafta boyunca başta bölgedeki sanayi havzaları olmak üzere (Doğu sanayi sitesi) çeşitli bölgelerde seçim bildirgeleri dağıtıldı.

BDSP tarafından hazırlanan, DİSK ve DİSK Tekstil’in Greif işçilerine gösterdiği olumsuz tutumlar, ve sahiplenmeyen tavrını anlatan , tüm sendikalı işçileri Greif İşçileri şahsında DİSK’i sahiplenmeye çağıran broşürler, DİSK’in bölgede örgütlü olduğu fabrikalara dağıtıldı. Örgütlü işçilerle bu konu kapsamında sohbetler edildi.

Sarıgazi’de 22 Mart’ta BDSP ve Kaldıraç’ın örgütlediği eyleme Partizan, ÖDP, UİD-DER ve Yeni Demokrat Gençlik katıldı.

Demokrasi Caddesi Yıldırımlar Düğün Salonu’nda başlayan eylem, slogan ve ajitasyon konuşmaları ile merkeze kadar sürdü. Buradan okunan basın açıklamasında Greif’te hayat bulan taban komitelerinin işçi sınıfının örgütlemesinde önemli bir araç olduğu vurgusu yapıldı. Ayrıca sendika bürokratlarının patronla nasıl işbirliği yaptığı vurgulanarak, işçilerin üzerine son olarak polis göndermesi teşhir edildi.

Son olarak, yaşanacak herhangi bir polis saldırısında Greif işçilerini savunmanın zorunlu olduğu ve işçilerin acil ihtiyaçları için duyarlı olunması gerektiği ifade edildi.

İzmir

BDSP, Harmandalı ve Buca’da yaptığı söyleşilerle hem Greif işçilerinin mücadelesini ve direnişe desteğin önemini hem de seçim aldatmacasıyla birlikte düzenin çürümüşlüğünü tartıştı.

Harmandalı seçim bürosunda yapılan söyleşide Greif işleriyle dayanışma için hazırlanan sinevizyonun gösterimi yapıldı. Ardından işçi sınıfının mücadele deneyimleri, Kavel’den Zonguldak’a Seka’dan Greif’e işçi sınıfının kazanımları anlatıldı. İşçi ve emekçilerin kazanımlarının dişe diş mücadelelerle kazanıldığı vurgulandı. Greif işgalinin son zamanlarda yaşanan en ileri direniş olduğu ve ‘eski’ ile ‘yeni’nin artık Greif’te kendini bulduğu vurgulandı.

İşçi ve emekçilerin yaşadığı sorunların sebebinin düzenin kendisi olduğu anlatılarak bu sebeple Greif direnişinin işçi ve emekçilere yol gösterdiği, örgütlenmekten başka yol olmadığı vurgulandı. Konuşma Greif işgalini sahiplenme ve destekleme çağrısı ile son buldu.

Canlı geçen tartışmaların ardından söyleşi Greif işçilerinin hazırladığı “Bir yevmiyeni bizimle paylaş” kampanyası videosunun izlenmesi ile son buldu.

Buca’da yapılan söyleşide de sinevizyon gösterimiyle birlikte direnişle dayanışmanın önemine vurgu yapılarak söz işçi ve emekçilere bırakıldı.

Bu bölümde belediye, metal, tekstil sektöründe çalışan işçiler söz alarak sendikal bürokrasinin kendi sektörlerindeki yansımalarını teşhir ederek Greif’leri çoğaltmanın önemine vurgu yaptılar.

Son olarak bugüne kadar Greif’ın kazanması için alanda neler yapıldığı özetlendikten sonra bundan sonrası için yapılacaklar tartışıldı.

Erzak ve yevmiye paylaşımı kampanyasının devam ettiği, erzakların gönderileceği, yevmiye ve imza kampanyasının sürdürüleceği ilan edildikten sonra söyleşi sonlandırıldı.

 

 

 

 

Autoliv’den Greif’e selam!

 

Gebze’de kurulu Autoliv fabrikasından işçiler, yayınladıkları mesajla Greif işçilerinin mücadelesini selamladılar. Mesaj şöyle:

Merhaba!

Biz Gebze Autoliv fabrikasında çalışan metal işçileriyiz. Mücadelenizi yakından, büyük bir ilgiyle izliyor ve selamlıyoruz. Mücadeleniz taşeron çalışmaya, düşük ücretlere ve ağır çalışma koşullarına karşı takdire şayan bir mücadeledir. Hem patronu hem sendika bürokratlarını karşınıza alarak büyük bir cesaret gösterdiniz. Bunu ancak işçi demokrasini oluşturarak, komitelerinizi kurarak ve büyük fedakârlıklar göstererek gerçekleşebileceğini kanıtladınız.

Türkiye’de sizler gibi kötü çalışma koşullarında, taşeronda düşük ücretle ve sosyal haklarından yoksun milyonlarca işçi var. Bugün sendikalar bizim denetimimizde değil. Fakat siz, “sendika biziz” dediniz. Patronlara olduğu gibi sendika bürokratlarına da korku salmaktasınız.

Autoliv’de de, işçi sınıfına ihanette, patronlara hizmette sınır tanımayan Türk Metal Sendikası var. Ne fabrika içerisinde ne de sözleşme dönemlerinde biz işçilerin söz söyleme, karar süreçlerine katılma gibi hakları yok. Ötesi temsilciler ve sendika işbirliği ile çok kötü koşullar dayatılıyor. İşçilerin kurumları olan sendikaları bu hale getirmek için patronlar az çaba sarf etmedi. Biz ipleri elimize alana kadar da düzeleceği yok, başka da çaremiz yok.

Biz Gebze’den işçi ve emekçiler olarak sizin gibi sendika bürokratlarına ve ağalarına karşı mücadele edeceğiz hem de dayanışma çağrınızı karşılıksız bırakmayacağız. Sesinizi her yerde duyurmaya çalışacağız.

Kavganız kavgamızdır. Yaşasın sınıf dayanışması. İşçi sınıfının devrimci ruhu sizinle can buluyor.

Autolive’den işiler

 

 

 

 

EGO işçisi kadınlardan Greif’le dayanışma çağrısı

 

Yıllardır üzerimizden yükselen, kanımızı emen, palazlanan sermaye ve tüccar sendikacıların işbirliği halinde türlü baskıları ve oyunları sayesinde yenilgilerle bugünlere geldik. Başkaldırdık sermaye ezdi, ezemediği yerde sendika bu görevi devraldı. Sinter’de, Daiyang-SK’da, Trexta’da, Feniş’te, Çel-Mer’de olduğu gibi irili ufaklı yüzlerce direniş ve grevlerde deneyimlerimizi biriktirdik. Greif bu birikimlerin üzerinden yükseldi ve üzerimizdeki yılgınlığı, güvensizliği, kırılganlığı söküp aldı. Hem sermayeye, hem de tüccar sendikacılara bir şamar indirdi Greif işçileri. Bu şamar hepimizin adına inmiş bir şamardır. Bu büyük bir başarıdır.

Daha coşkuluyuz, daha kararlıyız artık elimiz daha güçlü. Sanayi kentlerinde tüm sektörlerde çalışan biz işçilere düşen görev daha fazla Greifler yaratmaktır, grevle dayanışmayı daha da büyütmektir. Bütün metal başta olmak üzere tüm sektördeki işçi kardeşlerimize Greif’le dayanışmayı büyütmeye diyoruz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

EGO’da çalışan metal işçisi kadınlar

 
§