24 Ekim 2008 Sayı: SİKB 2008/42

  Kızıl Bayrak'tan
   İnkar ve imha politikası açmazda!
  Kürt halkıyla devrimci dayanışmayı yükseltelim
Irkçı-inkarcı politikanın iflası derinleşiyor…
Çürüyen devlet katillerini aklıyor!

Mehmet Ağar Susurluk davası kapsamında yargılanacak…

Bir tarafta küresel açlık ve ölümler... Diğer tarafta küresel mali zenginler…
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı yürüdüler!
  Metal TİS’leri üzerine BDSP’li Metal İşçileri Temsilcisi ile konuştuk...
“Grev boş bir tehdit savurmanın ötesine geçecek bir ciddiyetle, somut bir hedef olarak ele alınmalıdır!”
  Gençlikten...
  Emekçi Kadın Komisyonları’ndan çağrı:
  SSGSS’ye karşı mücadelede bir adım ileri!
  Artık kadın işçiler sinmiyor, hak arıyor, baş kaldırıyor...
  KESK’in mücadele programı ve toplu görüşme sürecine ilişkin kamu emekçileri ile konuştuk…
  “Çeber’in katilleri yargılansın!”
  Kapitalizmin krizi ve işçi sınıfı / 1
Volkan Yaraşır
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Sermaye devleti kirli savaşı, faşist baskı ve terörü tırmandırmaya devam ediyor. Tüm olgular buna işaret ediyor. Hazırlıklar buna uygun yapılıyor. Devletin tepesinde peşpeşe çeşitli zirveler gerçekleştiriliyor. Tahkimat sürdürülüyor. Devlette zaafiyet olarak tespit edilen tüm boşluklar yasal mevzuatta değişiklikler yapılarak tamamlanıyor. Kısaca zorlu bir döneme hazırlanıyor sermaye devleti.

Bu zorlu süreci katmerleştiren bir başka veri ise yaşanan kapitalizmin krizdir. Bu kriz kapitalizmin merkezlerinde dalga dalga büyüyen ve nereye varacağı kestirilemeyen bir sürece dönüşmüş bulunuyor. Kapitalizmin genelleşen krizi ile birlikte sermaye düzenin yaşadığı yapısal sorunlar, bu krizi daha da ağırlaştırıyor. Gitgide büyüyen toplumsal ve sosyal sorunlar, patlama dinamiklerini altan alta büyütüp keskinleştiriyor. Servet-sefalet kutuplaşmasının derinleşmesi, yoksulluğun genelleşmesi, işsizliğin kitleselleşmesi mücadele dinamiklerini büyütüyor. Ancak bu tablonun kendisi kendiliğinden bir devrimci mücadele kanalı yaratmayı sağlamıyor. Bu mücadele dinamiklerini ve birikimini devrimci iktidar mücadelesinin güçlü dayanaklarına dönüştürebilmek, devrimci bir sınıf hareketinin yaratılmasını zorunlu kılıyor. Ancak böyle bir hareket sınıflar mücadelesi sahnesine çıkmayı başarabilirse, devrimci iktidar mücadelesi başarılı bir çizgi de gelişebilir. Bunun yolu ise, sınıfla devrimci temellerde birleşmeyi başarabilmekten geçiyor.

Sınıf devrimcileri, bugün her zamankinden daha enerjik, daha yoğun, daha planlı ve hedefli bir çalışmayla sınıfa yönelebilmeli, sınıf içinde derin ve sağlam kökler salabilecek bir temel yaratabilmelidirler. Bugün yaşanan tüm zorluklara ve güçlüklere rağmen sınıf kitlesi ile buluşabilmenin imkanları ve zeminleri büyüyüp güçlenmektedir. Yeter ki, bu imkanları ve zeminleri sınıfı devrimcileştirme çabasında etkin bir şekilde kullanabilelim.

Sınıf devrimcilerinin son metal TİS’lerine müdahalelerinin açığa çıkardığı sonuçlar buna işaret ediyor. Bu sayımızda orta sayfadan yayınladığımız BDSP’li Metal İşçileri Temsilcisi ile yaptığımızı ropörtaj bunu gösteriyor.

Metal işçilerine yönelik etkili bir müdaheleyi her yönüyle sürdürebilmenin koşulları olgunlaşıyor. Metal işçileri TİS’lere müdahale ederek haklarını kazanmanın ve korumanın kararlılığı içindedirler. Bu süreci büyütmenin ve yıllardır metal işçilerinin ensesinde poza pişirmeyi sürdüren Türk Metal çetesinin ihanetini parçalamanın tam zamanıdır. Metal işçileri bu yola girmiştir. Gerisi yapılacak devrimci bir müdahalenin başarısı ile sağlanabilir.

Sınıf devrimcileri görev ve sorumluluklarına bu gözle bakabilmeli, “güne yüklenmeli ve geleceği kazanabilmeli”dirler.

* * *

Liselilerin Sesi dergisinin Ekim 2008 tarihli 24. sayısı çıktı. Okurlarımız Liselilerin Sesi dergisinin yeni sayısını Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.