17 Ekim 2008 Sayı: SİKB 2008/41

  Kızıl Bayrak'tan
   Gerici rejim Kürt halkına ve emekçilere karşı hazırlanıyor!
  Haramiler cephesinde büyüyen korkular!..
Sermaye iktidarı faşist baskı ve terörü tırmandırıyor!..
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor…

Çukurova Üniversitesi’nde devlet terörü...

İşçi ve emekçi hareketinden…
  Metal sözleşmelerinde uyuşmazlık!
  Metal Grup Toplu İş Sözleşmeleri’nde uyuşmazlık zaptı tutuldu…
Son söz grev meydanında söylenecek!
  Metal işçileri İzmir’de sorunlarını tartıştı!
  İşkencede katliam eylemlerle protesto edildi…
  İşkenceci sermaye devletinden hesabı emekçiler soracak!
  Kot taşlama işçileri anlatıyor...
  Gençliğin faaliyetlerinden…
  Tekelci kapitalizmin krizi yayılıyor…
  Yeni bir tezkere ve sonrası… M. Can Yüce
  Gençlik hareketi ve fiili-meşru mücadele!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Siyasal alanda yaşanan gelişmeler tüm devrimci, ilerici sol güçlere önemli görevler yüklemektedir. Devletin tepesi “terör zirve”si adı altında toplanarak önümüzdeki döneme hazırlık yapmaktadır. Kolluk güçlerine sınırsız ve keyfi yetki veren yasaları daha da genişleterek devlet terörünü tahkim etmeye çalışan sermaye iktidarı bunun fiili uygulamalarını her geçen gün artırmaktadır.

En son Engin Çeber örneğinde olduğu gibi azgın bir devlet terörü eşliğinde devrimci, ilerici güçleri katletmekte, işçilerin, emekçilerin eylemlerine saldırmaktadır. Devrimci, sol basın kapatmalarla ve cezalarla yıldırılmak istenmektedir. Sokak ortasında polisin keyfi uygulamalarına itiraz edenler gözaltına alınmakta, dayak, tehdit, hakaret ve tacize maruz kalmaktadır vb.

Tüm bu gelişmeler önümüzdeki döneme demokratik hak ve özgürlüklerin gaspına azgın bir devlet terörünün eşlik edeceğini göstermektedir. Artan devlet terörü uygulamalarını dizginlemenin ve geriletmenin yolu geniş kitlelerin tepkisini açığa çıkarmaktan geçmektedir. Bu da tüm devrimci, ilerici sol güçlerin etkin bir kitle çalışmasını hedefleyen karşı bir hazırlığa bugünden başlamasıyla mümkündür. Tüm ilerici, sol güçler bugünden bu hazırlıklara başlamalı, devlet terörüne karşı kitlelerin devrimci öfke ve tepkisini örgütlemeyi hedeflemelidir.

***

Bilindiği gibi metal TİS’lerinde kritik aşamaya girildi. TİS süreci uyuşmazlıkla sonuçlandı. Türk Metal çetesinin bu süreci ihanetle sonuçlandırmak için elinden geleni yapacağından kuşku duyulmamalıdır. BMİS ise uyuşmazlık sonrasında bir eylem programı açıklamış bulunmaktadır. Programın tüm zayıflıklarına ve eksikliklerine rağmen desteklenmesi her şeye rağmen önemlidir. “Bedeli ne olursa olsun, en kararlı ve etkili biçimde mücadele edileceği”ni ilan eden BMİS’in grev komiteleri kurma işini TİS’lerin tıkandığı en kritik aşamaya bırakması mücadelenin en zayıf yanını oluşturmaktadır.

Ancak süreç tek başına BMİS’in iradesine ve inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemlidir. TİS sürecine, bugüne kadar bulunduğu her alanda, en etkin bir şekilde müdahale etmeye çalışan sınıf devrimcileri, sürecin bu en kritik aşamasında tüm güç ve enerjisini bu alana yoğunlaştırmalıdır. Türk Metal’in ve BMİS’in örgütlü olduğu yerler başta olmak üzere örgütsüz işçilerin bulunduğu alanlarda TİS sürecine ilişkin gelişmeler hakkında bilgi veren, işçileri MESS patronlarının dayatmalarına ve sendikal ihanete karşı eyleme ve taban birliğine çağıran çabalar artırılmalı, bunun için tüm olanaklar seferber edilmelidir.

BMİS’in açıkladığı eylem programı bu gözle incelenmeli, sürece bu bakışla müdahale edilmelidir. Merkezi ve yerel tüm araçlar bu açıdan gündeme alınmalı, en etkin şekilde kullanılmalı, fabrika ve işçi toplantılarıyla müdahalenin zeminleri genişletilmelidir.

* * *

Ekim Gençliği’nin Ekim 2008 tarihli 122. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’nin yeni sayısını Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.