26 Eylül 2008 Sayı: SİKB 2008/39

  Kızıl Bayrak'tan
   Uluslararası finans krizi ve Türkiye
   Krizin faturasını ödememek için
mücadeleyi yükseltelim!
Çeteleşen rejimin tek alternatifi sosyalizmdir!
Metal TİS’leri...

Kartal’da metal işçileri geleceğini tartıştı...

BMİS “ortak mücadele” çağrısıyla neyi hedefliyor!
  Kot taşlama mı, işçi mezarlığı mı?
  Ulucanlar Direnişi 9. yılında!
  GOP İşçi Platformu’nun kampanya değerlendirmesi...
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Ticari Eğitime Karşı Gençlik Koordinasyonu 6. Toplantısı Sonuç Bildirgesi…
  Gönüllü kulluk
Yüksel Akkaya
  Köln’de onbinlerce kişi ırkçı-faşistlere
geçit vermedi!
  Dünyadan…
  PKK 10. Kongresi üzerine kısa notlar
M. Can Yüce
  Emekçi kadın örgütlü mücadele içinde özgürleşecek!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Ulucanlar katliamının üzerinden 9 yıl geçti. Ancak katliama ilişkin öncelikle vurgulanması gereken temel nokta, bu katliamın düzenle devrimci güçler arasında yıllardır zindanlarda süren irade savaşının devrimciler cephesinden kazanılması olmuştur.

Ulucanlar tarihe sermaye devletinin en vahşi katliamlarından biri olarak geçti. Ancak Ulucanlar aynı zamanda devrimci iradenin, kararlılığın ve başeğmez tutumun en anlamlı ve seçkin örneklerinden biri olarak tarihe kazındı.

Devletin hücre tipi cezaevine geçişin bir ilk provası niteliğindeki katliam devrimcilerin ölümüne direnişiyle yanıtlandı. Ağır işkencelere, ateşli ve kimyasal silahların kullanılmasına, dizginsiz bir teröre rağmen Ulucanlar’da devrimciler bir kez daha devrimci direniş geleneğini yaşattılar. Devrimci iradenin teslim alınamayacağını bir kez daha ispatladılar. Milyonlarca işçi ve emekçiye sermayenin saldırıları karşısında izlenmesi gereken yolu gösterdiler.

Ulucanlar direnişi bu yıl da çeşitli illerde ortak eylem ve etkinliklerle selamlanacak. İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da gerçekleştirilecek eylemlerle Ulucanlar direnişi bir kez daha sahiplenilecek, devletin katliamcı yüzü bir kez daha lanetlenecek. Ulucanlar anmalarına en etkin bir katılımı sağlamak gerekiyor. Yanı sıra diğer kentlerde de anmaların ortaklaştırılması ve bu etkinliklerin en kitlesel bir şekilde geçmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor.

***

Bilindiği gibi milyonlarca işçi ve emekçinin sağlık ve emeklilik hakkını gaspeden SSGSS yasası 1 Ekim’de yürürlüğe girecek. Saldırı yasası birçok ilde çeşitli eylemlerle protesto edildi. Bu eylemlerin bir kısmı kitlesel ve canlı geçti. Bundan sonrası için gerçekleştirilecek eylemlerin protestoyu aşan bir tarzda örgütlenmesi büyük önem taşımaktadır. Zira saldırı yasasının kapsamı ve boyutları ortadadır. Bu denli ağır bir saldırıya karşı işçi ve emekçi kitlelerin tepkisini açığa çıkarmak, bu tepkileri eylemli bir sürece dönüştürmek büyük önem taşımaktadır.

Kuşkusuz bunun için sistematik ve planlı bir çalışma yürütmek gerekmektedir. Bu konuda devrimcilere, emekten yana tüm güçlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bir an önce saldırı yasasına karşı bir mücadele hattı çıkarılmalı ve işyeri işyeri, sektör sektör, bölge bölge yayılacak tarzda süreç örgütlenmelidir. Öncesinde tüm eksikliklerine rağmen anlamlı bir deneyim biriktiren Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformları’nın işlevli hale getirilmesi ancak böyle mümkün olacaktır.

“Yasa çıksa da mücadelemiz sürecek!” diyen tüm güçler bugün bir samimiyet sınavıyla karşı karşıyadırlar. Mücadelenin sürmesi ve büyümesi için hiç zaman yitirilmeden bir an önce harekete geçilmelidir.

* * *


Önemli hatırlatma: Şeker Bayramı tatilinde kargo gönderimlerinde yaşanabilecek muhtemel sorunlardan dolayı gazetemizin yayınına bir sayı ara vermek zorunda kalıyoruz. Bu ara vermenin ardından gazetemizin yeni sayısı 9 Ekim tarihinde çıkacak. Okurlarımız gazetemizin yeni sayısını bu tarihten itibaren kitapçılardan ve Eksen Yayıncılık bürolarından temin edebilirler.