7 Mart 2008 Sayı: SİKB 2008/10

  Kızıl Bayrak'tan
  Kirli savaş cephesinde iç muharebe...
  8 Mart’ın ruhu, kurultayların coşkusuyla
8 Mart’ta mücadele alanlarına!
Kürt halkına bir kez daha “siyasal çözüm” tuzağı! - U. Taner
Kanlı operasyonlarda medyanın rolü ve görevi
Kadıköy’de kitlesel SSGSS karşıtı eylem! 
Sermaye SSGSS konusunda son adımlarını atıyor...
  Tekel işçisi direniyor:
  Tersane İşçileri Birliği Derneği Başkanı Zeynel Nihadioğlu ile konuştuk….
  Tersaneler cehenneminde direniş: “Artık yeter!”
  Sol basının tutumu üzerine... - Z. Us
  15 Mart Temsilciler Meclisi toplantısı ve ön hazırlık sürecine dair...
  Gençlik hareketinden...
  İstanbul Emekçi Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi...
  Operasyona karşı Kürt halkı ile eylemli dayanışma!
  Irkçı–siyonistlerden Filistin halkına “soykırım” tehdidi!
  KESK’e bağlı sendika şubelerinin genel kurulları cansız geçiyor…
  Doğ güneş doğ, tüm kızıllığınla doğ! -
H. Doğan
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Bu haftaki sayımızı başta Tuzla tersaneleri olmak üzere işçi, emekçi ve gençlik hareketinin mevcut tablosundan yansıyanlara ayırdık.

27-28 Şubat tarihlerinde Tuzla tersanelerde gerçekleştirilen “fiili iş bırakma” eyleminin ardından yaşanan gelişmeler ve bunlardan kamuoyuna yansıyanlar, bu eylemin gerisindeki tablonun ilerici ve devrimci kamuoyunun bilgisine sunulmasını zorunlu kıldı. Gazetemiz bu çerçevede hem tersanelerde hem de 27 Şubat eyleminin merkezinde duran temel güçlerden TİB-DER Başkanı Zeynel Nihadioğlu ile gelişmelere ilişkin bir ropörtaj gerçekleştirdi. Bu ropörtajın yanısıra Tersane İşçileri Birliği’nin 27 Şubat iş bırakma eylemi vesilesiyle Tuzla tersanelerinde tersane işçilerinin sınıf birliğinin ve örgütlenmesinin önündeki en temel engel olan küçükburjuva dükkancı anlayışı ve bu anlayışın ürettiği pratiğin sergilendiği bir değerlendirmeye yer verdik. Ayrıca Limter-İş, RMK Tersanesi’nde işçilerin 7.5 saatlik işgünü kazanımını kamuoyuna yaptığı açıklamada gerçekleri tersyüz ederek yansıttı.

Yukarıda ifade ettiklerimiz Tuzla tersanelerinde olup-bitenlerin ilerici ve devrimci kamuoyu tarafından tümüyle bilinmesini zorunlu kılmıştır.

* * *

Baharın sıcaklığının öngünlerindeyiz. Bu hafta sonu 8 Mart eylem ve etkinlikleri gerçekleştirilecek. Sınıfsal ve tarihsel anlamına uygun bir devrimci 8 Mart’ın gerçekleşmesi için sınıf devrimcileri üzerlerine düşen bir çaba ve inisiyatif ortaya koyabilmelidirler.

Emekçi Kadın Komisyonları, 24 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirdikleri Emekçi Kadın Kurultayı’nın sonuç bildirgesini yayınlanmış bulunuyor. Bu sayımızda Emekçi Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi’ne yer veriyoruz.

Sınıf devrimcileri, sınıf çalışmasının bu özgün alanında ileriye doğru attıkları bu adımın tarihsel ve güncel anlamına uygun bir sürecin örgütlenmesi çabasında, Emekçi Kadın Kurultayları mutlaka yolaçıcı bir rol oynayacaktır. Bu alanda yaratılan birikim ve deneyimin tüm çalışma alanlarına taşınması konusunda azami bir çaba gösterilebilmelidir.

* * *

Liseliler Sesi’nin Mart 2008 tarihli son sayısı ile Kamu Emekçileri Bülteni’nin Mart sayısı çıktı. Okurlarımız Liselilerin Sesi ve Kamu Emekçileri Bülteni’ni Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.

* * *

Kızıl Bayrak gazetesinin 24. cildi çıktı. 200 Temmuz-2007 Aralık tarihleri arasındaki Kızıl Bayrak sayıların kapsayan 24. cildi okurlarımız Eksen Yayıncılık bürolarından temin edebilirler.