19Kasım 2005 Sayı: 2005/45 (45)

  Kızıl Bayrak'tan
  Tırmanan kirli savaşa karşı Kürt halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Haklı ve meşru talepleri için direnen Kürt halkının yanındayız/BDSP
  Şemdinli protesto ve destek eylemlerinden
  Şemdinli ve devrimci görevler
  Asgari ücret gündemi ve yerel işçi kurultayları
Sefalet ücretine karşı çıkalım/ Kurultay Hazırlık Komiteleri
2006 Bütçesi; Sermayeye kaynak emekçiye sefalet!
  Türban kutuplaşması uşak kucaklaşması
  Kadına yönelik şiddet tartışması; Şiddeti besleyen kapitalizmin kendisidir!
  TC ve özel savaş / M. Can Yüce
  Boğaza değil Zap Suyu'na köprü
  Ekim Devrimi ve Parti etkinliklerinden...
  6 Kasım eylemlerinin ardından... Kendi gücüne güvenen hedefli bir kitle faaliyeti! / Orta sayfa
  6 Kasım eylemleri
  Parti etkinliğine gelen mesajlardan...
  İsviçre'de parti kuruluş yıldönümü etkinliği...
  Suriye'yi tecrit etme saldırısına Amerikan uşakları da katıldı
  Fransa'da isyan dinamikleri yerli yerinde duruyor
  Almanya'da koalisyon görüşmeleri tamamlandı; Her şey tekellere hizmet için!
  Almanya'dan başarılı bir işçi direnişi eylemi
  Felluce'nin napalm bombalarıyla yakıldığı kesinlik kazandı
  Sermaye devletinin "gizli" ama gerçek anayasası; İşte siyaset belgesi!
  Mamak İşçi Kültür Evi 4. mücadele yılında!
  Basından/ Şemdinli beceriksizliği!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Genelkurmay'ın kirli savaş çeteleri Şemdinli'de suçüstü yakalandı. Ancak sermaye devletinin suçüstü pozisyonuna rağmen kolluk kuvvetleri, Kürt halkının haklı ve meşru taleplerine dayalı öfke ve tepkisine katliamlarla yanıt veriyor.

Sermaye devletinin düzen bekçileri suçüstü pozisyonundan kurtulmak için her türlü manevraya başvuruyorlar. Kürt halkının tepki ve öfkesini dizginleyebilmenin ortamını yaratmaya çalışıyorlar. Kürt halkını pasif bir bekleyişe sürüklemenin peşindeler. Ancak bunun kolay kolay başarılamayacağı ortadadır. Yapılan eylem ve gösteriler bunu gösteriyor. Kürt halkının haklı ve meşru taleplerine sahip çıkarak her türlü desteği vermek devrimci bir sorumluluğun gereğidir. Sınıf devrimcileri kendi üzerlerine düşen sorumluluğun gereklerine uygun bir duruş ve çaba içinde olmalıdırlar.

***

Terörle Mücadele Yasa Tasarısı Karşıtı Birlik kuruluşunu ilan ettiği tarihten itibaren belirlediği planlama çerçevesinde eylem ve etkinlikler düzenliyor. Ancak yapılan eylem ve etkinlikler istenilen düzey ve yaygınlıkta gerçekleşmiyor. Kimi Birlik bileşenlerinin yapılan eylem ve etkinlik planlamalarına uygun düşen bir çaba ve enerji ortaya koyamadıkları açıktır. Bu zayıflığın giderilmesi için gerekli çabanın bir an önce gösterilmesi ise bir ciddiyet ve sorumluluk gereğidir.

TMY Tasarısı'nın güncel planda şimdilik bir kenarda bekletiliyor olması bir rehavete yolaçmamalıdır. Tersine bu konuda daha güçlü ve etkili bir çalışmanın örgütlenmesi için, bu durum bir imkana çevrilmelidir. İstanbul'da oluşturulan Terörle Mücadele Yasa Tasarısı Karşıtı Birlik'in çalışmadaki başarısı diğer kentlerde oluşturulan birliklerin çalışmasının da başarısını çok doğrudan etkileyecektir. Görev ve sorumluluklara bu gözle bakılmalıdır.

***

Geçen sayımızda 6 Kasım değerlendirme, haber/yorum yazılarımıza bu sayımızda yer vereceğimizi belirtmiştik. Ancak bu sayımızda da 6 Kasım protestolarına belirttiğimiz çerçevede yer veremiyoruz. Bu bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Gazetemizdeki yazı yoğunluğundan dolayı bu sayımızda sadece Ekim Gençliği'nin 6 Kasım genel değerlendirmesine ve bazı kentlerdeki eylem ve etkinliklerin haber yazılarını sayfalarımızda yer verebiliyoruz.

Bu vesileyle bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Gazetemize iletilen yazılardan bir bölümü yazı yoğunluğundan dolayı anında kullanılamamaktadır. Bu durumda güncelliğini yitirmeyen yazılar daha sonra kullanılmak üzere bekletilmektedir. Gazetemize katkı yapan okur ve yazarlarımız yazılarının kullanılmadığı koşullarda katkılarını zayıflatmamalıdırlar.

***

Sermaye hükümeti yeni sefalet ücretini belirlemek için görüşme sürecini başlatmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri biraraya gelerek yeni sefalet ücretini belirleyecekler.

Sınıf çalışmamızdaki yoğunlaşmanın devam ettiği bir dönemde, asgari ücret gündemli bir çalışmayı sınıf çalışmamızın temel gündemlerinden biri olarak işlemeyi başarabilmeliyiz. Tüm çalışma alanlarımız, bu gündemi sınıf çalışması zemininde etikili ve somut kazanımlarla birleşen bir çalışmaya dönüştürebilmelidirler. Bu gündem çerçevesinde çıkarılacak merkezi materyaller dışında yerel çalışma alanlarımız her türlü yaratıcılık ve inisiyatifle, alanlara özgü araçları ve yöntemleri yaygın ve etkili bir tarzda kullanabilmelidirler.

Sınıfın geniş bir kesiminin yeni belirlenecek asgari ücrete gözlerini diktiği bir dönemde, pasif bir bekleyişi kıracak ve sınıf kitlelerinin bu sürece daha etkin katılımını sağlayacak bir müdahale için derhal harekete geçilmelidir.