24 Eylül 2005 Sayı: 2005/38 (38)

  Kızıl Bayrak'tan
  Direniş geleneği bu topraklarda bitirilemez!
  Erdoğan New York'ta umduğunu bulamadı
  TMY Yasası ve düzenin çıkmazı
  Türk-İş ve Emek Platformu; İhanete devam!
  DİSK bu kadar sahipsiz mi?
Ulusalcı faşistlerin Kürt düşmanlığı
New York'ta BM Milenyum Doruğu yapıldı
  Serna ve Seral işçileri grevde!
  Sözleşmeli öğretmenlik ya da kölelik
  12 Eylül hukuku sürüyor: Yeni yasal düzenlemeler /Y. Akkaya
  ÇHD'nin açıklaması; Polis copları çalışırken fonda DİSK vardı
  Kürt hareketinden; Eylemsizlik süreci 3 Ekim'e kadar uzatıldı
  BEKO'da sadaka düzeyinde zam
  Demokrasi mücadelesi ve Kürt sorunu (Orta sayfa)
  Irak'ta halklar birbirine düşürülmek isteniyor
  Basra'da halk İngiliz tanklarını ateşe verdi

  Ukrayna; '"Turuncu devrim"in erken çöküşü!

  Almanya'da seçimler ve gösterdikleri
  İMES'ten bir patron; Bahadır Tanrıkulu
  Mamak İKE; Emekçi kadınlar 1 Ekim'de buluşuyor!
  2. Çiğli İşçi Kurultayı gerçekleştirildi
  Kurultay çalışmalarından...
  12 Eylül faşizmi üzerine-3 / M. Can Yüce
  Bültenlerden / OSB-İMES İşçi Bülteni
  Basından: Galataport tezgahı /Mustafa Sönmez
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Küçükçekmece kurultay çalışmalarından...

Kurultayı adım adım örgütlüyoruz!

Kurultay, öncü kuşağa malolduğu, ona soluk verdiği ölçüde hedeflerine ulaşabilir. Kurultayımız öncü işçileri birbirine kenetlemek görevleri çerçevesinde herşeyden önce özgür bir tartışma platformudur. Hedefimiz; çözüm arayan her işçinin yaşadıklarını, düşündüklerini anlatarak öğreneceği ve öğreteceği bir işçi platformudur. Bizim amacımız kendi başına bir tartışma platformu yaratmak değildir. Bizler sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarını tartışmak, öğrenmek ve daha güçlü biçimde mücadeleyi büyütmek için biraraya gelmeyi hedefliyoruz.

Yakıcı sorunlar ve taleplerimiz az-çok bilinmektedir. Zorunlu mesailere, sefalet ücretine, sigortasız çalışmaya, kölelik koşullarına dur diyebilmek milyonlarca sendikasız işçinin en acil gündemidir. Haklarımızı almak için güçlü olmak gerekiyor. Güç ise ancak örgütlülüktedir. Bunun için sendikalaşma mücadelesi de vermek gerekiyor.

Yaklaşık iki haftadır basın açıklamasıyla, piknikle, fabrika toplantılarıyla, komitelerle, tüm çevre ilişkilerimizi seferber etmeye çalışıyoruz. Asgari düzeyde bir başarı sağladığımızı düşünüyoruz.

Basın açıklaması

Faaliyet alanımızın Küçükçekmece'den Yenibosna'ya, Güneşli'den Topkapı'ya geniş bir alana yayılıyor. Tüm bu alanın merkezi olan Şirinevler'de en kalabalık saatte basın açıklaması yaparak kurultay çalışmamızı kamuoyuna duyurduk.

Deklarasyon bildirisi dağıtımları

Kurultaya çağrı amacıyla hazırladığımız deklarasyon metnini en geniş işçi, emekçi kesime ulaştırmak için ağırlıklı olarak fabrika ve atölyelerde dağıtım yapıyoruz. Sınırlı olsa da işçi-emekçilerin oturduğu semtlere de deklarasyon metnini ulaştırmaya çalışıyoruz.

Dağıtım yaptığımız fabrika sayısını artırmayı, 100 fabrikaya gitmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 20 bin deklarasyon metninin dağıtım planını yaptık. Deklarasyon metninin hemen hemen yarısını işçi ve emekçilere ulaştırmış bulunuyoruz. Dağıtım sırasında işçilerle sıcak diyaloglar kuruyoruz.

Anket

Anket çalışmasıyla işçilerle birebir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Çalışma alanlarımızda, fabrikalarda, sanayi sitelerinde öğle saatlerinde sınırlı da olsa anket yaptık. Anketin etkili bir araç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü soru-cevap yöntemi birçok işçiyle farklı konularda sohbet etme imkanı yaratıyor.

Piknik

Farklı alanlardaki işçileri biraraya getirerek dayanışmayı yükseltmek, kurultayı gündemleştirmek amacıyla bir piknik düzenledik. Serbest kürsüyü başarılı bir şekilde kullandık. Fabrika temelinde mücadeleci işçilerden oluşan işyeri komitelerinin sınıf dayanışması ve birliğini örgütlemenin temel aracı olduğunu vurguladık. Taban örgütlülüğünü geliştirmek için neler yapılabileceğini tartıştık. Taban inisiyatiflerinin pratik faaliyetinden güç alarak kurultaya katılmak gerektiği vurgulandı.

Komiteler-fabrika toplantıları

Kurultayı örgütlemek amacıyla oluşturulan üst komite canlı tartışmalar yapıyor. Buna bağlı olarak kurultayın pratik ayağını işler hale getirmede önemli bir görev üstleniyor. Düzenli olarak toplantılar yapıyor, her toplantıda yeni hedefler belirliyor.

Kurultay faaliyetinde önemli bir yer tutan fabrika toplantılarını yapmaya başladık. Şimdiye kadar 7 fabrikada toplantı gerçekleştirildi. Yakın zamanda fabrika düzeyinde komiteler kurmayı planlıyoruz.

Yaptığımız planlamaların birçoğunu hayata geçirdik ve belli bir başarı yakaladığımızı düşünüyoruz. Eksik ve zayıf kaldığımız yönleri ise düzenli değerlendirme toplantıları yaparak aşmaya çalışıyoruz.

Ekim ayında yine geniş işçi toplantısı olarak Panel yapma hedefimiz var. Eğitim çalışmalarımızı da bu eksende kurguluyoruz. Temel olarak fabrika toplantılarına daha fazla yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Ayrıca işçi ilişkilerimizi bu çalışmanın aktif bir çalışanı haline getirmeyi, sektör çalışmalarımızı daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günler bizim için yoğun bir sürecin devamı olacak.

İşçi Kurultayı çalışanları/Küçükçekmece