17 Eylül 2005 Sayı: 2005/37 (37)

  Kızıl Bayrak'tan
  Hesabı işçi sınıfı soracak!
  Başbakan ABD’ye 5. gezisinde
   Tüpraş işçisi talana karşı ayakta!
  Burjuva hukuku ve devlet terörü
  Faşist darbeciler 25 yıldır gülüyorlar...
Son gülen iyi güler!
Faşist 12 Eylül askeri darbesi protesto
edildi
Eylül karanlığını yırtacağız! Yeni Ekimler yaratacağız!
  12 Eylül tartışmalarının gösterdikleri
  12 Eylül hukuku sürüyor: Yeni yasal düzenlemeler/1
  AKP sağlığa zararlıdır!
  “Okulumuzu geri istiyoruz!”
  Faşizme Karşı Gençlik Buluşması başarıyla gerçekleştirildi! Yeni dönemde mücadeleyi büyütmek için ileri!
  12 Eylül sendikacılarının son marifeti... Sınıfa ihanet, Kürt halkına düşmanlık!
(Orta sayfa)
  12 Eylül’ün turnusol kağıdı: DİSK
  Ruth Tekstil işçilerinin açıklaması

  Emperyalist ordular katliamlar eşliğinde
Telafer’i yakıp yıkıyor!

  Katrina sarsmaya devam ediyor
  Almanya’da seçimler...
  12 Eylül faşizmi üzerine/2
  Yılmaz Güney anıldı
  İnkar ve imha sisteminde ısrar ile
teslimiyetin sefaleti!
  Eylem ve etkinliklerden
  Bültenlerden/ Anadolu Yakası İşçi Bülteni
  Almanya’daki seçimler üzerine
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Ankara'da miting...

Faşist 12 Eylül askeri darbesi protesto edildi

Ankara'da “12 Eylül darbecileri yargılansın!” mitingi 11 Eylül günü gerçekleştirildi. Saat11:00'da tren garında başlayan yürüyüş kolu darbe bildirgesinin okunduğu Ankara Radyosu önünde bir süre durduktan sonra miting alanı olan Sıhhıye Meydanı'na ulaştı. Mitinge Ankara 78'liler ‘Darbeciler yargılansın!', KESK “12 Eylül darbecileri yargılansın” pankartlarıyla katıldılar. Eylemde ATO, TMMOB, Barış Derneği, Samsun 78'liler, Sivas 78'liler Girişimi, 68'liler Derneği, PSAKD, ÇHD, Serbest Muhasebeciler ve Mali Muşevirler Odası, Hacıbektaş Veli Derneği, Partizan, Kaldıraç, Alınteri, Odak, Devrimci Hareket, Kurtuluş, Halkevleri, ESP ve reformist çevreler katıldı.

Komünistler mitinge “Eylül karanlığını yırtacağız, Yeni Ekimler yaratacağız!” şiarlı BDSP pankartıyla katıldılar. Sıhhıye Meydanı'na ise ‘Zaman devrime akıyor, çelik aldığı suyu unutmuyor!” yazılı Kızıl Bayrak imzalı pankart astılar. Yürüyüş kolunda Marx, Engels, Lenin ve Habip, Ümit, Hatice yoldaşların büyük resimleri kortejin en önünde taşındı.

Katılımcı kurumların pankartlarının şiarları ve atılan sloganlar büyük oranda “Darbeciler yargılansın!” politik platformunun yansıması olmuştur. Eylem boyunca “Kahrolsun sermaye iktidarı!”, “Eylül karanlığını yırtacağız/Yeni Ekim'ler yaratacağız!”, “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “Kahrolsun MGK, MİT, CIA, Kontrgerilla!”, “Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı, Ulucanları, 19 Aralık'ı, Mercan'ı unutmadık!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “Yaşasın Ulucanlar direnişimiz!”, “Bedel ödedik bedel ödeteceği!” sloganları ve 12 Eylül'ün günümüzdeki yansımaları olan politik gündemleri içeren sloganlar atıldı.

Kürsüde Ahmet Telli, Muzaffer İlhan Erdost, o dönemde şehit düşen Zeki Kargın'ın annesi Nadile Kargın, Atilla Acartürk'ün kardeşi Tülay Acartürke söz verilirken, mitingin sonunda Ferhat Tunç bir konser verdi. Ardından miting sona erdi.

Aynı akşamı Yüksel Caddesi'nde saat:19:00'da Ankara 78'liler Derneği'nin düzenlediği sinevizyon gösterimine BDSP'liler kitlesel bir şekilde kendi pankartını açarak Konur Sokak'tan sloganlarla Yüksel Caddesi'ne yürüdüler. Ankara 78'liler Derneği'nin hazırladığı belgesel ve 12 Eylül'de idam edilen devrimcilerin son sözleri büyük bir duygu seli eşliğinde alkışlarla izlendi. Kitlesel bir katılımla süren etkinlik türkülerle ve çekilen halaylarla son buldu.

Kızıl Bayrak/Ankara

-----------------------------------------------------------------------------------------

İzmir'de 12 Eylül mitingi...

“Darbeciler yargılansın!”

12 Eylül askeri darbesinin 25. yıldönümünde İzmir'de yapılan mitinge bini aşkın kişi katıldı. Bornova Stadyumu'nun önünde toplanmaya başlayan kitle saat 12:00'ye doğru yürüyüşe geçti.

Önde “12 Eylül'le hesaplaş, kendinle yüzleş!” pankartının arkasına toplanan ‘78'liler kuşağı, o dönemde işkencede, sorguda, idam sehpalarında ve ÖO'da hayatlarını kaybeden devrimcilerin posterlerini taşıdılar. Ardından reformist çevrelerden ÖDP, TKP, SDP, meslek odalarından TMMOB, sendikalardan Eğitim-Sen Balıkesir Şube, KESK, DKÖ'lerden İHD, ÇHD ve bazı devrimci gruplar yürüdüler.

“Anayasanın geçici 15. maddesi kaldırılsın, darbeciler yargılansın!” talebiyle yapılan yürüyüş canlı geçti. Yürüyüş güzergahında yol trafiğe kapatıldı. “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganları atıldı. Kitle içinden “Devrimci tutsaklar onurumuzdur”, “Gün gelecek, devran dönecek darbeciler halka hesap verecek!”, “Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganları gür bir şekilde atıldı.

DİSK'in çekildiği miting tertip komitesi herhangi bir ön hazırlık yapmadı. Buna rağmen bin kişinin katılımı anlamlıydı. Kürsüden yapılan konuşmalarda 12 Eylül teşhir edildi. Darbecilerden hesap sorulması çağrısı yapıldı.

Kızıl Bayrak/İzmir

-----------------------------------------------------------------------------------------

12 Eylül'ü protesto eylemleri...

“Darbeciler halka hesap verecek!“

Adana...

12 Eylül faşist askeri darbesinin 25. yıl dönümünde Adana'da İHD önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. ESP, EMEP, DEHAP, DHP ve Pir Sultan Abdal Derneği tarafından yapılan basın açıklamasına BDSP de destek verdi. Eylemde “Terörle mücadele yasası geri çekilsin!”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Adana

Antakya...

12 Eylül askeri faşist darbesinin yıldönümü nedeniyle Antakya ‘78'liler Derneği Girişimi, İHD ve çeşitli siyasal gruplar Ulus Alanı'nda saat 13:00'te bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Yaklaşık 25 kişinin katıldığı açıklamada, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılar, uygulanan baskı ve terör anlatıldı. Sık sık “Darbeciler yargılansın!”, “Faşizme karşı tek yumruk, tek barikat!”, “Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Antakya

-----------------------------------------------------------------------------------------

12 Eylül'ün 25. yılında geleceğimiz için alanlardaydık!

İstanbul Ekim Gençliği olarak 12 Eylül'ün 25. yılı vesilesiyle başlangıcını “Faşizme Karşı Gençlik Buluşması” ile yapmış olduğumuz kampanya kapsamında, 12 Eylül günü bir basın açıklaması düzenledik. Taksim Galatasaray Postanesi önünde düzenlenen basın açıklamasında, 12 Eylül karşı devriminin gençlik kesimleri üzerinde yarattığı tahribat vurgulandı.

Basın açıklamasında ayrıca “Franco'nun generallerinden biri Picasso'nun bir sergisini gezerken, Franco döneminde binlerce insanın katledildiği Guarnica'nın resminin önüne gelir. ‘Güzel resim. Kim yaptı?' diye sorar. Picasso'nun yanıtı: ‘Siz yaptınız general' olur. Bugün darbecilere iki resim gönderiyoruz. Birincisini, bu meydanda durarak özgürlük ve eşitlik için biz çiziyoruz. İkincisini ise ‘80'de karşı devrimciler çizmişti” içeriğinde bir konuşma yapılarak Kenan Evren şahsında darbecilere 12 Eylül fotoğrafları gönderildi

“Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”, “Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!”, “Sermayesiz bir ülke, YÖK'süz üniversite istiyoruz!” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında ayrıca “üniversitelerimizi tüccarlara, zorbalara teslim etmeyeceğiz” denilerek önümüzdeki dönem çalışmamızın temel gündemlerine vurgu yapıldı. Oldukça coşkulu geçen basın açıklaması darbenin 25. yılında darbecilere verilmiş anlamlı bir yanıt oldu.

İstanbul Ekim Gençliği