17 Eylül 2005 Sayı: 2005/37 (37)

  Kızıl Bayrak'tan
  Hesabı işçi sınıfı soracak!
  Başbakan ABD’ye 5. gezisinde
   Tüpraş işçisi talana karşı ayakta!
  Burjuva hukuku ve devlet terörü
  Faşist darbeciler 25 yıldır gülüyorlar...
Son gülen iyi güler!
Faşist 12 Eylül askeri darbesi protesto
edildi
Eylül karanlığını yırtacağız! Yeni Ekimler yaratacağız!
  12 Eylül tartışmalarının gösterdikleri
  12 Eylül hukuku sürüyor: Yeni yasal düzenlemeler/1
  AKP sağlığa zararlıdır!
  “Okulumuzu geri istiyoruz!”
  Faşizme Karşı Gençlik Buluşması başarıyla gerçekleştirildi! Yeni dönemde mücadeleyi büyütmek için ileri!
  12 Eylül sendikacılarının son marifeti... Sınıfa ihanet, Kürt halkına düşmanlık!
(Orta sayfa)
  12 Eylül’ün turnusol kağıdı: DİSK
  Ruth Tekstil işçilerinin açıklaması

  Emperyalist ordular katliamlar eşliğinde
Telafer’i yakıp yıkıyor!

  Katrina sarsmaya devam ediyor
  Almanya’da seçimler...
  12 Eylül faşizmi üzerine/2
  Yılmaz Güney anıldı
  İnkar ve imha sisteminde ısrar ile
teslimiyetin sefaleti!
  Eylem ve etkinliklerden
  Bültenlerden/ Anadolu Yakası İşçi Bülteni
  Almanya’daki seçimler üzerine
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

24 Eylül'de dünyanın birçok ülkesinde Irak işgaline ve emperyalist saldırganlığa karşı çeşitli eylem ve etkinlikler yapılacak. Aynı zamanda 27 Eylül tarihi Filistin İntifadası'nın da yıldönümüdür. Bu iki gün bölge halklarıyla dayanışmanın yükseltileceği bir zemine dönüştürmelidir.

ABD emperyalizminin Irak'ta iyice batağa saplandığı bugünlerde dünyada ve Türkiye'de emperyalist işgal ve saldırganlığa karşı kitlesel, militan gösteri ve eylemlerin düzenlenmesi büyük bir önem taşıyor.

İçerde Kürt halkına karşı imha ve inkara dayalı politikaların linç girişimleriyle birleştiği, şovenist kudurganlığın ve faşist saldırganlığın tırmandırıldığı, dışarda ise bölge halklarına karşı emperyalist işgal, yıkım ve talan politikalarının vahşice uygunlandığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde şovenizme, faşist saldırganlığa, emperyalist işgale ve yıkıma karşı “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!” şiarının yükseltilmesi her zamankinden daha güncel ve ertelenemez bir görevdir.

Sınıf devrimcileri, 24 Eylül günü gerçekleşecek eylem ve gösterilere en etkin ve kitlesel bir katılım sağlamak için bugünden gerekli hazırlıklara başlamalıdırlar.

***

Ekim Gençliği'nin düzenlediği “Faşizme Karşı Gençli Buluşması” gerçekleşti. 2 hafta önceki sayımızda duyurusunu yaptığımız buluşma başarıyla tamamlandı. Daha önce bu buluşmanın genç komünistlerin yeni döneme hazırlanmaları bakımından taşıdığı öneme işaret etmiştik. Genç komünistler, kendi misyon ve iddialarını daha güçlü bir temelde ifade etmenin ileri bir adımını daha atmış bulunuyorlar. Bu sayımızda başarıyla gerçekleşen bu buluşmanın toplu bir değerlendirmesini okurlarımıza sunuyoruz. İlgiyle karşılanacağını umuyoruz.

Genç komünistler yeni bir dönemi kazanmanın moral ve politik silahlarıyla donanmış bulunuyorlar. Böylece gençlik çalışmasının yeni bir dönemine ve düzeyine işaret ediyorlar. Şimdi geleceği kazanmanın bilinciyle görev ve sorumluluklara yüklenmenin tam zamanıdır.

***

Ekim Gençliği'nin Eylül ‘05 tarihli 86. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği'nin yeni sayısını tüm Yaysat bayilerinden, kitapçı ve gazete bürolarımızdan temin edebilirler.