13 Ağustos 2005
Sayı: 2005/32 (32)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermaye düzeni ve devleti Kürt sorunu açmazında
  Sermayenin bölgesel asgari ücret oyunu
   Direnişin kaderi Seydişehir işçisinin elinde
  Erdemir işçileri yağmacıları içeri sokmadı
  "Terörle mücadele" bahanesiyle hak ve özgürlüklere saldırıya devam
Adana'da tutuklama terörü; Baskılar bizi yıldıramaz
Eroğan-aydınlar görüşmesi...
  10 bin emekçi Mamak Kültür ve Sanat Festivali'nde buluştu.
  2. Mamak Kültür ve sanat Festivali başarıyla gerçekleşti... Cüret ettik ve bir kez daha başardık.
  Festivale gelen mesajlardan...
  Güçlü ön hazırlık, başarılı bir festival!
  Sınıf hareketinin ihtiyaçları ve kurultay çalışması (Orta sayfa)
  Tasfiyeciliği örtme ve teorileştirme aracı: Demokratik konfederalizm/2
  İran emperyalist kuşatmaya rest çekti
  Blair hükümeti faşizan yasa hazırlıklarına hız verdi
  ABD'nin gizli hapishanelerinde ortaçağ vahşeti

  Amerikalı savaş karşıtları birleşmeye hazırlanıyor

  Örsan Tekstil'de işçi kıyımı
  Kamuda toplu görüşme süreci başlıyor
  Evleri yıkılan Güzeltepe halkıyla röportaj
  Umutlarımızı bırakıyoruz direnenlere
  Bültenlerden/İMES
  Hiroşima'nın 60. yılı anısına...
  15 Ağustos Atılımı ve güncel görevlerimiz
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Devrimci basın yine saldırı haberleri, protesto metinleri vb. ile dolup taşmaya başladı. Saldırı sadece toptan ‘terörist' ilan edilen devrimci harekete yönelik değil. Tüm ilerici-demokratik hareketi hedefliyor. Sınıf hareketini hedefliyor.
Saldırı sadece devlet eliyle ve kolluk güçleri tarafından yürütülmüyor. Bunlar başta geliyor ama yanısıra faşist beslemeleri bir kez daha harekete geçirip üstümüze salıyorlar. Halkı kışkırtıyor, en barışçı eylemleri sabote etmeye çalışıyorlar. Aydınları sıkıştırıyor, halkın karşısına geçirmeye çalışıyorlar. Cezaevlerindeki devrimci tutsaklar üzerinde faşist baskı ve terörü artırıyorlar. Ceza yasalarını değiştiriyor, ağırlaştırıyorlar.

Saldırının kapsamı işçi sınıfına yönelik iktisadi, sosyal saldırılarla, işsizleştirme, yoksullaştırma, evsizleştirme yıkımlarıyla genişletiliyor. Kendi araştırmalarıyla ortaya çıkan işsiz sayısından duydukları korkuyla aldıkları tedbirlerin, işsiz sayısını daha da artırmaktan başka bir sonuç üretmeyeceğini göre göre, bile bile yürütüyorlar saldırılarını.

Devrimci basına tek yansıyan saldırılar ve yeni saldırı hazırlıkları değil elbette. Sınıfın ve devrimcilerin bu saldırılarla yıldırılamadığını, yıldırılamayacağını gösteren gelişmeler de var. İnsanlarımız her alanda direnmeye, saldırılara göğüs germeye, püskürtmeye çalışıyor. Tüm saldırılara, katliamlara, gözdağı vermelere rağmen devrimci faaliyet hız kesmiyor. Gecekondu yıkımları polis terörü eşliğinde gerçekleştirilmesine rağmen, her seferinde, her yeni yıkım bölgesinde emekçi halk yıkım güçlerinin karşısına dikiliyor. Gücü yettiği yere kadar direnmeyi sürdürüyor. Özelleştirme saldırısına karşı Erdemir'de, Petkim'de yükseliyor direniş.

Ancak bu tür mevzi direnişlerin topyekûn saldırıyı püskürtemeyeceği açıktır. Örgütlü saldırılara karşı örgütlü bir direniş gerekmektedir. Halk düşmanlarının seferberlik çağrısına olsa olsa üç-beş ödlek yanıt verebilir. Halkı topyekûn direnişe hazırlayacak olansa devrimci harekettir. Çalışmalar bu yeni gelişmelerin bilincinde olarak yoğunlaştırılmalıdır.

***
Mamak İşçi Kültür Evleri'nin düzenlediği Mamak 2. Kültür-Sanat Festivali 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Ortaya çıkan tablo, sınıf devrimcilerinin kültür-sanat cephesinde yürüttükleri çalışmaların geldiği düzeyi ve birikimi göstermesi bakımından oldukça anlamlı ve umut vericidir. Festivalle ortaya konulan bu düzey ve başarı gelecek açısından bu cepheden yürünecek yolu göstermiştir. Bu birikimi ve deneyimi ilerletmenin ve daha nitelikli bir güce dönüştürmenin imkanlarını, güçlerini ve dinamiklerini yaratmayı artık başarmışlardır. Bu tablo yol gösterici olmalıdır.