30 Temmuz 2005
Sayı: 2005/30 (30)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist haydutların terör açmazı büyüyor
  Güvenli bir dünya için kapitalizme karşı mücadele
   AB demokrasisi "keskin nişancılara" emanet; Burjuva demokrasisinin gerçek yüzü
  Demokrasi masalları ve hey aynı son; Anti-demokratik uygulamalar, baskı ve devlet terörü
  Özelleştirme saldırısı ve devrimcilerin birliği
Sözleşmeli öğretmen saldırısı ve Eğitim-Sen; Onurlu bir gelecek için harekete geçelim!
Sermaye iktidarı yeni saldırılar için hazırlık yapıyor
  DİSK Nakliyat-İş yöneticisi; "Cola direnişimiz yeni biçim ve yöntemlerle sürecek"
  Coca Cola işçilerinden militan fabrika işgali
  Serna-Seral işçilerinden açıklama
  Eski MGK sekreterinin itirafları; Türkiye bir İstanbul zümresi tarafından idare ediliyor
  Tersanelerde örgütlenmenin sorunları ve küçük-burjuva dükkancı zihniyet (Orta sayfa)
  Temel hak ve özgürlükler hedef tahtasında; Faşizme karşı devrimci sınıf savaşı!
  Ordu Güney Kürdistan'a askeri müdahaleye mi hazırlanıyor?
  Rice Ortadoğu'ya 3. ziyaretini gerçekleştirdi; Emperyalistler Ortadoğu'dan defolsun!
  Türk medyasındaki Amerikancılar... ; Uşaklık ruhlara kadar sinince

  Cezaevleri; Kapitalist sistemin aynası

  Yardımlarla kurtarılamayan dünya
  Neden İşçi Kurultayı/ GOP İşçi Bülteni'nden
  Bültenlerden... /Esenyurt-Kıraç İşçi Bülteni)
  '96 Büyük Zindan Direnişinin Yıldönümü
  Zehra Kosova; Onurlu bir yaşam, inançlı bir yürek!
  Basından...
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kolluk kuvvetleri her zaman olduğu gibi yine sermayenin hizmetindeydi!..

Direnişçi Coca Cola işçilerinden militan fabrika işgali!

DİSK-Nakliyat İş Sendikası'nda örgütlendikleri için işten atılan Coca Cola işçileri 2,5 aydır fabrika önlerinde direnişlerini sürdürüyorlar.

Bugüne kadar kamuoyu yaratmak ve Coca Cola'nın teşhirini yapmak amacıyla bir dizi basın açıklaması ve eylem yapıldı. Fakat bunların en etkili ve militan olanı 20 Temmuz günü Dudullu OSB'de bulunan Genel Müdürlüğün işgaliydi. Öyle ki bugüne kadar Coco Cola işçilerinin yaptığı eylem ve basın açıklamaları burjuva medyada yeralmazken bu işgal birçok kanalda haberlere taşınmak zorunda kaldı.

20 Temmuz günü sendika ve Coca Cola arasında bir görüşme yapılacaktı. Bunun üzerine işten atılan 110 işçi ve aileleri o gün fabrika önünde buluştular ve basın açıklaması gerçekleştirdiler. Basın açıklamasının ardından sendika yöneticileri ve işçi temsilcilerinin katılımıyla Coca Cola Genel Müdürlüğü'yle bir görüşme yapıldı. Bu arada dışarıda bekleyen ailelerle birlikte yaklaşık 300 kişi, sürecin Coca Cola tarafından bilerek uzatılmasına yanıt olarak kapıda bekleyen çevik kuvvet yığınağını aşarak fabrikayı işgal etti. Saatler süren işgal sonrasında DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin de içinde olduğu sendika temsilcileriyle görüşme sürerken, çevik kuvvet işçilere ve ailelerine gaz bombası ve coplarla saldırdı. İşçilerin militan direnişleri karşısında çevik kuvvetin yetersiz kalması sonucu takviye ekip gönderildi. Yaşanan vahşice saldırı sonucu 110 işçi gözaltına alındı.

Nakliyat-İş Sendikası'nda örgütlenen Coca Cola işçilerinin gerçekleştirdiği militan fabrika işgali gerçekten de sarı sendikalara ve sermayeye verilmiş anlamlı bir yanıttır.
Kölelik koşullarına karşı örgütlenen Coca Cola işçileri talepleri kabul edilene kadar direnişi sürdürme kararlılıklarını işgal eylemi ile bir kez daha kanıtladılar. Bu direniş ile sermayeye tok bir yanıt verdiler. Bizlere de bu direnişi ve her türlü desteği ve dayanışmayı büyütmek düşüyor.

Kızıl Bayrak/Ümraniye

-------------------------------------------------------------------------------------------

Coca Cola işçileriyle dayanışmayı yükseltelim!

İş çıkışında, sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe geçen Coca Cola işçilerine yapacağımız ziyaret için buluşma yerine doğru ilerliyorum. Bütün işçi arkadaşlar örgütsüz olan OSB-İMES bölgesinde sendikasını savunmak için direnişe geçen Coca Cola işçilerinin direnişinin öneminin farkında.

Coca Cola işçilerine yaklaştıkça ‘Coca Cola işçisi yalnız değildir!' şiarlı dövizlerimizi açarak slogan atmaya başlıyoruz. Geldiğimizi gören işçiler hep bir ağızdan ‘Yaşasın sınıf dayanışması!' sloganını haykırarak bizleri sıcak bir şekilde karşılıyorlar.
İlk olarak bir Coca Cola işçisi yaşadıkları süreci anlatarak konuşmaya başlıyor. Hepimiz yaşanan süreçten dersler çıkartarak dinliyoruz. Coca Cola işçileri en büyük eksikliğin dayanışmada yaşanan zayıflık olduğunu söylüyorlar. Nakliyat-İş temsilcisi ise sendikanın bu direnişte oynadığı role işaret ediyor.

Gerçekleşen sohbetin ardından OSİM-DER'li işçiler olarak her koşulda direnişin yanında olduğumuzu söyleyerek hep bir ağızdan atılan sloganlarla ayrılıyoruz. Coca Cola işçilerinin de söylediği gibi direnişçi işçilerle dayanışmayı yükseltmemiz gerekiyor.

İMES'ten bir işçi

------------------------------------------------------------------------------------------

Ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmek için...

Ümraniye işçi kurultayına hazırlanıyoruz!

OSB-İMES İşçileri Derneği olarak Ümraniye İşçi Kurultayı çalışmalarına başladık.

27 Temmuz günü sabah saat 07:45'te İMES A Kapısı önünde OSİM-DER olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamamızı işçilerin giriş saatinde yaptık. ‘Ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmek için Ümraniye İşçi Kurultayı'na hazırlanıyoruz!/OSB-İMES İşçileri Derneği' pankartının açıldığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

‘OSB-İMES İşçileri Derneği olarak bir süre önce ‘Sigortasız, sendikasız ve işgüvencesiz çalışmaya karşı örgütleniyoruz!' şiarıyla bir çalışma başlattık. En öne çıkan sorunlarımız karşısında İMES, OSB işçilerine çeşitli araçları kullanarak örgütlenme çağrısında bulunduk. Şimdi çalışmamızı bir adım daha ilerleterek Ümraniye işçi kurultayı çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kurultay ile birlikte hem yaşadığımız sorunları hem de örgütlenmenin önündeki engelleri en geniş şekilde tartışmayı ve çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar bizim mücadelemize ışık tutacak şekilde işçi sınıfının mücadele deneyimlerini tartışmak için biraraya geliyoruz...'

Ayrıca basın metninde Kasım ayında gerçekleşmesi planlanan kurultayın bir güne sığdırılacak bir etkinlik değil, sürece yayılacak bir çalışma olduğu vurgulandı. Bunun için tüm öncü işçilere kurultay çalışmasına aktif olarak katılma çağrısı yapıldı. Kurultaya çağrı yapan dövizlerin de açıldığı basın açıklamasında sık sık ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!' ‘İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!', ‘OSB-İMES'de örgütlü işçiler kazanacak!' sloganları atıldı.

OSİM-DER'den İşçiler

------------------------------------------------------------------------------------------

Ümraniye İşçi Kurultayı ön hazırlık toplantısı...

Örgütlenmenin önündeki engeller tartışıldı

Bölge işçileri olarak ortak sorunlar karşısında ortak çözümler üretmek amacıyla 24 Temmuz tarihinde bir işçi toplantısı gerçekleştirdik. 12 ayrı işyerinden 25 işçinin katıldığı toplantıda bölge işçilerinin yaşadığı temel sorunlar tartışıldı. Kuşkusuz bunların başında sigortasız, düşük ücretle ve güvencesiz çalışma geliyordu. Toplantıya bölgede ve kendi işyerlerinde öncü olan işçiler katıldı. Toplantının temel gündemini de örgütlenmenin önündeki engeller oluşturdu.
Bu sorunların başında ise güven sorunu geliyor. Ayrıca taşeronlaştırma, sendikalara duyulan güvensizlik, etnik ayrımcılık vb. sayılabilir. Tüm bu sorunlar karşısında örgütlenme çağrımız, bölgede sendikalı olan bir işyeri temsilcisinin örgütlenme süreci deneyimlerini anlatması ve kimi arkadaşların hak alma mücadelesinde yaşadıkları çeşitli girişimleri anlatmasıyla daha da pekişti.
Toplantının bir ilk adım olduğu vurgulanarak hem sorunlarımızın daha kapsamlı tartışılması, hem de bugüne kadar gerek bölgemizde gerekse farklı alanlardaki mücadele deneyimlerinin tartışılması ve paylaşılması için daha geniş toplantılara ihtiyaç olduğu vurgulandı. Bu amaca hizmet etmesi için derneğin bir süredir gündeminde olan işçi kurultayı fikri tartışıldı.
Verimli geçen tartışmaların ardından kurultay önerisi ilgiyle karşılandı. Kurultay çalışmasının tüm ön hazırlık sürecinin öncü işçilerin omuzlarında yükselmesi konusunda açıklık sağlandı. Kurultayın ve ön hazırlık sürecinin başarılı geçmesinin en temel şartının fabrikalara dayanması ve çalışmanın bu temelde yükselmesi, çevre işletmelere yayılması gerekliliği vurgulandı. Bu süreyi işyerlerinden doğru yapılacak çalışmalarla en etkin ve verimli şekilde kullanmak gerektiğine işaret edildi. Ayrıca çalışmanın kurultay hazırlık komiteleri üzerinden yürümesi fikrinde ortaklaşıldı.
Toplantı, bir süredir direnişte olan Coca Cola işçilerinin direnişine ziyaret edilmesi ve kurultay hazırlıklarının başlatılmasını ilan edecek basın açıklamasının yapılmasına karar verilmesi ile bitirildi.

OSİM-DER'den İşçiler