02 Temmuz 2005
Sayı: 2005/26 (26)


  Kızıl Bayrak'tan
  Yolunu bulamayan öfke!
  Genelkurmay'dan itiraflar; ABD'nin her istediğini yerine getirdik
  İmam hatipler ve türban tartışması
  Tüm düzen kurumları ABD emperyalizminin hizmetinde
  Telekom çalışanları eylemde; İşçi-memur elele genel greve!
  Kamu TİS'lerinde özelleştirme ağırlığı
  Sendika şubeleri Ankara'da ortak mücadele platformu oluşturdu
  Tariş'te grev başladı
  Samsun'da gözaltı ve tutuklama terörü
  Saldırı ve katliamlara karşı protesto eylemleri
  Mercan katliamını protesto eylemleri
  MKP'nin Mercan Şehitleri'ne ilişkin açıklamasından... 17'ler ölümsüzdür! (Orta sayfa)
  Dersim şehitlerinin ardından.. /M. Can Yüce
  DİSK: 35 yıl önce, 35 yıl sonra / Yüksel Akkaya

  Kayseri Sosyalist Kamu Emekçileri'nden panel

  DTCF'de dekan, polis, faşist çeteler işbaşında... Üniversitelerimizi savunacağız!
  İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı
  Bulgaristan'da seçimlerden sosyalist parti galip çıktı...
  Irak Dünya Mahkemesi Bush-Blair ve savaş çetesini mahkum etti
  Özelleştirme saldırısı ve kadın
  Şakirpaşa İşçi Kültür Evi'nin coşkulu kampanya şenliği
  Kazım Koyuncu'nun ardından
  Basından: İran'da sınıf savaşları
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kayseri Sosyalist Kamu Emekçileri'nden panel:

Kamu ve eğitim emekçilerinin mücadele tarihi

Sosyalist eğitim emekçilerinin 24 Haziran günü Eğit-Der Kayseri Şube binasında gerçekleştirdikleri panelin birinci bölümünde eğitim emekçilerinin mücadele tarihi, ikinci bölümünde genel olarak kamu emekçilerinin mücadele tarihi, son bölümünde ise sosyalist kamu emekçilerinin yaşanan güncel sürece yaklaşımı ele alındı.

Seminerin birinci bölümünde 1908'den bu yana devam eden eğitim emekçilerinin mücadele süreci üzerinde duruldu. TÖS, TÖB-DER, Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen, Eğitim-Sen başta olmak üzere eğitim emekçilerinin yarattığı örgütlerinin mücadele deneyimlerinin ayrıntılı sunumu yapıldı.

“Şanlı mücadele tarihi, Eğitim-Sen'in kapatılması saldırısını durduracak gücün eğitim emekçilerinde bulunduğunu göstermiştir” temel saptamasını destekleme çerçevesinde bir dizi tarihsel örnek verildi. Eğitim emekçilerinin nicelik ve nitelik olarak kendilerini ortaya koydukları canlı süreçlere, taban örgütlenmelerine dayalı militan mücadeleyle ulaştıklarının altı çizildi.

Eğitim emekçilerinin can kan pahasına örgütlerini kurdukları ve ciddi bir direniş geleneği yarattıkları ifade edildi. 1977 yılında Taksim Meydanı'nda katledilenler arasında 6 eğitim emekçisinin bulunmasının, eğitim emekçilerinin mücadele konusundaki kararlılığının doğrudan bir yansıması olduğu ifade edildi.

Seminer sonunda sözalan emekli öğretmenler, seminerin eğitim emekçilerinin mücadele deneyimini ayrıntılı olarak ele almasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Maziyi anmanın coşkusunu yaşadılar. Eğitim emekçilerinin insiyatifinin geliştirilmesinin taban örgütlenmesinden geçtiğini belirttiler.

Kızıl Bayrak/Kayseri

------------------------------------------------------------------------------------------

Sosyalist kamu emekçilerinin gösterdiği politik inisiyatif

Sosyalist kamu emekçileri olarak “Kamu emekçilerinin ve eğitim emekçilerinin mücadele tarihi” konulu paneli 24 Haziran günü Kayseri Eğit-Der Şube binasında gerçekleştirdik.

Sendikal mücadelenin dibe vurduğu, örgütlü örgütsüzlüğün yaşandığı, fiili-meşru mücadelenin unutturulmaya çalışıldığı, “Hak verilmez alınır!” fikrinden uzaklaşıldığı, eğitim, sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin özelleştirmenin zemininin düzlenmeye çalışıldığı, sendikaların kapılarına kilit vurulan bir dönemden geçiyoruz.

Kamu emekçilerinin yaşanan bu saldırılara karşı durabilmeleri için kendi mücadele tarihlerinden öğrenecekleri ve kazanacakları çok şey olduğu düşüncesiyle panel hazırlıklarına başladık. Bizi panel yapmaya iten ikinci neden ise kamu emekçilerinin fiili-meşru mücadele potansiyelinin bizzat önderlik tarafından zayıflatılmış olmasıdır. Ayrıca bu çerçeve de ortaya çıkan bilinç bulanıklılığının giderilmesidir.

Panele ön hazırlık çerçevesinde kamu emekçilerinin mücadele tarihini kapsayan çeşitli kaynaklardan yararlandık. Yürüttüğümüz kolektif tartışmalarla elimizdeki bilgileri süzgeçten geçirdik. Sosyalist kamu emekçilerinin saldırıların kapsamı ve niteliğine ilişkin öngörülerini, sorunların çözümü noktasındaki yaklaşımlarını somutlaştırdık. Panelimize çağrı amaçlı olarak hazırladığımız 150'ye yakın davetiyeyi kamu emekçilerine ulaştırdık.

Panelimizi 3 ayrı ama birbirini tamamlayan bölüm üzerinden kurguladık. Panelde ilk söz alan arkadaşımız eğitim emekçilerinin mücadele tarihinin sunumunu yaptı. İkinci arkadaşımız genel olarak kamu emekçilerinin mücadele tarihini sundu. Üçüncü arkadaşımız ise, güncel planda kamu emekçilerinin yüzyüze olduğu tarihin en kapsamlı saldırılarını anlattı. Ayrıca saldırıların boşa çıkarılmasına yönelik sosyalist kamu emekçilerinin somut yaklaşımını ve önerilerini canlı bir tarzda ortaya koydu.

Sınırlı katılıma rağmen, kamu emekçilerinin politik tartışmalara katılım düzeyi anlamlıydı. Bir dizi tartışmaların kamu emekçilerinin doğrudan katılımıyla gerçekleşmiş olması, panelin canlı ve anlamlı hale gelmesi sonucunu doğurdu.

Bir haftalık kısa bir pratik çalışmaya dayanan panelimiz, hem paneli sunanlar açısından, hem de katılımcılar açısından son derece öğreticiydi. Paneli sunanlar da dâhil tüm katılımcılar kamu emekçilerinin mücadele tarihinin zenginliğini açık olarak gördüler.

Kayseri'de sosyalist kamu emekçilerinin gösterdiği politik inisiyatif ve pratik girişkenlik aynı zamanda sosyalist kamu emekçilerinin politik etkilerinin yayılmasında katalizör işlevi göreceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sosyalist Kamu Emekçileri/Kayseri