09 Nisan 2005
Sayı: 2005/14 (14)


  Kızıl Bayrak'tan
  Tırmandırılan faşist
kudurganlığa ve şovenizme karşı
mücadeleyi yükseltelim!
  Hükümetin sıkıntıları ve çıkmazları
  Trabzon’da polis destekli sivil faşist
provokasyon
  Trabzon’da faşist provokasyon
  Erkan Mumcu: Düzen yeni alternatifleri hazırlıyor
  İşgal orduları Türkiye’den “paralı asker”
devşirmeye hazırlanıyor
  PETKİM ve TÜPRAŞ hisseleri “halka arz”
ediliyor
  Tibet işçisiyle dayanışmayı yükselt!

  TEKEL mitingi; Adana’da 6 bin işçi ve emekçi haykırdı

  Sıradan faşizmin “fantaziler”i:
Tercüman’dan olay yaratacak yazı dizisi!
  Zanalar'ın yeni partisi üzerine
  TC’nin yumuşak karnı: Kıbrıs sorunu
  Emperyalist-kapitalist gericiliğin “ruhani lideri” için yas ilan edildi
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/9 : ABD müda-halesine ve BOP’a tam destek
  ABD’nin yeni “savunma stratejisi”
 Siyonistler günden güne arsızlaşıyor
Savaş kundakçısı Wolfowitz Dünya Bankası başkanlığına atandı

 Gülsuyu’nda 1 Mayıs’a hazırlık toplantısı

 Esenyurt-Kıraç: 1 Mayıs 2005’e hazırlanıyoruz!
 Çukurova Üniversitesi’nde imza
kampanyası
Ekim Gençliği : Birlik ve mücadele için
1 Mayıs’ta alanlara!
Öğrenci hareketinde güçlenen birlik zemini
ve bir ilk adım!
AB ve göçmen kadın emekçilerin sorunları
5. BİR-KAR Gençlik Kampı başarıyla
gerçekleşti
Devrimciler arasındaki ilişki, bir alış veriş, bir ticaret ilişkisi değildir!
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Gülsuyu'nda 1 Mayıs'a hazırlık toplantısı

1 Mayıs çalışmalarımıza hazırlık amacıyla başlattığımız “Yoksulluğa ve yozlaşmaya karşı yürüyoruz!” kampanyamızı kahve toplantılarımızla sürdürüyoruz. 7 Nisan akşamı yaptığımız toplantıya 40 işçi ve emekçi katıldı. Toplantı öncesinde el ilanlarımızı ve afişlerimizi yaygın olarak kullandık. Bölgesel olarak yapmayı planladığımız toplantımızı Gülsuyu Tepe'de gerçekleştirdik. Bu toplantı bundan sonra mahallenin farklı bölgelerinde yapacağımız başka toplantılar için örnek oldu. Toplantıda yoksulluğun ve yozlaşmanın nedenleri konuşuldu ve çözüm yolları tartışıldı. Kapitalizmin işsizliğe ve yoksulluğa doğası gereği çözüm getiremeyeceği, tek çözümün sömürünün ortadan kalktığı ve üretimin kâr amaçlı yapılmadığı sosyalizmde olduğu vurgulandı.

Bu konuşmalara mahallenin yerel sorunları da eklenince toplantı daha da verimli geçti. Toplantıya katılan mahalle sakinleri söz alarak mahallenin sorunlarından ve mahalle halkının bu sorunlara duyarsızlığından bahsettiler. Mahallede artan hırsızlık, fuhuş, kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıkların gençlerimizi yozlaştırdığını, bunlara karşı duyarlı olunması gerektiğini ve Gülsuyu emekçilerinin mahalledeki eski dayanışma ruhunu yeniden yaratmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiler. Mahallenin ayrı yerlerinde yapacağımız başka toplantılar sonucunda oluşturacağımız bölge komisyonlarını 1 Mayıs öncesi yapılacak geniş bir kitle etkinliğimizde birleştirmeyi hedefliyoruz.

Gülsuyu BDSP

--------------------------------------------------------------------------------------

Pendik BDSP'nin 1 Mayıs çalışmalarından...

Komünistler bu yıl da 1 Mayıs'ta işçi ve emekçileri kavga alanlarına taşımak için yoğun bir çalışma başlattılar. Bizler de bu çalışmayı bölgemizde başlatmış bulunuyoruz. 1 Mayıs hazırlık çalışması merkezi olarak erken sayılabilecek bir tarihte başlatılmıştı. Biz de buna paralel olarak ön hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Artık planların yaşama geçmesi için adımlarımızı hızlandırıyoruz.

İlk olarak 1 Mayıs'ta birlikte hareket edebileceğimiz güçlerle 1 Mayıs politikamızı tartıştık. Yapılan tartışmalar ışığında bölgemizdeki fabrikalarda yaşanan sorunları ve buna müdahalenin yol, yöntem ve araçlarını tartıştık. Bu tartışmalar sonucunda bir planlamayla çalışmamızı somutladık.

Çalışmamızı merkezi olarak çıkarılan, işçi ve emekçileri 1 Mayıs'a çağıran 4 ayrı afişimizin kullanımıyla başlattık. Afişlerimizi işçi ve emekçi semtlerindeki caddeler ve servis duraklarında yaygın bir biçimde kullandık. Önümüzdeki günlerde de sanayide ve küçük sanayi sitelerinde kullanmaya devam edeceğiz. Ardından 1 Mayıs bildirilerimizi kullanacağız. 1 Mayıs çalışmamızı aynı zamanda yaygın bir propaganda ve ajitasyon çalışması olarak belirlediğimiz yerde, bu yaygınlığın kendini göstereceği temel alanlar da fabrikalar olmak durumunda. Buna uygun bir planlama yaptık.

1 Mayıs çalışmamızın temel yönü fabrikalarda yaşanan sorunlara müdahale çabası olacak. Bunun için farklı fabrika ve sektörlerde çalışan işçi arakadaşlarla bir toplantı düzenledik.Sorunların yoğunlaştığı birkaç fabrikayı tespit ettik. Bu fabrikalardaki sorunlar temelinde 1 Mayıs gündemini işlemeyi, hem tek tek hem de ortak toplantılar düzenleme biçiminde önümüze hedef olarak koyduk. Bir fabrikada toplantı deneyimimiz oldu. İstediğimiz sonuçları elde edemesek bile, bu fabrikaya dönük çalışmamızı hem 1 Mayıs'ta hem de sonrasında devam ettireceğiz. Bu fabrikalara yönelik olarak planlamalarımız hazır durumda.

Bahar süreciyle birlikte Kurtköy sanayisinde belli bir canlanmaya tanık oluyoruz. Uzun yıllardır ilk kez hareketlenmeler yaşanıyor. Tibet, Alce, İkizler Aydınlatma fabrikalarında sendikalaşma çalışmaları bunu gösteriyor. Şimdilik Tibet işçileri daha ilerden mücadele yolunu tutmuş bulunuyor. Muhakkak ki Tibet'e yenileri eklenecektir. Bizler bu süreci hızlandırmak ve sanayiyi işçi sınıfının bir mücadele mevzisine dönüştürmek için çabalıyoruz. 1 Mayıs'ı bu canlanmayla birlikte daha güçlü bir çıkışa dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Pendik'ten BDSP'liler

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mamak BDSP'nin 1 Mayıs çalışmalarından...

Mamak BDSP olarak 1 Mayıs çalışmasını bir ay öncesinde yaptığımız planlamalar doğrultusunda başlattık. İlk olarak “1 Mayıs'ta BDSP ile alanlara!/Mamak BDSP” imzalı çağrılar hazırlayarak emekçilere ulaştırdık ve bölgede bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda 1 Mayıs'ın tarihsel anlamı ve güncel önemi konuşuldu ve 1 Mayıs çalışmasının örgütlenmesi tartışıldı. Bu doğrultuda 1 Mayıs komiteleri, eylemler, kitle etkinlikleri ve çalışmanın yol, yöntem ve araçları somutlandı.

Toplantının ardından ilk olarak alanımızdaki emekçileri ziyaret ettik. Çalışmalarımız ve aylık programımız üzerinden sohbetlerin yapıldığı bu görüşmelerde ev ve işyeri toplantıları belirlendi. Bunların yanısıra bölgede 450 adet merkezi afişimizi kullandık.

Emekçiler ile yaptığımız görüşmeler sonucu yapılan yeni öneriler doğrultusunda Tuzluçayır BDSP olarak bölgemizde çalışan inşaat işçileri ile çalıştıkları yerde sohbet ve müzik dinletisinden oluşan bir etkinlik planladık. Yapılan bu ortak plan üzerinden belirlediğimiz zamanda işçi arkadaşların çalıştığı inşaata gittik. Neredeyse tamamını Kürt işçilerin oluşturduğu 20 işçi arkadaşla buluştuk. Kısa bir sohbetin ardından müzik dinletisi sunduk. Uzunca bir süre hep birlikte Kürtçe ve Türkçe türküler söyledik. Ardından müzik eşliğinde işçi arkadaşlarla halaya durduk. Çekilen halaylardan sonra 1 Mayıs ve Kürt halkının yıllardır yaşadığı baskı ve zulüm üzerine sohbet ettik. Onlara gazetemizi tanıttık ve etkinliklerimize davet ettik. Birkaç arkadaş dışında hemen hemen hepsi ile ziyaret anında tanıştık. Buna rağmen kısa sürede sıcak ilişkiler kurabildik. Bir hafta sonra yine aynı yerde bir film gösterimi yapma kararı aldık. İşçi arkadaşlar ziyaretimizden ve sorunlarını paylaşmamızdan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Mamak BDSP

--------------------------------------------------------------------------------------

Devrimci faaliyeti hiçbir güç engelleyemez!

Uzun süredir Genç İşçi Bülteni üzerinden yürüttüğümüz faaliyet, gerek kapasitesi gerekse işçiler tarafından sahiplenmesi bakımından önemli bir mesafe almış durumda. Bu gelişme dostun düşmanın gözleri önünde yaşanmaktadır. Sermayenin sistemli saldırılarına karşı işçi ve emekçileri uyarmak ve örgütlemek amacıyla faaliyetimizi kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bundan rahatsız olan sermayenin kolluk güçleri attığımız her adımı saldırıyla karşılıyorlar.

Yaklaşık 2 yıldır Doğu Sanayi Sitesi'nde kesintisiz olarak sürdürdüğümüz faaliyetimizin işçiler üzerindeki etkisinden dolayı site patronları son dönemde belirgin bir biçimde rahatsız oluyorlar. Bu dönemde özel güvenlik kadrolarını değiştirerek site içi denetimi sıklaştırdılar. Birçok faaliyetimizi özel güvenlik görevlileri aracılığıyla provoke etmeye, son dönemde ise doğrudan çalışmamıza müdahale etmeye ve engellemeye çalışıyorlar. Ayrıca polise ihbar ederek faaliyetimizin önünü kesmeyi amaçlıyorlar. Ancak bu saldırı, tehdit engelleme ve provokasyon çabası boşana. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir güç devrimci faaliyetimizi engelleyemez.

Küçükçekmece/BDSP