09 Nisan 2005
Sayı: 2005/14 (14)


  Kızıl Bayrak'tan
  Tırmandırılan faşist
kudurganlığa ve şovenizme karşı
mücadeleyi yükseltelim!
  Hükümetin sıkıntıları ve çıkmazları
  Trabzon’da polis destekli sivil faşist
provokasyon
  Trabzon’da faşist provokasyon
  Erkan Mumcu: Düzen yeni alternatifleri hazırlıyor
  İşgal orduları Türkiye’den “paralı asker”
devşirmeye hazırlanıyor
  PETKİM ve TÜPRAŞ hisseleri “halka arz”
ediliyor
  Tibet işçisiyle dayanışmayı yükselt!

  TEKEL mitingi; Adana’da 6 bin işçi ve emekçi haykırdı

  Sıradan faşizmin “fantaziler”i:
Tercüman’dan olay yaratacak yazı dizisi!
  Zanalar'ın yeni partisi üzerine
  TC’nin yumuşak karnı: Kıbrıs sorunu
  Emperyalist-kapitalist gericiliğin “ruhani lideri” için yas ilan edildi
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/9 : ABD müda-halesine ve BOP’a tam destek
  ABD’nin yeni “savunma stratejisi”
 Siyonistler günden güne arsızlaşıyor
Savaş kundakçısı Wolfowitz Dünya Bankası başkanlığına atandı

 Gülsuyu’nda 1 Mayıs’a hazırlık toplantısı

 Esenyurt-Kıraç: 1 Mayıs 2005’e hazırlanıyoruz!
 Çukurova Üniversitesi’nde imza
kampanyası
Ekim Gençliği : Birlik ve mücadele için
1 Mayıs’ta alanlara!
Öğrenci hareketinde güçlenen birlik zemini
ve bir ilk adım!
AB ve göçmen kadın emekçilerin sorunları
5. BİR-KAR Gençlik Kampı başarıyla
gerçekleşti
Devrimciler arasındaki ilişki, bir alış veriş, bir ticaret ilişkisi değildir!
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

PETKİM ve TÜPRAŞ hisseleri “halka arz” ediliyor...

Hisse almamak yeterli değil, çözüm birleşik militan mücadele!

Sermaye, uyguladığı saldırı politikalarını işçi ve emekçilere kabul ettirebilmek için sık sık yalan ve çarpıtmalara başvurmaktadır. Özelleştirmelerde de durum farklı değildir. Sermaye bu yağma ve talan politikasını topluma ve emekçilere kabul ettirebilmek için en başından bu yana bir dizi yalan ve çarpıtmadan medet ummaktadır.

Bunların en bilinenlerinden biri ise zaman zaman ısıtılıp piyasaya sürülen “halka arz” masalıdır. Özelleştirilecek KİT'lerin blok olarak değil de hisselere ayrılarak borsada satılmasına “halka arz” yöntemi denilmektedir. Bu yöntemde özelleştirilen kuruluşun hisseleri borsada birçok kişiye satılmaktadır. Tabii geçici bir süreliğine. Bir süre geçtikten sonra türlü ayak oyunları yüzünden az miktarda hisse almış olan küçük yatırımcılar ellerindeki hisseleri genelde zararına satmak zorunda kalmaktadır. Sonuçta hisselerin büyük bölümü tıpkı blok satışta olduğu gibi bir-iki hissedarın elinde toplanmaktadır.

Sermaye bu yöntemi türlü nedenlerden dolayı tercih edebiliyor. Ama söylediğimiz gibi halka arz yönteminin sermaye tarafından tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri özelleştirme hakkında yanılsamalara yolaçması ve sanki tüm toplumun yararına bir işmiş gibi sunulmasına imkan tanımasıdır. Bu da özelleştirme uygulamalarına karşı tepkiyi önemli ölçüde azaltan bir etkendir.

Geçmişte Teletaş, Kardemir, Petrol Ofisi ve TÜPRAŞ başta olmak üzere bir dizi özelleştirmede kullanılan halka arz yöntemi bugün bir kez daha gündemdedir. Sermaye TÜPRAŞ ve PETKİM hisselerinin bir bölümünü daha halka arz yöntemiyle özelleştirmeye hazırlanmaktadır. Gerek TÜPRAŞ, gerekse PETKİM işçileri geçtiğimiz dönemde işletmelerinin blok satış yöntemiyle özelleştirmesine karşı kayda değer bir mücadele pratiği sergilemişlerdir. Özelleştirmelerin gerçekleşmemesinde başka nedenler yanında işçilerin ortaya koyduğu bu direncin de önemli bir payı vardır. Bundan dolayı sermaye bir kez daha halka arz oyununu devreye sokmaya uğraşmaktadır.

Halka arz yönteminin bir yalandan ibaret olduğu artık hem işçiler hem de örgütlü oldukları Petrol-İş Sendikası tarafından görülmektedir. Buna rağmen henüz blok satışta olduğu gibi bir mücadele konusu edildiğini ise söylemek mümkün değildir.

Petrol-İş son günlerde konuyla ilgili bazı açıklamalar yapmıştır. Yine PETKİM'in kuruluş yıldönümü vesilesiyle işyeri önünde yapılan eylemli kutlamada halka arz yöntemiyle özelleştirmeye karşı mücadele edileceği vurgulanmıştır. Sendikanın açıklamasında Petrol-İş üyelerinin kesinlikle hisse almayacakları, bu oyuna alet olmayacakları ilan edilmekte ve emekten yana herkes de aynı şekilde tutum almaya çağrılmaktadır. Fakat tüm bunlar artık günler kalan özelleştirmelere engel olacak düzeyde eylem ve tepkiler değildir.

Çözüm özelleştirmeye karşı birleşik, militan direnişin örülmesidir. İster blok satış yöntemiyle isterse halka arz yöntemiyle satışa sunulsun, özelleştirmenin hedefindeki bütün sektör ve işyerlerinden işçilerin örgütlü, birleşik mücadelesi yükseltilmedikçe sonuç almak adeta imkansızdır. Bu nedenle gerek PETKİM ve TÜPRAŞ işçileri, gerekse örgütlü oldukları Petrol-İş Sendikası'nın yapması gereken şey birleşik mücadelenin örgütlenmesi için çaba harcamaktır. PETKİM ve TÜPRAŞ işçileri “Tüm özelleştirmeler iptal edilsin, yağma ve talana son verilsin” talebi etrafında TEKEL, TELEKOM ve liman işçileriyle bir araya gelmeyi başarabilirlerse, kendi işletmelerine sahip çıkabilmenin de önünü açmış olacaklardır.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Petrol-İş Aliağa Şubesi'nin 1 Nisan tarihli duyurusu...

Satışın her türlüsüne karşıyız!

Blok olarak satmak için iki kez girişimde bulunup da satamadıkları Petkim'i bu kez “halka arz” adı altında parça-parça satmak istiyorlar.

İki yıl önce kendi yandaşlarına, yok pahasına blok olarak satmaya çalışırken “devletin üstünde bir yük, kambur; teknolojisi geri ucuz pahalı demeden bir an önce elden çıkarmak gerekir” diye kötülemek için söylemedik yalan bırakmayanlar, bugün “nerede üretim, orada Petkim; sanayinin devi” diye milyarlarca liraya, sözde sanatçılara reklam yaptırıp, bir sürü gazeteye, tv kanalına avuç dolusu paralar aktarıyorlar. Oysa Petkim'in reklama değil yatırıma ihtiyacı var.

Halka arz ediyorlarmış! Bugün yetmiş milyon nüfusa ait olan bir kuruluş, nasıl oluyor da hisseleri birkaç bin kişiye satılınca halkın olmuş oluyor? Bu halkı biz tanımıyoruz. Bu uygulama halkın yararına bir şey değildir. Geçmişte yaşanan tecrübeler bize göstermiştir ki küçük hisse sahipleri ellerindeki hisseleri çok kısa bir zaman içinde ellerinden çıkarıyorlar ve birkaç sermayedar bu hisseleri topluyor.

Bugün bu işlemin sonunda elde edilecek olan “gelir” ise yine Petkim'e yatırım vs. olarak da dönmeyecek, çünkü bu paralar IMF'nin isteği ile borç ödemelerine gidecek. Yani tam bir “müflis tüccar” tutumu içindeler. Ülkemizin en değerli kuruluşları olan PETKİM, TÜPRAŞ, TELEKOM, TEKEL, THY, limanlar bir bir, çeşitli satış yöntemleri ile elden çıkarılıyor. Büyük bir bölümü de yabancıların elinde toplanıyor.

Özelleştirmeye karşı çıkan bizleri ise önce “geri kafalılar” ilan ederek, bunda başarılı olamayınca “iskontolu hisseler” ile ikna etmeye, susturmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Susmayacağız, suça ortak olmayacağız! Bedava da verseler hisse senedi almayacağız!

Halkımızın alınteriyle üretip, dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği tasarruflarla kurulmuş olan bu şirket, bugün kırk yaşında. 3 Nisan 1965'te kurulmuş Petkim. Bizler ve bizden önce emeği geçen bütün Petkim'liler bugünlere getirdik bu güzide kuruluşu. Bizden sonra gelecek olan kuşaklara daha iyi bir şekilde teslim edebilmek için de, elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız.

Bunun başlıca yolu satışın her türlüsüne karşı çıkmaktan geçiyor. (...)

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube

Yönetim Kurulu adına

İbrahim Doğangül

------------------------------------------------------------------------------------------

Halka arz yöntemi de bir aldatmacadır!

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın: Özelleştirme kapsamında bulunan pek çok kuruluş batsın diye uğraşılıyor, yatırım yapılmıyor. Yatırım yapılan nadir kuruluşlardan biridir Pektim ve son üç yılda 330 milyon dolar yatırım yapılan Petkim'i neredeyse değerinin beşte birine elden çıkaracaklardı. Bize destek veren duyarlı kamuoyunun da bize verdiği destekle her türlü mücadeleyi vererek bunu önledik. Bugün ise “halka arz” adı altında parça parça satmak istiyorlar bu güzide kuruluşları. Buna izin vermeyeceğiz. Halka arz yöntemi de bir aldatmacadır, blok satışa giden yolun başlangıcıdır. Biz, bugüne kadar yapılan “halka arz” uygulamalarının nasıl sonuçlandığını biliyoruz. Hisse senedi alan küçük tasarruf sahipleri bir süre sonra bu hisseleri elden çıkarmak zorunda kalıyorlar ve büyük sermaye grupları bu hisseleri topluyor. Halkımıza sesleniyoruz; bu aldatmacaya kanmayın, suça ortak olmayın. Bizim halkımızla birlikte verdiğimiz mücadele sayesinde inanıyorum Pektim halkın malı olarak daha nice 40 yıl, halkımıza hizmet vermeye devam edecek.”

(PETKİM'in 40. kuruluş yılı nedeniyle fabrika önünde

gerçekleştirilen eylemde yaptığı konuşmadan...)