02 Nisan 2005
Sayı: 2005/13 (13)


  Kızıl Bayrak'tan
  1 Mayıs’ı kazanmak için etkili, yaygın bir sınıf çalışması!
  Devrimci gruplardan ortak çağrı: “Birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs için ileri!”
  Provokasyon sermaye devletinin mayasında var!
  Burjuva şovenizminin karşısına işçi sınıfının enternasyonal kızıl bayrağıyla çıkalım!
  İncirlik bölge halklarına saldırının “merkezi üssü” oluyor
  Özelleştirme saldırısı ve birleşik mücadele
  Sağlıkta özelleştirme saldırısı hızlandı
  Şovenist histeri ve sendikalar

  KESK'e bağlı sendikaların genel kurulları; Bir kez daha ilkesiz ittifaklar

  Burjuva siyaset döngüsü, AKP ve
seçenekler
  Son gelişmeler ışığında ordu-siyaset
ilişkisi
  İstanbul Üniversitesi af aldatmacasını
boşa çıkartacak!
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/8: Emperyalist savaş ve Ortadoğu halkları
  Kırgızistan’daki darbenin ardındaki
ABD eli
 İşgal ordusuna asker toplamak için
şovenist kampanya
ABD emperyalizmi Suriyeli işbirlikçileri hazırlıyor
 İ.Ü.’nde Kızıldere
anması
 İstanbul Liseli Gençlik Platformu’ndan
(İLPG) Kızıldere anmaları
 Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda
Kızıldere anması
Bültenlerden
Newroz kutlamalarının ardından
Avrupa Birliği Sosyal Şartı ve boş beklentiler
GOP-DER açılış şenliği yapıldı
Tuzla Deri-İş Şube Başkanı Hasan
Sonkaya ile konuştuk
2. Eğitim-Sen Genel Merkez Kurultayı’nda tüzük ihlali
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Newroz kutlamalarının ardından...

Serhat Ararat

Kürt halkı her şeye rağmen Newroz'unu kutladı…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da her çevre, Newroz kutlamalarının ardında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Kongra-Gel, bu kutlamaları İmralı çizgisinin bir kez daha onanması olarak tanımladı. Başka türlüsünü beklemek saflık olurdu...

Bilindiği gibi, bu Newroz'da Kürt halkının ulusal bilincini, iktidar ufkunu köreltmek için ortaya atılan içi boş İmralı “Demokratik Konfederalizm”i ilan edildi, Öcalan da bunun “önderliği” olarak duyuruldu.

Başta Diyarbakır olmak üzere birçok alanda onbinler alanları doldurdu. Kitlesel düzeyde önemli bir rakama ulaşıldı. Salt bu boyutuyla Newroz kutlamaları Kürt halkının kendi ulusal değer ve renklerine ne düzeyde sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Bu kitlesel katılımda en temel tetikleyici unsur, kuşkusuz, özellikle son otuz yıllık mücadele ve savaş içinde Newroz'un bilinç ve bilinçaltlarında yarattığı birikim ve özdeşleşme duygusudur! ‘90'lı yılların başlarında Kürt halkı ölümüne Newroz alanlarına çıktı, tank ve topların üzerine yürüyerek Newroz'una sahip çıktı, katliamlara rağmen Newroz'un özünü yaşama kararlılığını gösterdi. En temel ulusal değer, en önemli ulusal gün ve bayram olarak algılanan ve kutlanagelen Newroz'un teslimiyet ve ihanete, çok yönlü tasfiye hareketine rağmen kısa sürede bilinçlerden silinmesi olanaklı değildir. Kaldı ki, bunca mücadeleye rağmen Kürt halkının en temel ulusal demokratik sorunları bütün yakıcılığıyla orta yerde duruyor. Dolayısıyla Kürt halkının Newroz'u kitlesel boyutlarda sahiplenmesi doğal ve anlaşılırdır. Bu, ne İmralı çizgisinin bir onanması ve doğrulanması, ne de başka bir çizginin; bu, Kürt halkının ulusal değerler ve istemlerindeki ısrarı, temel değerlerine sahip çıkma bilinci ve duygusunu gösterir. Bu, olayın sadece bir boyutudur. Başka boyutları da var... Geçmeden vurgulamak isteriz ki, anılan bilinç, tahrip edilen, kuşa çevrilen, özü boşaltılmaya çalışılan bir bilinçtir!

Son 5-6 yılda Newroz bilincinde, aynı anlama gelmek üzerde devrimci ulusal kurtuluş bilincinde ve ufkunda çok derin ve büyük karartmalar yaşanmaktadır. Bu karartmalar Newroz kutlamalarına da yansıdı! Bu yönüyle Newroz kutlamaları kendi içinde parçalı, çelişkili, çatışmalı bir paradoksu anlatmaktadır! Dolayısıyla Newroz kutlamalarını bu çelişkili ve paradoksal boyutlarıyla birlikte incelemek ve değerlendirmek gerekir.

Newroz, her şeyden önce zulme, haksızlığa, işgal ve yabancı egemenliğe karşı bir isyan ve mücadele platformudur!

Newroz'un ruhunda ve özünde zalim karşısında aman dilemek, af dilenciliği yapmak yoktur! Newroz'un ruhunda ve özünde, onurlu direniş ve zafer coşkusu vardır. Newroz, elbette bir bayramdır ve bayram coşkusuyla kutlanmayı gerektirir. Bu, mücadeleci yönlerini tamamlar... Coşku ve heyecan mücadele ve boyun eğmeme kararlılığıyla bütünleştiğinde devrimci bir anlam kazanabilir...

Peki, bu Newroz kutlamalarının devrimci politik özünü yansıtan bir eyleme, bir davranışa rastlamak mümkün olabildi mi? Bir mücadele ve hesaplaşma platformu olan Newroz, herhangi bir “şenliğe” dönüştürüldü… İbrahim Tatlıses'li Newroz'un bundan başka bir anlam ifade etmesi de olanaklı değildir.

Amed Newroz kutlamaları için İbrahim Tatlıses'in seçilmesi rastlantı değildir. İbrahim Tatlıses, sistemin istediği ve kabul ettiği “Kürt tipi”dir; aynı zamanda kültürel dejenerasyonun simgelerinden biridir. Onun üzerinden verilmek istenen mesaj bellidir: “Bizi sisteminizin içine kabul edin, biz de İbrahim Tatlıses gibi düzenin uysal birer vatandaşı olacağız!”

İbrahim Tatlıses ile verilmek istenen diğer önemli bir mesaj da şudur: Newroz devrimci özünden, direnişçi ve mücadeleci yapısından soyundurulmak, sıradan bir şenlik zeminine konu edilmek istendi!

Amed Newroz kutlamalarına bakıldığında politik bir gösteriden çok ulusal renklerin karıştırıldığı bir eğlence ve şenlikle karşılaşırsınız. Devletin istediği “Newroz” budur aslında.

Evet, kimi yorumcular, Newroz kutlamalarına milyonların katıldığından söz eder. Abartılı yanları olsa da milyonların aktığı alanların, gerçekten politik bir etkisi, bir yaptırım gücü olabildi mi, bundan sonra politik sonuç doğurucu yanları olacak mı?

Bu soruya olumlu yanıt vermek mümkün değildir.

Politik etki ve politik yaptırım gücü, her şeyden önce politik program ve hedeflerden gelir; bunların eylemli ifadesinde hayat bulur! Yoksa hedefsiz, ufuksuz yüzmilyonlar sokaklara taşsa bile politik olarak ne anlam ifade edebilir ki?

Bu anlamda ‘90'lı yılların Newroz kutlamaları ile son yılların Newroz kutlamaları arasında nitelik farkları vardır, daha öncekilerin politik programı ve hedefi az-çok belliydi; ama son kutlamalara damgasını vuran Newroz'un mücadeleci yönleri değil, düzene kendini kabul ettirme törenleri niteliğindedir.

İlan edilen “Demokratik Konfederalizm” safsatası bunun en somut ifadesidir. Demokratik Konfederalizm, Kürt halkını, Kürdistan emekçilerini ulusal ve toplumsal açıdan iktidarsızlaştırma, iktidar ufku ve hedefinden yoksun bırakma hareketinden başka bir şey değildir. Demokratik Konfederalizm ile Kürtler'e önerilen özgürlük, kendi kaderi üzerinde söz ve karar sahibi olma, başka halklarla eşit haklara sahip olma durumu değil, mevcut sömürgeci sisteme yamanmış, onun bir eklentisi haline getirilmiş “Üçüncü Alan” örgütlenmesidir! Yani Kürtler, TC'ye, onun sömürgeci sistemine dokunmayacaklar, özgürlük ve eşitlik talep etmeyecek, “sivil toplum örgütleri”nde bir araya gelecek, geleceklerini “doğal toplum” ve onun kalıntılarında arayacaklardır.

Özetle Newroz kutlamaları, Kürt halkının içinde bulunduğu karmaşayı, paradoksları yansıtmıştır. Kutlamalara katılanların azlığı veya çokluğu aldatıcı olmamalıdır. Önemli olan politik öz ve anlamdır. Bu Newroz kutlamalarında eksik olan buydu. Bunun da aslında Newroz'un en temel boyutu olduğu açıktır.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hollanda'da metal sektöründe toplugörüşmeler tıkandı...

İlk adım bir günlük genel grev!

Geçtiğimiz yaz Hollanda hükümeti yeni bir saldırı paketini gündeme getirmişti. Bunun üzerine FNV Sendikası önderliğinde anlamlı bir protesto eylemi örgütlenmişti. 2 Ekim 2004'te Amsterdam'da düzenlenen eyleme 300 bini aşkın işçi ve emekçi katılmış, ancak hükümet planlarında bir değişiklik yapmayacaklarını açıklayarak işçi ve emekçilere meydan okumuştu. Çok geçmeden 14 Ekim ‘04'te ulaşım sektöründe başlayan uyarı grevleri yapılmış, birçok sektörde anlamlı eylemler örgütlemişti. Giderek yaygınlaşan tepkiler karşısında hükümet geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ardından görüşmelere başlanmış ve belli bir anlaşma sağlanmıştı.

Fakat o dönemde metal sektöründeki toplusözleşmelerde bir sonuca varılamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yeniden görüşmelere başlandı, fakat bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine FNV Sendikası metal sektöründe 1 Nisan ‘05'te bir günlük uyarı grevi kararı aldı. Diğer sendikalar da bu greve destek vereceklerini açıkladılar. (CNV, De Unie, VHP)

Sendikalar ortak bir açıklama yaparak işveren sendikalarına 29 Mart ‘05'e kadar süre tanıyan bir ültimatom verdiler. 30 Mart'ta gerçekleşen görüşmede sadece emeklilik yaşı üzerinde kısmi bir anlaşmaya varıldı, diğer maddeler kabul edilmedi.

Grev kararı doğrultusunda eylem hazırlıkları sürüyor. 1 Nisan'da 24 saatlik grevden sonra başlayacak olan eylem takvimi de açıklandı. Bir günlük grev sonrası işveren sendikaları görüşmeye yanaşmazsa 7-8 Nisan tarihlerinde iki günlük grev yapılacak. Bu da bir sonuç vermezse 13-14-15 Nisan tarihlerinde grevlere devam edilecek.

A. Solmaz

FNV-DAF İşyeri İşçi Temsilcisi

Eindhoven/Hollanda