02 Nisan 2005
Sayı: 2005/13 (13)


  Kızıl Bayrak'tan
  1 Mayıs’ı kazanmak için etkili, yaygın bir sınıf çalışması!
  Devrimci gruplardan ortak çağrı: “Birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs için ileri!”
  Provokasyon sermaye devletinin mayasında var!
  Burjuva şovenizminin karşısına işçi sınıfının enternasyonal kızıl bayrağıyla çıkalım!
  İncirlik bölge halklarına saldırının “merkezi üssü” oluyor
  Özelleştirme saldırısı ve birleşik mücadele
  Sağlıkta özelleştirme saldırısı hızlandı
  Şovenist histeri ve sendikalar

  KESK'e bağlı sendikaların genel kurulları; Bir kez daha ilkesiz ittifaklar

  Burjuva siyaset döngüsü, AKP ve
seçenekler
  Son gelişmeler ışığında ordu-siyaset
ilişkisi
  İstanbul Üniversitesi af aldatmacasını
boşa çıkartacak!
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/8: Emperyalist savaş ve Ortadoğu halkları
  Kırgızistan’daki darbenin ardındaki
ABD eli
 İşgal ordusuna asker toplamak için
şovenist kampanya
ABD emperyalizmi Suriyeli işbirlikçileri hazırlıyor
 İ.Ü.’nde Kızıldere
anması
 İstanbul Liseli Gençlik Platformu’ndan
(İLPG) Kızıldere anmaları
 Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda
Kızıldere anması
Bültenlerden
Newroz kutlamalarının ardından
Avrupa Birliği Sosyal Şartı ve boş beklentiler
GOP-DER açılış şenliği yapıldı
Tuzla Deri-İş Şube Başkanı Hasan
Sonkaya ile konuştuk
2. Eğitim-Sen Genel Merkez Kurultayı’nda tüzük ihlali
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 
Kızıl Bayrak'tan

1 Mayıs yaklaşıyor. Bu 1 Mayıs'ın birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs olarak kutlanabilmesi için devrimci güçler harekete geçmiş bulunuyorlar. İstanbul'da devrimci güçler bir araya gelerek belli talep ve gündemlerle Devrimci 1 Mayıs Platformu'nu kurmuş bulunuyorlar. Bu sayımızda, oluşturulan platformun kamuoyuna yaptığı açıklamaya yer veriyoruz. İstanbul'da atılan bu adımın diğer kentlere doğru genişletilmesi ve yaygınlaştırılması 1 Mayıs'a devrimci temellerde bir müdahale yapmanın zeminini güçlendirecektir. Öyleyse bu adımı diğer kentlere taşımak için bir an önce harekete geçilmelidir.

Kuşkusuz devrimci güçlerin biraraya gelerek güçlerini birleştirmeleri ve belirlenen somut bir program çerçevesinde 1 Mayıs çalışmasını başlatmaları 2005 1 Mayıs'ının kazanılmasında önemli bir adım sayılmalıdır. Oluşturulan platform, önüne koyduğu program çerçevesinde bir dizi eylem, etkinlik, basın açıklaması, kitlesel işçi ve emekçi toplantısı, bildiri, afiş vb. propaganda araçlarının etkin ve yaygın kullanılmasını hedefliyor.

1 Mayıs faaliyeti ne kadar etkili ve süreklilik taşıyan bir temelde sürdürülebilirse o ölçüde daha geniş güçleri harekete geçirmeyi başabilecektir. Bu sadece devrimci güçlerin harekete geçmesiyle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda yaratılan devrimci bir odaklaşmasının gücü ve imkanlarıyla sendikal bürokrasinin 1 Mayıs'ın içini boşaltmaya yönelik girişimlerinin de önünü kesecektir. Böylece 1 Mayıs'ın sendika bürokrasisinin denetimde ruhsuz, coşkusuz ve göstermelik bir güne dönüştürülmemesinin yolu güvencelenecektir.

Sınıf devrimcileri 1 Mayıs çalışmasına ilişkin kendi bağımsız planlamalarını hiçbir biçimde boşa çıkarmadan ancak ortaklaşılan program ve esaslar üzerinden kendi görev ve sorumluluklarını azami bir çabaya konu edeceklerdir. Bu çabada yoğunlaşmak hem devrimci 1 Mayıs'ın kazanılması hem de sınıf devrimcilerinin politik bakımdan ileriye doğru sıçramasının zeminini güçlendirecektir. 1 Mayıs çalışmasıyla yeni bir döneme adım atmanın güncel sorumluluğu tüm sınıf devrimcilerinin omuzlarındadır. Bunu başaracağımızdan hiç kuşku duymuyoruz.