29 Ocak 2005
Sayı: 2005/04(04)

  Kızıl Bayrak'tan
  ABD emperyalizmi yeni bir savaşlar serisi hazırlığında
  Emek Platformu’nun işlevi ve misyonu
  Taban iradesini harekete geçirelim!
  EP’ten 16 Şubat’a göstermelik hazırlık!
  Düzen kurumlarındaki çürüme ve kokuşma
  TEKSİF ihanet sözleşmesi imzaladı
  Beko'da başarıya ödül: Bin işçi kovuldu!
  Devrimci bir sınıf hareketi yaratmak için
  BDSP'nin kampanya çalışmalarından...
  8 Mart'ın tarihsel anlamı ve güncel çağrısı
  Özelleştirme saldırısı ve SEKA Direnişi
  Burjuva basında SEKA
  ABD işbirlikçileri suç ortaklığını pekiştirme derdinde
  Savaş çetesinin hedefinde İran var
  Siyonistler kirli icraatlarını sürdürüyorlar
  Gayrimeşru seçimler işgali meşrulaştıramaz
  Kendi kaderini tayin Kürt halkının temel hakkı
  Gölge boksu!
  İmralı konsepti ve son gelişmeler üzerine
  Pazartesi eylemleri sürüyor
  Rüssehlsheim Opel'de "gönüllü çıkış" dayatması
  Bültenlerden.
  Mücadele tarihinden
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Anadolu Yakası BDSP'nin kampanya çalışmalarından...

Sermayenin saldırılarına karşı
kavga bayrağını yükseltelim!

Sermayenin uyguladığı yıkım ve köleleştirme saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün büyük bedeller ödeyerek kazandığımız haklarımız tek tek elimizden gidiyor. Son dönemde ise sermaye, karşısında örgütlü bir güç görmemenin rahatlığıyla saldırılarını pervasızlaştırdı. Kölelik yasalarının ardından SSK'ların tasfiyesi, emeklilik hakkının gaspı, özelleştirmeler bu saldırılardan bazıları. Ve bu saldırı zincirine bizler sesimizi yükseltmedikçe her geçen gün yeni halkalar eklenecek. Ve kölelik zincirimiz gün geçtikçe kalınlaşacak. Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu tüm bu saldırılara karşı ‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!' şiarlı bir kampanya başlatmış bulunuyor. Biz de Anadolu Yakası olarak bölgemizden kampanyanın yerel ayaklarını en güçlü bir şekilde örme hedefiyle yola koyulduk.

İç toplantılar ve kampanyanın yerel ayakları


Öncelikle kampanyanın amacı, hedefleri ve buna uygun araçların tartışıldığı iki ayrı iç toplantı düzenledik. İlkinde son dönemdeki saldırıların muhtevası tartışıldı. Ve bu saldırılara karşı yerelliklerden nasıl bir çalışma örgütleneceği üzerinden tartışmalar yürütüldü. Özellikle fabrikalara dayanan bir kampanya çalışmasının örgütlenmesine vurgu yapıldı. Yanısıra merkezi materyallerin kullanımı planlamasıyla toplantıyı bitirdik. İkinci toplantıyı ise kampanya çalışmasının ortalarında gerçekleştirdik. Kampanyanın seyri, hangi aşamada olduğu ve eksikliklerin tamamlanması üzerinden ve tabanın sorunlarını en somut yansıtabilmek amacıyla tebliğ sunumları tartışıldı.
Kampanyaya yereldeki tüm güçleri katmak, onları da aktif bir unsur olarak harekete geçirmek amacıyla çubuk büktüğümüz yerel toplantıların ilki Pendik'te gerçekleştirildi. Bu toplantıya katılan işçilerle birlikte üç fabrikaya dönük bir planlama çıkarıldı. Amacımız sempozyuma özgün tebliğler sunmakla birlikte en güçlü katılımı örgütlemektir. İkincisini ise Maltepe'de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunlarla birlikte 30 Ocak günü gerçekleştireceğimiz kitlesel sempozyum tanıtım toplantısının planlaması yapıldı. Toplantının amacı, neden böyle bir sempozyum düzenliyoruz, sınıf hareketi nasıl bir arayış içinde, bu arayışta düzenlenen sempozyumun yerini en etkili bir biçimde anlatabilmek. 30 Ocak toplantısının ön hazırlık süreci olarak sempozyuma çağrı metinlerimizle birlikte imza metni ve hazırladığımız davetiyeleri sendikalar ve fabrika temsilciliklerine ulaştırdık. Bu kapsamda Kartal yerelinde beş sendika, Kartal ve Pendik olmak üzere dokuz fabrika temsilcisi ziyaret edildi. Bununla birlikte elden işçi ilişkilerimize toplam 400'e yakın davetiye ulaştırdık.

Basın açıklaması

Anadolu Yakası olarak kampanyanın başlangıcını Kartal Meydanı'nda düzenlediğimiz bir basın açıklamasıyla kamuoyuna deklare ettik. Ön hazırlık sürecinde Kartal merkez ve Gülsuyu'na basın açıklamasının tarihini ve içeriğini anlatan afişler yaptık. Basın açıklamasında son dönemdeki saldırılara ve işçi ve emekçilere düşen görevlere vurgu yapıldı. Ve bölgedeki işçi ve emekçilere kampanya çalışmasına katılma çağrısıyla sonlandırıldı. Basın açıklaması eyleminde son dönemdeki saldırıların ve taleplerimizin yeraldığı dövizler ve kampanya şiarımızın yeraldığı pankart taşındı.

Materyal kullanımı

Yaklaşık 1000'e yakın ‘Köle değil işçiyiz! Sigortasız, sendikasız ve iş güvencesiz çalışmayacağız/BDSP' ve ‘Sağlık, eğitim, sigorta, emeklilik haktır! Gaspedilemez/BDSP' şiarlı afişlerimizi Pendik'te Aydos, Sülüntepe, Şıhlı ve Kurtköy Sanayi'nin belli noktalarına, ayrıca Gülsuyu, Kartal merkez ve E-5 güzergahına yaptık. ‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır! demek için söz sırası bizde, işçi ve emekçilerde!' şiarlı bildirilerimizden yaklaşık 8 bin adedini dağıttık. Bildirilerimizi Kartal'da başta metal fabrikaları olmak üzere altı fabrikaya, Kurtköy'de üç fabrikaya, Tersane'de ise iki ayrı istasyona ayrıca Aydos ve Gülsuyu'nda sabah servis güzergahlarına ve çalışma yürüttüğümüz semtlere dağıttık.
Önümüzdeki dönemde öncelikle hedef fabrika toplantılarını yapmayı, çalışma alanlarımızda irili-ufaklı sempozyum tanıtım toplantıları düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca 6 Şubat'ta Kartal Meydanı'nda ve 9 Şubat'ta Tersane İçmeler İstasyonu'nda sempozyuma çağrı yapan iki ayrı basın açıklaması yapmayı hedefliyoruz. Ve buradan Anadolu Yakası BDSP olarak tüm işçi ve emekçileri sosyal kazanımlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya sermayenin saldırılarına karşı kavga bayrağını yükseltmeye çağırıyoruz.

Anadolu Yakası BDSP

----------------------------------------------------------------------------

Ümraniye BDSP'nin kampanya çalışmalarından...

Saldırılara karşı etkin ve yoğun
bir mücadele dönemi bizi bekliyor!

BDSP olarak İstanbul çapında yürütülen ‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!' kampanyası Ümraniye bölgesinde de yoğun bir tempoyla devam ediyor. Sermayenin dayattığı kölelik uygulamalarına ve hak gasplarına karşı bölgemizdeki işçi ve emekçileri bilinçlendirmek ve örgütlü mücadeleye kazanmak için attığımız adımları her geçen gün daha da sıklaştırıyoruz. Kampanyanın önemli araçlarından olan bildiri ve afişlerimizi Ümraniye Site'den Sultanbeyli'ye kadar olan güzargahta, fabrika önlerinde, işçi bölgelerinde ve semtlerinde yoğun olarak kullanıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1000 afiş ve 8 bin bildiri kullandık.
Genel seslenmeden öte kampanyanın hedefleri açısından en önemli noktalardan biri de işçileri saldırılara karşı seferber edebilmek ve işçi-emekçi barikatını daha da büyütebilmektir. Bunun için hem ilişkide olduğumuz işçileri çalışmanın içerisine daha aktif bir şekilde çekebilmeyi, hem de yeni ilişkilere ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek bakımından 13 Şubat günü gerçekleştirilecek olan sempozyum önemli bir imkan sunuyor. Bugüne kadar sermaye tarafından yalnızlaştırılmış, kendisini ifade etmekten çekinen işçilerin yüzlerce sınıf kardeşi ile aynı dertleri paylaşması ve dahası hep beraber çözüm yolları üretmek için tartışacak olması işçileri kendi fabrikalarında daha güçlü kılacak, mücadele azimlerini daha da yükseltecektir.
Gerçekleştirilecek olan bu sempozyumda işçilerin kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve sempozyuma somut çözüm önerileriyle katılabilmeleri için sempozyum öncesi düzenlenecek bölgesel işçi toplantıları önem taşıyor. Bu hafta sonu bölgede bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ayrıca önümüzdeki hafta sempozyumun destekçilerinden olan OSB-İMES İşçileri Derneği de ‘Sosyal yıkım saldırıları ve mücadele' konulu bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantının güçlü geçmesi için gerekli çaba ve desteği sunacağız. Bu kitle toplatıları dışında çeşitli fabrikalardan işçilerle saldırılar ve sempozyum üzerine toplantılar gerçekleştirmek, fabrikalardaki sorunlar ve artan saldırılar konusunda sempozyuma tebliğ sunmalarını sağlamak için çaba harcıyoruz. Aynı zamanda kampanya çerçevesinde devreye sokulan imza metnini hem işçi semtlerinde, hem de İMES Sanayi Sitesi'nin içinde kullanarak sosyal yıkım saldırıları konusunda duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz.
Kampanyaya konu olan saldırılar aralıksız olarak devam ettiği ve buna karşı yürütülen mücadelenin yeterince örgütlenemediği bugünkü koşullarda, sempozyumu güncel saldırılara karşı daha tempolu bir mücadelenin ara bir halkası olarak tanımlıyoruz. Sempozyuma kattığımız güçlerle birlikte saldırılara karşı çok daha etkin ve yoğun bir mücadele dönemi bizi bekliyor.

Ümraniye BDSP