29 Ocak 2005
Sayı: 2005/04(04)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD emperyalizmi yeni bir savaşlar serisi hazırlığında
  Emek Platformu’nun işlevi ve misyonu
  Taban iradesini harekete geçirelim!
  EP’ten 16 Şubat’a göstermelik hazırlık!
  Düzen kurumlarındaki çürüme ve kokuşma
  TEKSİF ihanet sözleşmesi imzaladı
  Beko'da başarıya ödül: Bin işçi kovuldu!
  Devrimci bir sınıf hareketi yaratmak için
  BDSP'nin kampanya çalışmalarından...
  8 Mart'ın tarihsel anlamı ve güncel çağrısı
  Özelleştirme saldırısı ve SEKA Direnişi
  Burjuva basında SEKA
  ABD işbirlikçileri suç ortaklığını pekiştirme derdinde
  Savaş çetesinin hedefinde İran var
  Siyonistler kirli icraatlarını sürdürüyorlar
  Gayrimeşru seçimler işgali meşrulaştıramaz
  Kendi kaderini tayin Kürt halkının temel hakkı
  Gölge boksu!
  İmralı konsepti ve son gelişmeler üzerine
  Pazartesi eylemleri sürüyor
  Rüssehlsheim Opel'de "gönüllü çıkış" dayatması
  Bültenlerden.
  Mücadele tarihinden
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Bu haftaki sayımızın gündemini, yine, ağırlıklı olarak sermayenin yerel ve uluslararası saldırıları oluşturmakta. Saldırıların bu derece yoğunlaştığı bir süreçte, bunun böyle olması da kaçınılmaz.

Saldırı programı çok yönlü olarak işletilmekle birlikte, en yoğun ve en şiddetlisi, emperyalizmin şefi ABD'nin dünya halklarına yönelik silahlı saldırılarıdır kuşkusuz. Konu, ‘ABD emperyalizmi yeni bir savaşlar serisi hazırlığında...' üst başlığıyla kapak yazısında ele alınıyor.

Bilindiği gibi, işçi sınıfı ve emekçi kitlelere yönelik ekonomik-sosyal-siyasal saldırılar dünyanın dört bir yanında eşgüdümlü biçimde ve adeta tek bir merkezden yönetiliyormuşçasına yürütülüyor. Aslında elbette tek merkezden yönetilmekte. İMF, Dünya Bankası gibi emperyalist kuruluşların başka ne işi var ki'! Bütün bu kurum ve kuruluşlar harıl harıl çalışmasına rağmen, bugünlerde Davos'ta toplanan Dünya Ekonomik Forumu gibi etkinliklerle de, emperyalistler, saldırıları programlarını gözden geçirmek, merkezileştirmek, sorunlarını gidermek yolları arıyorlar.

Fakat, yine sayfalarımızda yeralan haber, yorum ve değerlendirmelerde ve Irak halkının inadına direnişinde de görüldüğü gibi, işçi sınıfları ve ezilen halkların da saldırılara karşı tümüyle sessiz kalmadığı, boyun eğmediği ve eğmeyeceği açık.
Almanya'da hız kazanan sosyal saldırılara karşı Pazartesi eylemleri sürüyor.
Rus burjuvazisinin, Sovyet Devrimi'nin son kazanımlarını da gaspetme girişimi ise emeklilerin direnişiyle boşa düşürülmüş oldu.

Türkiye'ye gelince... Saldırıların son  ayağı, SSK'ların devri kararıyla sağlıkta özelleştirmenin önündeki son engelin de ortadan kaldırılması oldu. Bunu, sırada bekleyen diğer saldırı yasalarının ardı ardına çıkarılması izleyecek. SEKA'nın kapatılması şimdilik mahkeme kararıyla ertelenmiş olmasına rağmen, sıradaki Telekom, Petkim vb. işletmeler gibi SEKA da eninde sonunda özelleştirme furyasından nasibini alacak. SEKA işçisinin kararlı direnişi örnek olmakla birlikte, lokal kaldığı, sınıfın diğer bölüklerinden güçlü ve eylemli bir destek bulamadığı sürece kazanma ihtimali son derece zayıftır.

Aslında bu örnek, yapılması gerekeni de açıkça anlatmaya yetiyor.
Saldırılara karşı güçlü bir sınıf mücadelesi barikatı örülmelidir. Saldırıları püskürtmenin başkaca bir yolu bulunmamaktadır.

Bu konuda da, BDSP'nin, ‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!' adı altında yürütmekte olduğu kampanyanın önemine dikkat çekmek gerekiyor. Kampanyanın yürütüldüğü çeşitli il ve bölgelerden haberlere bu sayımızda da yer vermiş bulunuyoruz. Çok daha etkili ve güçlü bir çalışma ihtiyacı ise önümüzde durmaya devam ediyor.
***
Önümüzdeki sayıdan itibaren "Ulusal sorun ve Kürt hareketi" konulu kapsamlı bir yazı dizisine başlıyoruz. İlgiyle karşılanacağını umuyoruz.