10 Kasım 2017
Sayı: KB 2017/43

Burjuva siyaset sahnesini yeniden düzenleme ihtiyacı
Dengeler değişirken Kürt sorunundaki açmaz derinleşiyor
Böyle olur sömürü ve soygun düzeninin bütçesi!
Kapitalizm: Emekçiye cehennem, sermayeye cennet!
Duy da inanma!
Direnişlerin güçlenebilmesi için sınıf dayanışmas
“Akkim’e mutlaka sendika girecek!”
Metal TİS’lerinde 4. görüşmeler gerçekleştirildi
TOMİS’ten “örgütlenme ve mücadele” eğitimi

İstanbul’da direniş sürüyor

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi 100. yılında!
Kapitalizme mahkum değiliz!
İzmir’de Ekim Devrimi eyleminde polis saldırısı: 20’yi aşkın gözaltı
RJ’nin 3. genel kurulu gerçekleştirildi
Suriyeli mülteciler ve toplumsal vicdan
Sömürüye karşı mücadeleye!
Peru’da “güzellik” yarışması kadına yönelik şiddeti konu aldı!
Mesleki eğitimde dönüşüm sürüyor
YÖK, 36. yılında protesto edildi
Devlet tacizi aile şiddetine döndü
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

RJ’nin 3. genel kurulu gerçekleştirildi

 

Revolutionärer Jugendbund (RJ - Avrupa Devrimci Gençlik Birliği), 3. genel kurulunu Almanya’nın Wuppertal kentinde 5 Kasım’da gerçekleştirdi. Genel kurula Wuppertal, Essen, Bochum, Bielefeld, Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt, Duisburg, ve Mainz kentlerinden gençler katıldı. Ayrıca Türkiye’den ve İsviçre’den birer temsilci katıldi.

Genel kurulun gündemini “Dünyadaki siyasal gelişmeler ve siyasal tablo”, “Fransa örneği üzerinden işçilere, emekçilere, gençlere yönelik saldırılar ve buna karşı direniş”, “RJ’nin son bir yıllık faaliyeti ve örgütlenmesi”, “Türkiye’nin güncel siyasal tablosu, gençlik hareketi ve DGB”, “100. yılında Ekim Devrimi” ve “Ekim Devrimi’nin kazanımları” oluşturdu.

Açılış konuşmasında genel kurulun Ekim Devrimi’nin 100. yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkat çekildi ve devrimin bugün de ışık tuttuğu vurgulandı. Suriye, Irak, Ukrayna, Asya-Pasifik ve benzeri yerlerde yaşanan gerilim ve savaşlar ele alındı. Avrupa’da ırkçı-faşist hareketlerin yükselişi ve bunun nedenleri üzerinde duruldu. Sonrasında, İsviçre’den katılan RJ temsilcisi El-Khomri saldırı yasasını ve ardından gerçekleşen kitle gösterilerini anlattı.

RJ’nin eylem ve faaliyetlerinden görüntülerle hazırlanan sinevizyon gösteriminin arkasından RJ’nin faaliyetleri konusunda yapılan sunumda bir yılın bilançosu ve yeni döneme dair çıkarılan dersler özetlendi. Konuşmada bu yıl devletin Almanya’nın en önemli devrimci eylemi olan LLL (Luxemburg, Liebknecht, Lenin) yürüyüşünün içini boşaltma ve kısıtlama girişimleri konusunda bilgilendirme yapıldı ve önümüzdeki eylemin ayrıca daha güçlü bir şekilde sahiplenilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca RJ’nin Aralık ayında gerçekleşecek 4. gençlik kampına çağrı ve bilgilendirme yapıldı.

Ardından DGB Türkiye temsilcisi RJ’nin genel kurulunu selamladı. Türkiye’nin jeopolitik önemine değinen temsilci oradaki sosyal, siyasal durumu anlattı. Özellikle OHAL’den sonraki baskı ve devlet terörü ile buna karşı yürütülen mücadele konusu üzerinde durdu.

Açık mikrofonda RJ’nin gelecek faaliyetleri üzerine tartışmalar yürütüldü. Faaliyetlerde kullanılması gereken devrimci sloganlar ve şiarlar üzerinde duruldu. Ayrıca Almanya’daki AfD’nin oy kazanımı ve yükselen faşizme karşı nasıl bir mücadele yürütülmesi gerektiğine dair tartışmalar gerçekleştirildi.

Bir aradan sonra 1905’ten 1917 Ekim Devrimi’ne kadarki süreç sunuldu. Son olarak Ekim Devrimi’nin başta kadın sorunu ve ulusal sorun olmak üzere işçi ve emekçilerle halklara sağladığı kazanımlar vurgulandı. Genel kurul müzik dinletisi ile sonlandırıldı.

 

 

 

 

Basel’de ‘Gelecek mutlak sosyalizm’ etkinliği

 

Avrupa’da Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle devam eden etkinlikler serisinden biri de “Ekim Devrimi 100. yılında: Gelecek mutlak sosyalizm!” şiarı ile İsviçre’nin Basel kentinde 5 Kasım günü düzenlendi.

TKİP taraftarlarınca düzenlenen Ekim Devrimi etkinliği için saat 14.30’da bir araya gelindi. Kısa bir sunumla başlayan etkinlik, devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenler anısına yapılan saygı duruşuyla devam etti. Bunu, BDSP’nin hazırladığı ‘Ekim Devrimi yolumuzu aydınlatıyor’ adlı sinevizyonun gösterimi izledi. Ardından, Ekim Devrimi, parti ve Lenin temalı şiir sunumu yapıldı. Sunumdan sonra TKİP adına, Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin yanı sıra bugünkü çok yönlü gelişmeleri ve yeni Ekimlerin güncelliğini konu alan bir konuşma yapıldı.

Ekim Devrimi’ni hazırlayan koşullara, bu devrimin zaferiyle önü açılan ve büyük bir ivme kazanan dünya devrim sürecine ilişkin genel çizgilere işaret edildi. Emperyalist burjuvazinin bunalımları ve devrimlere faşizmle yanıt verdiği, buna karşın insanlığı, Sovyetler Birliği ve komünistler önderliğindeki devrimci halkların kurtardığına dikkat çekildi.

Devrimin hazırlanmasından zaferine, kazanımlarının korunmasına ve devrimci partinin tayin edici rolüne işaret edildi. Devamında, işçi sınıfının neden devrimin öncü ve temel gücü olduğu özetlendi. Bugünün dünyasına ait genel bir tablonun sunulması ve bunun istatistiklerle desteklenmesinin ardından, yeni Ekimlerin neden yaşamsal bir ihtiyaç olduğu anlatıldı. 21. yüzyılın yeniden bir bunalımlar, savaşlar ve devrimler yüzyılı olacağı; çok yönlü bunalımlar, emperyalist egemenlik mücadeleleri, olağanlaşan savaşlar, dünya ölçüsünde yaygınlaşarak yükselen sınıf ve kitle hareketleri üzerinden açıklandı. İnsanlığın emperyalist-kapitalist barbarlık karşısında kendilerine bir çıkış aradığı ve yeni Ekimlerin kaçınılmaz olduğunun altı çizildi. Konuşmanın ardından söz dinleyicilere bırakıldıktan sonra etkinlik sonlandırıldı.

 

 

 

 

Almanya’da gece hazırlıkları

 

Ekim Devrimi’nin 100. yılı üzerine 18 Kasım’da Almanya’nın Wuppertal kentinde yapılacak merkezi gecenin hazırlıkları devam ediyor.

Hamburg’da TKİP taraftarları, “Gelecek mutlak sosyalizm!” başlıklı el ilanlarını işçi ve emekçilere ulaştırmaya başladı. Yanı sıra, etkinliğe katılım için bilet satışları yapıldı. İşçi ve emekçilerin oturduğu semtlerde “Ekim Devrimi 100. yılında!” ve “Gelecek mutlak sosyalizm!” şiarlı afişler yapıldı. Etkinlik afişleri demokratik kurumlara ve semtlerdeki dükkanların camlarına asıldı.

Essen’de de emekçi semtleri, pazar yerleri ve şehir merkezinde afiş çalışması yürütüldü. Ayrıca ev ziyaretleriyle emekçiler etkinliğe katılmaya çağrıldı.


 
§