10 Kasım 2017
Sayı: KB 2017/43

Burjuva siyaset sahnesini yeniden düzenleme ihtiyacı
Dengeler değişirken Kürt sorunundaki açmaz derinleşiyor
Böyle olur sömürü ve soygun düzeninin bütçesi!
Kapitalizm: Emekçiye cehennem, sermayeye cennet!
Duy da inanma!
Direnişlerin güçlenebilmesi için sınıf dayanışmas
“Akkim’e mutlaka sendika girecek!”
Metal TİS’lerinde 4. görüşmeler gerçekleştirildi
TOMİS’ten “örgütlenme ve mücadele” eğitimi

İstanbul’da direniş sürüyor

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi 100. yılında!
Kapitalizme mahkum değiliz!
İzmir’de Ekim Devrimi eyleminde polis saldırısı: 20’yi aşkın gözaltı
RJ’nin 3. genel kurulu gerçekleştirildi
Suriyeli mülteciler ve toplumsal vicdan
Sömürüye karşı mücadeleye!
Peru’da “güzellik” yarışması kadına yönelik şiddeti konu aldı!
Mesleki eğitimde dönüşüm sürüyor
YÖK, 36. yılında protesto edildi
Devlet tacizi aile şiddetine döndü
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

İzmir’de Ekim Devrimi eyleminde polis saldırısı: 20’yi aşkın gözaltı

 

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun (BDSP) Ekim Devrimi’nin 100. yıl dönümü vesilesiyle 5 Kasım günü İzmir’de düzenlediği eyleme polis saldırısı gerçekleşti.

Karşıyaka İzban önünde 16.15’te toplanan sınıf devrimcileri, “Ekim Devrimi 100. yıl: Gelecek mutlak sosyalizm” pankartı ve kızıl bayraklar açtı. Ajitasyon konuşmalarıyla Ekim Devrimi’nin tarihsel kazanımlarına vurgu yapılırken kapitalizmin karanlık icraatları teşhir edildi.

Bu sırada yürüyüşün önü sivil polisler tarafından kesilirken; işçi ve emekçilerin kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu vurgulayan sınıf devrimcileri bu yasaklama ve barikatların kendilerini engelleyemeyeceğini belirterek yürüyüşe başladı.

Bu sefer de devreye çevik kuvvet polisi girerek sınıf devrimcilerini çembere aldı. Tekme ve yumruklarla saldırıya geçen polis 20’yi aşkın kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

Çevreden polisin saldırısına tepki gösterenler de saldırganlığın hedefi oldu. Polis tepki gösteren bazı gençleri de darp etti. Bunun üzerine çevreden gelen tepki arttı. Sivil polisler ise tepki gösteren emekçileri tehdit ederek dağıttı. Gözaltı işlemlerinin ardından hastaneye götürülen gözaltılar serbest bırakıldı.

İzmir BDSP: Gelecek mutlak sosyalizm

7 Kasım günü sınıf devrimcileri polis terörü hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı gün saldırıya ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nde basın toplantısı düzenlenerek eylem sırasında yaşanan polis saldırısı ve gözaltında yapılan işkenceye değinildi. Açıklamada OHAL düzeniyle tek adam rejiminin devam ettiği vurgulanarak “Bir yıldan fazladır İzmir’de bütün yürüyüşler yasaklanmakta ve polisin azgınca saldırısına maruz kalınmakta” dendi. Kapitalist-emperyalist sistemin çürümüşlüğüne işaret edilen açıklamada “Copları, gazları, tekmeleri, tankları bizi bu mücadeleden vazgeçiremeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

Gebze ve Bursa’da Ekim Devrimi seminerleri

 

Bursa Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) “Ekim Devrimi 100. Yılında… Gelecek Mutlak Sosyalizm!” şiarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Gebze’de de İşçilerin Birliği Derneği’nde Ekim Devrimi üzerine seminer yapıldı.

Bursa

5 Kasım’daki söyleşi Ekim Devrimi’nden görüntülerin olduğu bir video ile başladı. Ardından 3 ana başlıkta konuşmalar yapıldı.

İlk konuşmada 1905 Devrimi, gericilik yılları ve emperyalist savaştan bahsedildi. Bu süreçte işçi sınıfının, toplumun yaşadığı gelişmeler, devrim sürecinde Rusya’daki koşullara değinilirken işçi ve köylülüğün talepleri ele alındı.

Çarlığın yıkılmasının ardından iktidardaki burjuvazinin “ekmek, barış ve toprak” taleplerini karşılamadığı, bunun Ekim Devrimi’ni hazırladığı dile getirildi. Devrimden sonra Sovyet iktidarının karşı karşıya kaldığı sorunların da ele alındığı sunumda, devrimin zafere ulaşmasında devrimci işçi partisinin rolü üzerine vurgular yapıldı.

İkinci sunumda işçi sınıfının devrimdeki özel rolü üzerinde duruldu. Sunumda, “İşçiler iktidarı alabilir mi, aldığı koşulda yönetebilir mi?” sorularına yanıt verildi. İşçilerin örgütlenme biçimleri, yaşanan süreçte işçilerin yaşadığı bilinçlenme ve siyasallaşma üzerinde duruldu. İşçi iktidarının sadece Rusya’da değil batıdan doğuya kadar emekçi halklara örnek olduğu ve birtakım kazanımları getirdiği söylendi. Artık proleter devrimler çağında yeni devrimlerin yaşanacağı dile getirildi.

Diğer sunumda Ekim Devrimi ile işçi ve emekçilerin kazandığı haklar, çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgiler verildi.

Konuşmaların ardından, katılımcıların da düşüncelerini aktardığı bölümde, verilen örneklerle sunumlar zenginleştirildi. İşçiler ve gençlerin katılım sağladığı söyleşi, canlı geçen sunumlar ve katkılar ile oldukça beğenildi.

Gebze

Gebze İşçilerin Birliği Derneği, Ekim Devrimi’nin 100. yılında “Yüzyılın çağrısı ile etkinliklerimizde buluşalım!” şiarı ile düzenlediği etkinliklerden ilkini 5 Kasım’da gerçekleştirdi. Saat 15.00’te başlayan seminerde İşçilerin Birliği Derneği adına “Ekim Devrimi’nin kazanımları” ve BDSP adına “Ekim Devrimi ve işçi örgütlenmeleri” başlıklı sunumlar yapıldı.

İşçilerin Birliği Derneği adına yapılan konuşmada, sınıflı toplumlar oluştuğundan beri toplumsal düzen işleyişlerinde değişimler yaşansa da sadece sömürü biçimlerinin değişmiş olduğu, Ekim Devrimi ile sömürünün ortadan kalktığı anlatıldı. 72 günlük Paris Komünü deneyimi dışında işçilerin ilk defa siyasi iktidarı aldığı Ekim Devrimi’nin, proleter sınıf kimliğine sahip olduğu, marksist çizgiden ve devrimci özünden asla taviz vermeden örülen bir süreç olduğu belirtildi. Yeni bir dönemin kapısını aralayıp on yıllarca kapitalist dünyaya kafa tutarak bugüne de ışık tuttuğu ifade edildi. Devrimin hemen ardından sosyalist inşanın ilerlemesi için birçok alanda yapılan düzenlemeler ile işçi ve emekçilerin hakları slayt gösterimi ile anlatıldı. Konuşma sosyalizmin güncelliğine vurgu yapılarak sonlandırıldı.

BDSP adına yapılan ikinci sunum, 1905, 1917 Şubat ve Ekim devrimleri süreçlerinde Rusya işçi sınıfı ve Rusya’nın siyasal atmosferi anlatılarak başladı. Bolşeviklerin, devrim öncesinde sovyetler içerisinde etkisi az olsa da doğru politikalar ve ısrarlı çizgisi ile kitleleri devrime nasıl yönlendirdiği anlatıldı.

Çara tapan işçi yığınlarının nasıl devrimi yapan işçilere dönüştüğü anlatılan sunumda, bugünün Türkiye’sinde burjuvazinin siyasal gericiliğinin etkisi ve işçilerin sınıf bilincinin zayıflığı karşısında karamsarlığa kapılmamak gerektiği vurgulandı. Ekim Devrimi öncesinin birçok fabrika eylemlerinden örnekler verilerek fabrikalarda ve sanayi bölgelerinde yürütülecek ısrarlı devrimci sınıf çalışmasının, fabrika ve taban örgütlenmelerinin önemine dair aktarımlar yapıldı.

Aradan sonra yapılan sohbette sovyetlerin işlevi ve işleyişi üzerine konuşuldu. Metal Fırtına, Greif İşgali, Haziran Direnişi başta olmak üzere birçok işçi eylemi, fabrika deneyimi ve siyasal süreçlerde yaşanan deneyimler, çıkartılan dersler konuşuldu. İşçilere siyasal sınıf bilinci kazandırmak, yeni süreçlere daha donanımlı hazırlanmak vurguları yapıldı. Son olarak 3 Aralık etkinliğinin duyurusu yapılarak, çalışmalar üzerine konuşularak etkinlik sona erdi.


 
§