12 Mayıs 2017
Sayı: KB 2017/18

Sosyal yıkım saldırılarını geri püskürtmek için genel grev, genel direniş!
Sermaye OHAL rejimiyle büyüyor
Silah tüccarları kazanıyor, yoksullar ölüyor
Yargısız infazlar ülkesi Türkiye
Metal işçilerinin güncel durumu ve işçi birliği üzerine
Teknorot işçileri satış sözleşmesine karşı üretimi durdurdu
MİB MYK Mayıs Ayı Toplantısı Sonuçları
Gülmen ve Özakça’nın açlık grevinde kritik sürece girildi
Patronların sefalet dayatmaları TİS süreçlerini tıkıyor
Kayseri 1 Mayıs’ının gösterdikleri ve devrimci sorumluluk!
Devrimci Gençlik Birliği Türkiye Meclisi Sonuç Bildirgesi
DGB Türkiye Meclisi toplandı
Gençlik Denizler’i mezarları başında andı
İbrahim Kaypakkaya kavgamızda yaşıyor!
Deniz, Mahir ve Kaypakkaya’nın anısına...
Katledilen gençlerin aileleri: “Polis de onu kollayan da katil”
Sınıfsal bir sorun olarak “namus” cinayetleri
AKP Türkiye’sinin gerçeği: Toplumsal çürüme ve yozlaşma
Astana anlaşması üzerine
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine
Büyük çınar Mahzuni Şerif
“Kahramanlık destanları” adı altında gerçekler çarpıtılıyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kayseri 1 Mayıs’ının gösterdikleri ve devrimci sorumluluk!

 

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) olarak Kayseri’de 1 Mayıs sürecinin planlamasını yaklaşık 1 ay önce yaparak, bir ay boyunca artan bir tempoyla 1 Mayıs’ın başarısı için sürece yüklendik. Kayseri’de sınıfın olduğu her yerde komünistler vardı.

Öncelikle 1 Mayıs çalışmasını genel devrimci sınıf mücadelesinin parçası olarak, sağlam politik bir içerikle ele almaya özen gösterdik. OHAL ve KHK terörüne karşı mücadele ateşinin harlanmasını, tepkinin örgütlenmesini 1 Mayıs’a hazırlığın en temel ögelerinden biri olarak özel ilgiye konu ettik. Zira OHAL koşullarında 1 Mayıs’a hazırlık aynı zamanda OHAL’e ve KHK terörüne karşı mücadelenin büyütülmesi temelinde bir içeriğe sahipti.

İkincisi, 1 Mayıs’ı “Emperyalist saldırganlığa, sömürüye, faşist baskı ve teröre karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği” bilincinin güçlendirilmesi ekseninde bir çalışmaya konu etmeyi temel bir politik sorumluluk olarak kavradık. Bu nedenle “İşçilerin birliği halkların kardeşliği” bilincinin emekçilere mal edilmesine, faşist baskı ve teröre karşı işçi ve emekçi barikatının güçlendirilmesine, referandumda ortalığa saçılan dinci partinin pisliklerinin teşhirine özel önem verdik. Ortadoğu’ya yönelik emperyalist saldırganlığı teşhir ederek, anti emperyalist bilincin kitlesel bir zemine dönüşmesi için çaba gösterdik.

Üçüncüsü, işçi ve emekçilere yönelik ekonomik ve sosyal saldırılar konusunda işçi ve emekçilerin bilincinde farkındalık yaratmak için özel çaba sarf ettik. Çeşitli araçlarla kamu emekçilerinin iş güvencesine yönelik saldırıları, kıdem tazminatının gaspı planlarını, işçilerin köleliğini perçinleyen ödünç işçiliğe onay veren yasal düzenlemeyi teşhir ettik. İş cinayetleri, sigortasız işçi çalıştırma, sefalet ücretleri, uzun süreli işçi çalıştırma, vahşi sömürü ve baskıya karşı işçi ve emekçileri birleşmeye, devrimci sınıf mücadelesini büyütmeye çağırdık.

1 Mayıs’ta yaygın aydınlatma faaliyeti

Dördüncüsü, 1 Mayıs hazırlık araçlarını en fazla işçi katılımının olduğu 1 Mayıs hedefi doğrultusunda planladık. Bu çerçevede toplamda 20 fabrikaya dönük işçilerin yakıcı sorunlarını içeren, sorunların çözümü için işçileri 1 Mayıs’a çağıran 4000 adet el ilanı kullandık.

Bu araçları kullanırken her türden ekonomik ve sosyal talebi öne çıkarmayı unutmadık. Bununla birlikte, ekonomik ve sosyal sorunların kaynağı kapitalizmin teşhirine, sorunların biricik kalıcı çözüm yolu olan devrim ve sosyalizm propagandasına özel önem verdik.

Keza merkezi propaganda-ajitasyon araçlarını 1 Mayıs boyunca kullanmayı önemseyerek hareket ettik. 2 bin adet BDSP bildirisinin tamamını işçi servis güzergahları ve emekçi semtlerinde dağıttık. Yaklaşık 100 adet, 1 Mayıs’a işçi ve emekçileri çağıran şiarları içeren afişleri emekçi semtlerinde, Kayseri’nin merkezinde kullandık. Ancak bununla kalmadık, yerelin ihtiyaçlarını da hesaba katan özgün araçlar da kullandık. Fabrikalarda yaşanan özgün sorunları ortaya koyan, çözüm için ne yapılması gerektiği konusunda işçilere bilinç taşıyan popüler araçları kullanmaya özel önem verdik.

Tek tek fabrikalarda yaşanan sorunları içeren çağrı bildirilerinde devrim ve sosyalizm propagandasını özel bir şekilde işledik. 1 Mayıs’a yönelik başarılı bir propaganda-ajitasyon faaliyeti çerçevesinde genel gündemlerle yerel gündemlerin diyalektik bağını başarılı bir şekilde kurduk.

1 Mayıs’ı sınıf içinde örgütlenmeyi güçlendirme temelinde ele aldık

1 Mayıs çalışmamızın en önemli ayağını ise örgütlenmeye yönelik adımlar oluşturdu. Örneğin 1 Mayıs öncesi ve sırasındaki çalışmaya yönelik olarak kullandığımız materyalleri sınıf içinde kalıcı mevziler kazanmaya hizmet edecek bir tarzda planladık. 1 Mayıs hazırlık araçlarını da bu anlayışla ele aldık. Bir yandan işçilerin iktisadi sorunlarını işlerken, bir yandan da işçilerin 1 Mayıs eyleminin öznesi haline getirilmesi, iktisadi sorunların dışındaki gelişmelere karşı duyarlı olmaları için çaba gösterdik.

Öte yandan 1 Mayıs’ı sınıf içinde örgütlülüğü arttırmanın aracı olarak ele aldık. Bu çerçevede fabrika toplantıları düzenledik. Kayseri İşçi Birliği’nin çağrısıyla toplanan Erbosan, Kumtel, Merkez Çelik, Has Çelik, Mondi, Cıngıllıoğlu, Şule, Milenyum metal fabrikaları işçileri ile 1 Mayıs tartışıldı. Ayrıca 1 Mayıs’a hazırlık çerçevesinde yapılacaklar kararlaştırıldı. 1 Mayıs’ta ortaya çıkan tablo yapılan çalışmanın niceliksel karşılığını bulmadığını gösterse de, gelecek açısından umut verici oldu.

1 Mayıs’ın ışığında devrimci sınıf mücadelesini büyütmek için...

Özetle 1 Mayıs sürecini sınıfa yönelik yoğun çalışmamızın bir parçası olarak değerlendirdik. 1 Mayıs’ı aynı zamanda var olan sınıf örgütlerini ve tek tek fabrika ilişkilerini sağlamlaştırma temelinde değerlendirme anlayışıyla hareket ettik. Bunu yaparken genel siyasal çalışmamızın temposunu korumasına da özen gösterdik.

Komünistler olarak işçilerin etrafında kapitalizm ve reformizm tarafından örülen kalın duvarlara rağmen özelde Kayseri’de genelde tüm ülkede işçilere seslenmeye, gerçekleri tüm açıklığı ile paylaşmaya, işçilerin taban örgütlülükleri etrafında kenetlenmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz.

İşçinin en güçlü silahı iç örgütlülüğüdür. İşçilerin iç örgütlülüğünün fabrika zemininde vücut bulduğu koşullarda işçi katılımı açısından güçlü 1 Mayıs hayal olmaktan çıkar, ete kemiğe bürünür. Yapılması gereken işçilerin fiili-meşru gücüne dayalı eylemsel süreçleri örebilmek, “yasallık” tuzağından kurtulmak, işçi sınıfının mücadele yasalarına yaslanmaktır. Bu yapılmadığı sürece güçlü 1 Mayıs tablosunun gerçeğe dönüşmesi imkansızdır.

Yeni dönemde 1 Mayıs’ın kazanımlarıyla sınıf içerisinde belli bir alan açmanın yanı sıra, dönem boyunca etkili bir örgütlenme pratiği sergilemek için seferber olacağız. Örgütlenme pratiğinden kasıt, öncelikle faaliyetin örgütsel anlamda sonuçlar üretebilmesi, yeni bir takım mevzilere kavuşulabilmesidir.

Bu çerçevede fabrika çalışması üzerinden işyeri taban örgütlülükleri geliştirebilmek, sendikal mevziler elde edebilmek vb. hedeflerle sürece yükleneceğiz. Zira bu yapılamadığı sürece devrimci sınıf çalışmasında gerçek bir başarıdan bahsedilemez. Sınıf çalışmasında kalıcı başarı için güçlü yanlarımıza yaslanacak, zayıf yanlarımıza karşı amansız bir savaşım sürdürmeye devam edeceğiz.

Kayseri BDSP

 
§