29 Temmuz 2016
Sayı: KB 2016/28

Karanlığa son verecek yegâne güç işçi sınıfıdır!
Darbe girişiminin ardından AKP iktidarı
Demokrasi mi dediniz?
Devrimci-siyasi tutsaklar üzerindeki tecrit yoğunlaşıyor
Ne darbe ne de dinci-gerici AKP iktidarı
Darbe-demokrasi şarlatanlığına işçilerin yanıtı
Demokratik bir ortamda insanca yaşamak için talep ediyoruz!
“İşçi sınıfı olarak bizlere bu koşulları dayatan sisteme karşı savaşmalıyız!”
15 Temmuz’un ardından ekonomi sıkıştı, patronlar kolları sıvadı
7 Haziran seçimleri ve siyasal tablo
Reformist sol, burjuva solla kol kola!
Kadın işçiler safını seçmeli, bu düzene karşı örgütlenmelidir!
Yaşasın işçi sınıfı mücadelesi!
Avrupa burjuvazisi geleceğe hazırlık yapıyor
Asya-Pasifik’te hegemonya krizi “müzakereler” ile sürüyor
ABD ve Almanya Türkiye’deki darbenin başarısızlığına çok öfkeli
İşgalci İsrail, Filistinlilere saldırılarına devam ediyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Renault, Ford, Tofaş, Bosch, Delphi, Valeo, Arçelik daha birçok fabrikadan işçiler:

Demokratik bir ortamda insanca yaşamak için talep ediyoruz!

 

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından “demokrasi bayramı” ilan edildi. İşçilerin yaşamını olumlu anlamda etkileyecek gerçek bir demokrasinin, insanca, mutlu ve özgür yaşayabileceğimiz bir ortamın ancak bir dizi demokratik ve sosyal reformun yapılmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Çünkü pek çok yasal, idari ve fiili uygulama sebebiyle eziliyoruz, sömürülüyoruz ve horlanıyoruz. Bu hayat bize zindan ediliyor.

Hem bugüne kadar uygulanmakta olan ekonomik, sosyal ve siyasal politikalar, hem de OHAL uygulamaları bunun aksini gösteriyor. Hükümetin programında olan kıdem, bireysel emeklilik gibi yasalar da cabası.

İşte bunun için mevcut durumda bir dizi fabrikadan işçiler olarak aşağıda sıraladığımız taleplerimize uygun yasal ve idari düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Bütün işçi arkadaşlarımızı da bu talepleri sahiplenmeye, bu talepler için mücadele etmeye davet ediyoruz. Çünkü biz mücadele etmeden kimse bize bu hakları vermeyecek.

• Sınırsız söz, basın, örgütlenme, gösteri ve toplanma özgürlüğü sağlansın.

• Tüm çalışanlar için grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı. Sınırsız grev ve genel grev hakkı. Grev yasaklarına son verilsin. Lokavt yasaklansın.

• Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi istiyoruz.

• Sermayeye keyfi işten atma hakkı tanıyan iş yasasının 25/2 maddesi kaldırılsın.

• İşçi temsilcilerinin çoğunlukta olacağı disiplin kurullarının kararı dışında işten atmalar yasaklansın.

• İşçilerin sendikalarını seçme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılsın. Referandum hakkı istiyoruz.

• İşverenlerin yan örgütü olarak çalışan ve işçi düşmanı birer rant şebekesine dönmüş sendika görünümlü kurumlar kapatılsın. İşçi parasıyla elde edilmiş haksız servetlerine el konulsun, aidat ödeyen işçilere dağıtılsın.

• 7 saatlik işgünü, 35 saatlik çalışma haftası. Sağlığa zararlı ve tehlikeli işlerde azami 5 saatlik işgünü.

• Kesintisiz iki günlük hafta tatili. 6 haftalık yıllık ücretli izin.

• İnsanca yaşamaya yeten, vergiden muaf asgari ücret.

• İş güvenliğine ve sağlıklı çalışma ortamına ilişkin teknik ve sıhhi düzenleme ve önlemler. Bunun işyeri temsilciler kurulu ve sendikalar tarafından sürekli denetimi. İşçi temsilcilerinin yönetiminde, teknik ve sağlık uzmanlarından oluşan iş müfettişliği kurumu oluşturulsun.

• Esnek üretim, prim, parça başı, çağrı üzerine çalışma, kiralık işçilik gibi çalışma sistemleri ile taşeronlaştırma yasaklansın.

• Fabrika ve işyerlerinde işçi denetimi istiyoruz.

• Herkese sağlığa ve ihtiyaca uygun ucuz konut imkanı sağlansın.

• Herkese parasız sağlık hizmeti.

• Her düzeyde parasız eğitim. Bilimsel, demokratik ve laik eğitim. Özerk-demokratik üniversite.

• Tüm çalışanlar için genel sigorta (işsizlik, sağlık, kaza, yaşlılık vb.). Sigorta primleri devlet ve işveren tarafından ödensin. Sosyal sigorta kurumlarında işçi ve emekçi denetimi.

• Bedensel ve zihinsel engellilere, yaşlılara, kimsesiz ve yetim çocuklara bakım ve yardım.

• Her türlü dolaylı vergi kaldırılsın. Artan oranlı gelir ve servet vergisi.

• Toplumsal hayatın tüm alanlarında kadın-erkek eşitliği sağlansın.

• Din ve devlet işleri tam olarak ayrılsın. Tam bir inanç ve vicdan özgürlüğü istiyoruz.

• Birlikte kardeşçe yaşayacağımız koşullar oluşturulsun. Türkiye ve bölge halkları arasındaki savaş ve iç çatışmalara mahal verecek politikalara son verilsin.

• Bilim, sanat ve kültür üzerindeki her türlü gerici baskı, sansür ve kısıtlamaya son verilsin.

• Çevre tahribatına son verilsin. Doğal, tarihi ve kültürel çevre korunsun.

• Emperyalistlerle açık-gizli tüm antlaşmalar iptal edilsin.


 
§