4 Aralık 2015
Sayı: KB 2015/45

Çözüm devrimci sınıf mücadelesi
Uçak krizi derinleşiyor IŞİD destekçileri sıkışıyor
Türkiye: Sermaye için cazip ve istikrarlı bir ülke!
Elçi’nin katledilmesi eylemlerle lanetlendi
"Tanıklar dinlenmedi, deliller ilk günden karartıldı!"
Kürt halkı azgın devlet terörüne boyun eğmiyor!
Söz, basın ve örgütlenme özgürlüğü için mücadeleye!
Baskı ve yasakta yeni perde: Dündar ve Gül tutuklandı!
“Hak ihlalleri 30 yıldır aynı şekilde sürüyor”
Haklar ve özgürlükler için eller şaltere, ayaklar sokağa!
“İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret!” mücadelesini yükseltelim!
Direnişin kalesi Renault’ta eylemler sürüyor
Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!
TKİP’nin 17. kuruluş yıldönümü etkinliği
Parti örgütlerinin mesajlarından...
Alaattin Yoldaş anısına…
Paris katliamı ve tekellerin militarizm tutkusu
Dünya İklim Zirvesi: Yeni bir ikiyüzlülük, yeni bir aldatmaca
5 Aralık "Türk kadını"nın seçme ve seçilme hakkı üzerine...
Türkiye kadın hareketi tarihinin önemli deneyimi
Kadın işçileri örgütleme seferberliğine güç verelim!
Bu eğitimcilerin eğitimi şart!
DGB 1 yaşında
Emperyalizme karşı Erdal olunmalı!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Parti örgütlerinin mesajlarından...

Şan olsun Ekim Devrimi’nin 98., Partimizin 17. yılına!


Şan olsun Yeni Ekimler’in partisinin 17. yılına!


(...)

İçinden geçtiğimiz dönem çok karmaşık bir dönem olarak yaşanıyor. Partimizin bu döneme dair net bir bakışı var. “Savaşlar, bunalımlar ve proleter devrimler dönemi” içerisinde olduğumuzu partimiz çok erken bir zamanda bütün belirtileriyle ortaya koymuştur. Dünya ve Türkiye’deki güncel gelişmeler tespitlerimizi doğrulamaktadır.

(...)

Dostlar, yoldaşlar;

Bulunduğumuz coğrafya emperyalistler arası hegemonya savaşlarının merkezine dönüşmüş durumda. Bölge ülkelerinin egemen güçleri emperyalist güçlerle birlikte hareket etmektedirler. Suriye başta olmak üzere bölgenin birçok ülkesinde yürütülen kirli savaş ve katliamın faturasını bölge emekçi halkları ödemektedir. Bu kirli savaş ve katliama karşı işçi sınıfı ve emekçi halkların birleşik mücadelesini örgütlemek komünistlerin en temel görevidir. Bölgedeki gelişmeler karşısında görevlerini bu bakış açısıyla somutlayan partimiz bölgedeki her türlü gericiliğe karşı güçlü bir mücadelenin yolunun işçi sınıfının iktidar mücadelesiyle olan derin ve kopmaz bağını bilmektedir.

Rojava ve diğer bölgelerde başta Kürt halkı olmak üzere bütün halkların ilerici kazanımlarına destek olmak istiyorsak, yapmamız gereken Türk sermaye devletine karşı işçi sınıfının militan mücadelesini örgütlemektir, fabrika fabrika örgütlenmek, sermaye düzenini işlemez hale getirmektir. Kürt halkı ve diğer halkların gericiliğe karşı yürüttüğü mücadeleye en büyük destek ancak böylesi bir perspektifle hareket etmekle sağlanır. Ötesi sınırlı ve bireysel desteklerin ötesine geçmeyecektir.

(...)

Dostlar, yoldaşlar,

Partimiz Marksist-Leninist dünya görüşüne dört elle sarılmaktadır. Her türlü tasfiyeci rüzgara karşı ayakta kalmayı buna borçludur. Artık önemli bir eşiğe gelmiş bulunmaktayız. Greif işgaliyle başlayan, metal fırtınasıyla devam eden süreçte ortaya koyduğumuz pratik bunu dosta düşmana göstermiştir. Türkiye işçi sınıfı mücadelesine yeni kıstaslar getiren Greif işgali gibi, Metal Fırtına gibi süreçlerde partimizin doğrudan ve dolaylı etkisinin olması rastlantı değildir. Hareket olarak mücadele sahnesine çıktığımızdan bu yana her türlü tasfiyeci, düzen içi rüzgara karşı dört elle sarıldığımız Marksist-Leninist dünya görüşü ve bu doğrultuda elde etiğimiz deneyimlerin sonucudur. Şunu bir kere daha ifade etmek isteriz ki partimiz artık kendi yolunu açmış, geleceği kazanmak için emin adımlarla ilerlemektedir.

Bugün devrim mücadelesine inanmış, Marksist-Leninist dünya görüşünü rehber edinmiş herkesin altında birleşmesi gereken bayrak partimizin bayrağıdır.

Dostlar, yoldaşlar;

Devrim davamızı zafere ulaştırmak için mücadeleyi büyütmekten başka bir seçeneğimiz yok. Bizler İstanbul’un sanayi havzalarında, emekçi semtlerinde kapitalist sömürü düzenini yıkmak için mücadele ediyoruz. İdeallerimize ulaşmak için bugün her zamankinden daha güçlüyüz.

Şunun bilinmesini isteriz ki sermaye düzenini yıkacağız. İşçi sınıfının kızıl bayrağını bu ülkenin burçlarına dikerek dünya proletaryasına büyük bir armağan sunacağız.

TKİP İstanbul İl Komitesi

***

Fırtınalı günlere hazırlanıyoruz…

(...)

Yoldaşlar;

İşçi sınıfının devrimci birliği, halkların kardeşleşmesiyle iç içedir ve hatta kardeşleşmenin temel güvencesidir. İşçi sınıfının devrimci partisi, bu temelde, işçi sınıfının tarihsel devrimci misyonuna uygun olarak on yıllardır siyasal sınıf hareketini yaratma mücadelesini yükseltiyor. Greif’ler, metal fırtınaları vb. ise, sınıfın partisinin işçi sınıfına yönelik ısrarlı yöneliminin, çabasının ve birikiminin göstergesidir aynı zamanda…

Yoldaşlar,

Ekim Devrimi'nin 98, yeni Ekimler’in partisinin 17. yılında Ekim Devrimi'ni rehber edinen yeni Ekimler’in partisini selamlıyor, devrimler döneminde, önümüzdeki fırtınalı günlere hazırlanıyoruz. Gelecek bizimdir, gelecek devrime ve sosyalizme aittir!

TKİP Ankara İl Komitesi

***

Görevimiz işçilerin devrimci,
örgütlü birliğini gerçekleştirmek

(...)

Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan her türlü musibetin tek sebebi bu sömürü ve baskı düzenidir. Tarih çoktan ömrünü doldurmuş olan bu sistemin daha büyük yıkımlara yol açmadan hak ettiği yere, yani tarihin çöplüğüne göndermek için işçi sınıfını göreve çağırmaktadır.

Emperyalist kapitalist sistemin siyasi, iktisadi ve sosyal açıdan büyük bir kriz içinde debelendiği, debelendikçe insanlığı daha büyük yıkımlara doğru sürüklediği günümüz dünyasında, biz devrimcilerin en önemli görevi, tek tek ülkelerde ve dünya ölçüsünde, işçilerin devrimci örgütlü birliğini gerçekleştirmektir.

Emperyalist bir dünya savaşının yaklaşan ayak sesleri bu görevinin yerine getirilmesinin aciliyetini daha da artırmaktadır.

(...)

TKİP İzmir İl Komitesi


Gençlik partiye, devrime!

 

Yolu yok özgür olmanın, örgütlü mücadeleyi seçmedikçe.

Yolu yok bu düzenden kurtuluşun, devrim yolunu tutmadıkça.

Yolu yok devrimin, öncü partiyi güçlendirmedikçe, sınıfla buluşturmadıkça.

Aradan geçen 98 yıla inat yolumuzu aydınlatıyor Bolşevizm’in sarsılmaz granit temeli üzerinden yükselen Ekim Devrimi. Tüm dünya proletaryasına ve ezilen halklara umut olmaya devam ediyor. Ve bu topraklarda, devrimin öncü müfrezesi, yeni Ekimler’in partisi, Partimiz 17 yaşında.

(...)

Devrim günceldir. Mayalanmaktadır. İşçi sınıfı içinde, gençlik içinde mayalanmaktadır. Greif bunun örneğidir. Metal Fırtınası bunun örneğidir. Ayağa kalkan milyonlar, ayağa kalkan gençlik bunun örneğidir. Bu devrimci maya tutacaktır. Bu topraklar artık işçi sınıfı öncülüğünde gerçekleşecek devrimlere gebedir.

(...)

Gençliği partiye, devrime, sosyalizme kazanma sorumluluğu omuzlarımızdadır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için önce partili mücadeleyi büyütmeli ve her alanda partiyi var etmeliyiz. Hiçbir zaman unutmuyor ki parti bizim dışımızda değildir. Brecht’in dediği gibi:

“Parti biziz.

Sen, ben, hepimiz.

Parti senin içinde, kardeş,

parti kafandaki düşünce.

Sen nerde oturursan orası onun evi.

Nerde sana saldırırlarsa odur karşı koyan orda.”

Bu bilinç, iddia, cüret ve kararlılıkla şan olsun Ekim Devrimi’nin 98., Partimizin 17. yılına.

Genç Komünistler

 
§