14 Ağustos 2015
Sayı: KB 2015/31

Kirli savaşa, faşist baskı ve devlet terörüne karşı birleşik-militan mücadeleye!
Emperyalist koalisyon halklara karanlık bir gelecek hazırlıyor!
Kapitalizm ulusal sömürü ve kirli savaşların kaynağıdır
Bu devlet ne yapmadı ki?
Savaş ve saldırganlığın suçlusu kim?
Kürdistan’da devlet terörü ve direniş
İstanbul ve Ankara’da Barış Bloku mitingleri
Ankara’da 4 sınıf devrimcisi tutuklandı
Yaşasın devrim! Yaşasın sosyalizm!
BDSP’den operasyon ve devlet terörüne karşı eylemler
Devlet terörü alabildiğine sürüyor!
AKP-CHP koalisyonu: Sistemin ve egemen sınıfın öncelikli tercihi
Barış sorunu - V. İ. Lenin
“Mücadelemiz dışarıda da içeride de devam edecek”
“Elimizden gelen savaşı, gayreti sonuna kadar göstereceğiz!”
Mersin serbest sömürü bölgesi
İş cinayetleri
Maden patronlarına 2019’a kadar güvence
“Sanat, mücadele içinde bir araç, bir silah bizim için!”
Dünyada işçi ve emekçi eylemleri
Filistin’de öfke birikiyor
Halid Barakat’la röportaj...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

BDSP’den operasyon ve
devlet terörüne karşı eylemler

 

İstanbul ve Ankara’da sınıf devrimcilerine yönelik polis operasyonu ve tutuklama saldırısı ile Silopi’deki devlet terörü, BDSP tarafından İstanbul ve Ankara’da yapılan eylemlerle protesto edildi.

Ankara

BDSP’nin çağrısıyla 7 Ağustos’ta Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirilen eylemde BDSP, DLB ve DGB’nin yanı sıra, Kaldıraç, Partizan ve Halk Cephesi de yer aldı.

Sloganlarla başlayan eylemde BDSP adına yapılan açıklamada, sermaye devletinin, Suruç katliamından bu yana toplumsal muhalefeti susturmak adına “IŞİD, PKK ve DHKP/C” operasyonları adı altında devrimci ve ilerici güçlere saldırdığı dile getirildi. Haftalardır süren operasyonlar kapsamında yüzlerce kişi hukuksuzca gözaltına alınıp tutuklanırken, İstanbul ve Ankara’da sınıf devrimcilerinin evlerine şafak operasyonlarıyla girildiği, Mamak İşçi Kültür Evi’nin polis baskınına uğradığı ve Ankara’da BDSP’lilerin gözaltına alındığı dile getirilerek; bu saldırıların tüm işçi ve emekçilerin mücadelesine ket vurmak için yapıldığının altı çizildi.

Sermaye devletinin Silopi’de gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişiyi katletmesi de teşhir edilerek saldırılara karşı topyekûn mücadele, birleşik direniş ve örgütlenme çağrısı yükseltilerek devrimci mücadelenin engellenemeyeceği vurgusuyla açıklama sonlandırıldı.

BDSP, 9 Ağustos’ta da Mamak’ta gerçekleştirdiği eylemle operasyon ve katliamı kınadı.

Polis baskınına uğrayan Mamak İşçi Kültür Evi önünde toplanan sınıf devrimcileri “Silopi’de katliam Ankara’da operasyon! Gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz! Sokağa eyleme hesap sormaya!” şiarlı ozalit ile Tuzluçayır Meydanı’na yürüyüş yaptı. Ajitasyonlar ve sloganlarla yapılan yürüyüşün ardından meydanda eyleme desteğe gelen emekçilerle buluşuldu.

Burada yapılan konuşmalarda Mamak İşçi Kültür Evi’ne yapılan baskına sessiz kalınmayacağı haykırılarak, mahallede işçiler ve emekçiler için bir mücadele mevzisi olan, emekçi çocuklarından emekçi kadınlara kadar mahalleliyi kucaklayan kültür evine yapılan her saldırının işçi sınıfının haklı mücadelesine yapılmış saldırı olduğu vurgulandı.

BDSP adına yapılan basın açıklamasında sermaye devletinin “IŞİD operasyonu” adı altında devrimcilere saldırdığı sınıf devrimcilerinin de bu saldırıların hedefi olduğu belirtildi. Bu saldırıların tüm işçi ve emekçilerin mücadelesine ket vurmak için yapıldığının altı çizildi.

Silopi’de Kürt halkına yönelik artan saldırı ve infazların altı çizilerek emperyalizme karşı halkların kardeşliği mücadelesini yükseltmenin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamanın ardından mahallede yapılan yürüyüşle tekrar Mamak İşçi Kültür Evi’ne dönüldü.

Eyleme Halkevleri, ADAD ve Emekli-Sen de destek verdi.

BDSP, gözaltına alınan sınıf devrimcilerinin tutuklanmasını 11 Ağustos’ta Yüksel Caddesi’nde yaptığı eylemle protesto etti.

Sloganlarla toplanılmasının ardından yapılan açıklamada haftalardır süren operasyon saldırılarında ilerici ve devrimci güçlerin gözaltına alındığı, tutuklandığı ve infaz edildiği ifade edildi.

Silopi’de 3 kişiyi katleden sermaye devletinin siyasallaşmış bir işçi hareketinden korktuğu ve sınıf devrimcilerini bu nedenle hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada 4 sınıf devrimcisinin tutuklandığı ve 6’sı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtilerek saldırılar için “Ne bizleri susturabilir, ne de işçi sınıfının eşitlik ve özgürlük özlemini bastırabilirler. Hiçbir baskı, hiçbir kuvvet bizleri bu mücadeleden, yoldaşlarımızdan devraldığımız bu bayrağı daha da güçlü bir şekilde dalgalandırmamıza engel olamaz” dendi.

Mücadeleyi yükseltme çağrısıyla açıklama sonlandırıldı.

Eyleme İHD, Kaldıraç, ESP ve Halk Cephesi destek verdi.

Kartal

7 Ağustos’ta İş Bankası önünde “Baskılar bizi yıldıramaz! Katliamlara, gözaltı ve tutuklamalara karşı birleşik mücadeleye!” şiarlı ozalit açılarak çay bahçelerine doğru yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş boyunca ajitasyon konuşmaları eşliğinde sermaye düzeninin devlet terörü ve Kürt halkına dönük kirli savaş teşhir edildi. Reyhanlı, Roboski, Zergele gibi düzenin Kürt halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamları sıralandı. Aynı zamanda emperyalist tekellerin boğazlaşmalarının faturasını dışarıda emekçi halklar, içeride ise işçi ve emekçilerin ödediği dile getirildi. Topyekûn savaşa karşı topyekun direniş çağrısı yapıldı.

Yürüyüşün ardından BDSP adına basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında sermaye devletinin IŞİD gibi dinci-gerici çeteleri beslediği, içeride OHAL uygulamalarına başvurduğu, baskı ve terör paketi olan İç Güvenlik Paketi’ni güçlendirdiği vurgulandı. Kürt halkına yönelik kirli savaş uygulamaları teşhir edildi.

Açıklamada, devrimci iradenin teslim alınmayacağı, mücadele azminin bitirilemeyeceği vurgulandı.

Partizan, Yeni Demokrat Gençlik ve Kaldıraç’ın destek verdiği eylemi çevredeki pek çok emekçi de alkış ve zafer işaretleriyle selamladı.

Avcılar

7 Ağustos’ta Avcılar Marmara Caddesi’nde toplanan BDSP’liler buradan yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca baskı ve zorbalığın sökmeyeceği haykırıldı. Yürüyüş boyunca polislerin Marmara Caddesi’nde yığınak yaptığı görüldü.

Eylemde yapılan konuşmalarda devrim ve sosyalizm mücadelesinin her koşulda savunulacağı vurgulanırken, tüm işçi ve emekçilere işçilerin birliği halkların kardeşliğini büyütme çağrısı yapıldı. “Baskılar bizi yıldıramaz! Katliamlara, gözaltı ve tutuklamalara karşı birleşik mücadeleye!” şiarlı BDSP pankartının açıldığı eylem, gözaltıların derhal serbest bırakılması vurgulanarak sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Ankara-İstanbul

 

 

 

 

Ankara’da BDSP standına
faşist saldırı

 

Tutuklanan sınıf devrimcileriyle dayanışmayı büyütmek için 11 Ağustos’ta Konur Sokak’ta stand açan BDSP’liler “Tutuklamalar bizi yıldıramaz!” şiarlı bildirilerin dağıtımını gerçekleştirdiler.

Faaliyet sırasında BDSP’liler arka arkaya faşist saldırılara karşılaştı. İlk olarak, bildiri dağıtan BDSP’lilerden birine bir faşist saldırdı. Saldırının cevabını alan faşistin alandan uzaklaştırılmasıyla faaliyete devam edildi.

Kısa süre sonra iki faşist, bildiri dağıtan DLB’li bir kadına önce laf attı, ardından da saldırdı. BDSP’liler tarafından yanıt verilen faşistler alandan kaçarak uzaklaştılar.

Saldırının ardından BDSP’liler ajitasyonlarla faşist saldırıları teşhir ederek işçi ve emekçileri tutuklanan sınıf devrimcileriyle dayanışmaya çağırdılar.

Bildiri dağıtımı sırasında bozkurt işareti yaparak BDSP’lilere saldıran faşistler alandan uzaklaştırıldı. BDSP’liler saldırılara karşın dağıtımı ısrarla sürdürürken bildiriyi alan bir faşist bildiriyi yırtarak ve hakaret ederek BDSP’lilere saldırdı. Saldırgan faşist BDSP’lilerden aldığı cevapla alandan kovuldu.

Kızıl Bayrak / Ankara

 
§