16 Ocak 2015
Sayı: KB 2015/02

Metal işçisinin grevi, sınıfın ve sınıf devrimcilerinin büyük sınavı
Düzen cephesi seçimlere hazırlanıyor
Devrimci sınıf hareketini büyütelim!
Hrant Dink cinayeti 8. yılında!
Emperyalist saldırganlığa ve kanlı piyonlarına karşı…
MİB MYK Ocak ayı toplantısı sonuç bildirgesi
15 bin metal işçisi 29 Ocak'ta greve çıkıyor
Sınıf kardeşleriniz yanınızda!
Namet'te sendika düşmanlığına protesto
Ümraniye'de 8 Şubat hazırlıkları
Ülker'in önlenemez yükselişi! - Onur Kara
Sosyalizm ve din - Lenin
Charlie Hebdo katliamı
Zorba rejimlerin ‘insan hakları’ ortaklığı
Katiller de yürüyüşteydi
“Gelecek her yerde sosyalizme ait olacaktır!”
AKP’nin paketinde kadın emeğinin sömürüsü var!
“Kadın sorunu”, ideolojik donanım ve mücadelenin önemi
Sermayenin gözünden ‘aile paketi’ yorumu
İşçilerin Birliği Kurultayı toplandı!
Sincan’da işçiler mücadeleyi yükseltiyor!
Yerel bültenler: Devrimci sınıf faaliyetinin soluk borusu
Türkiye’de “hapishane”lere dair düşünceler - Z. Kaya
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Ümraniye'de 8 Şubat hazırlıkları

 

Ümraniye Emekçi Kadın Komisyonu (EKK), aylık politik-pratik planlamalarına devam ediyor. EKK, 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde kadınların yoğun olarak çalıştıkları fabrikalara, fabrikaların özgül sorunları üzerinden hazırlanacak bildiri ve afiş planlamaları yaparak faaliyetlerine başladı.

EKK, önümüzdeki günlerde yapacağı ev ziyaretleri ve toplantıları planlayarak Greif deneyimini kadın işçilere ulaştırmayı önüne koydu.

İşçilerin Birliği Derneği'nde yapılan toplantıda ise, etkinliğin pratik planlamaları yapıldı. Etkinlik hazırlığının kolektif bir emeğe ve örgütlenmeye hizmet etmesi gerekliliği tartışılarak haftalık planlamalara geçildi.

Pek çok fabrikaya etkinlik çağrısı ve davetiyeleri ulaştırıldı. Sarıgazi ve Huzur Mahallesi’ndeki davetiye temin noktalarına davetiyeler bırakılarak bu bölgelerdeki iç mekan afişleri yapıldı.

Kendilerine saraylar yapanlar,
bizi açlığa mahkum ediyorlar!

Asgari ücretin belirlenmesi ve Ocak zamlarıyla birlikte sefalet ücretlerine karşı Dudullu OSB ve Ümraniye’deki fabrikalara mücadele çağrısı yapan bildiriler dağıtıldı. Sefalet ücretlerine karşı alınması gereken tutumun örgütlü mücadele olduğunun vurgulandığı bildirilerde, Greif işçilerinin mücadelesi örnek verilerek 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinliğe çağrıda bulunuldu.

Dudullu OSB’deki Greif fabrikasında çalışan taşeron işçilerinin parça parça kadroya geçirilmesinin, geçtiğimiz sene yaşanan direnişin etkisiyle olduğu vurgulanarak gerçek çözümün mücadele etmekle geleceği belirtildi. Dağıtımlara işçilerin ilgisi oldukça yoğundu.

Bildiri dağıtımlarının ardından Huzur Mahallesi’ne etkinliğe çağrı afişleri yapıldı.

İşçi Bülteni dağıtımı

Ücret zamları, Greif deneyimi, Metal TİS’leri ve 8 Şubat çağrılarının olduğu İşçi Bülteni’nin Ocak sayısı Yenidoğan, Dudullu OSB ve İMES'te işçilere ulaştırıldı. İşçilerle örgütlenme sürecine dair sohbetler gerçekleştirilirken sefalet ücretlerine karşı mücadelenin büyütülmesi çağrısı yapıldı. İşçilere Greif Direnişi’nin deneyimleri aktarılarak 8 Şubat’a çağrı yapıldı.

Kızıl Bayrak / Ümraniye

 

 

 

 

Esenyurt’ta hazırlık toplantısı!

 

“Kavel’den Greif’e... İşgal Grev Direniş” şiarıyla yapılacak etkinliğin hazırlıkları kapsamında Esenyurt’ta 11 Ocak’ta toplantı yapıldı. Toplantıda etkinlik hazırlıklarının politik ve pratik yönleri ayrıntılı bir tartışmaya tabi tutularak, somut planlamalar gerçekleştirildi. 

Hazırlık toplantısının ilk gündemini etkinlik çalışmalarıyla işçi sınıfının öne çıkan gündemlerinin doğru bir temelde birleştirilmesi ihtiyacı oluşturdu. Bölgede sınıfın öne çıkan gündemleri olarak taşeron/güvencesiz çalışma ve düşük ücretlerin gündelik faaliyette ele alınması gerektiği, Greif deneyiminin ve etkinliğe katılım çağrısının bu gündemler üzerinden kitlelere taşınması konuşuldu. Bu gündemleri işleyen materyallerin çıkartılması ve bu gündemli etkinlikler, toplantılar, söyleşiler örgütlenmesi hedeflenirken, ilk olarak Ocak zamlarını işleyen bir bildirinin çıkartılması kararlaştırıldı. 

Bölgenin geneline güçlü bir çalışma taşıyabilmek ve bununla beraber alanlarda derinleşebilmek için hazırlık komiteleri oluşturuldu. Esenyurt’un 6 ayrı bölgesi için oluşturulan hazırlık komitelerinin yapması gerekenler tartışıldı. Çevre-çeper güçlerinin komitelerin bileşenleri haline getirilmesinin gerekliliği vurgulandı. İlk somut planlamalar yapıldı.

Günübirlik bir seslenme faaliyeti örgütlenmesi üzerinde duruldu. Afişlerle, bildirilerle, pankartlarla, farklı bölgelerde açılacak standlarla bölgenin geneline seslenen, etkinliğe katılım çağrısı yapan bir pratik örgütleme sorumluluğu ve ihtiyacının altı çizildi. Tek tek fabrika dağıtımlarından, sabah işçilerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda gerçekleştirilecek dağıtımlara dair ilk planlamalar yapıldı. Kahvehane dağıtımları ve ev ziyaretleri gerçekleştirmek tüm hazırlık komitelerinin önüne pratik planlama olarak konuldu.

Hazırlık toplantısı seferberlik çağrısıyla noktalandı.

Sınıf devrimcileri 13 Ocak günü Esenyurt Köyiçi, Devlet Hastanesi, Kıraç, Doğalgaz, Yeşilkent ve Balıkyolu güzergahlarına yaptıkları afişlerle işçi ve emekçilere etkinlik çağrısını taşıdılar.

Kızıl Bayrak / Esenyurt

 

 

 

 

İşçiler kahvaltıda buluştu

 

11 Ocak Pazar günü Gebze İşçilerin Birliği Derneği’nde düzenlenen kahvaltıda buluşan işçiler genel gündemlerin yanı sıra önümüzdeki süreci planladılar.

Kahvaltıda bir araya gelen işçiler ilk olarak asgari ücrete yapılan yüzde 6+6’lık zammı ve bu zammın asgari ücret uygulamasının olmadığı fabrikalarda Ocak maaşlarına ne şekilde yansıyacağı üzerine kapsamlı tartışmalar yürüttü. Tartışma sonrası ortaya çıkan genel görüş, patronların aynı oranda bir artışı Ocak maaşlarına yansıtacağı yönündeydi. Asgari ücret üzerine yapılan kapsamlı çalışmaların Ocak ayı zamlarına yönelik de devam ettirilmesi, tepkinin örgütlenmesi üzerine çeşitli planlamalar yapıldı.

Gebze civarındaki fabrikalarda yaşanan gelişmeler ve yine buralarda yaşanan sorunlar üzerine yapılan konuşmalarla devam eden toplantıda bu fabrikalara nasıl müdahale edilebileceği yönünde çeşitli tartışmalar yürütüldü.

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Birleşik Metal-İş’in almış olduğu grev kararı idi. MESS dayatmalarına karşı alınan grev kararının sadece Birleşik Metal-İş üyesi işçileri değil bir bütün olarak sektördeki ve diğer sektörlerdeki tüm işçileri etkileyecek bir süreç olacağı vurgulandı. Grevin başarılı olması için her türlü sınıf dayanışmasının örülmesi, grevin etkisinin çoğaltılması için atılacak adımlar tartışıldı.

Son olarak 8 Şubat’ta yapılacak Greif etkinliği için planlamalar yapıldı. Gebze İşçilerin Birliği Derneği bölge işçilerine Greif Direnişi’nin sınıf mücadelesinde nereye oturduğunu anlatarak ve Greif’in mücadele ruhunu taşıyan bir çalışma yürüterek 8 Şubat’a hazırlanacak.

Kızıl Bayrak / Gebze

 
§