23 Mayıs 2014
Sayi: KB 2014/21

Katliamın faili kapitalist sömürü düzenidir
Soma Katliamı =
Sermaye, AKP, sendika işbirliği
Soma’da yaşanan katliam ve ortalığa saçılan gerçekler
Soma’da yaşananlar üzerine gözlemlerimiz
Soma’dan bir maden işçisi yazdı
Somalı bir gencin gözlemleri
İşçi katliamında sermaye ve sendika bürokratlarının ortaklığı
Soma katliamına karşı iş bırakma eylemleri
Her yer Soma!
Manisa DLB’den gün gün Soma eylemleri

Liseliler Soma için sokaklarda!

100 yıl önce: 1. Dünya Emperyalist Paylaşım Savaşı
Üniversitelerde Soma işçileri için işgal!
Avrupa’da da emekçiler sokaktaydı!
“Amacımız sorumluların cezasız kalmaması!”
“Geç kalmadan birlik olmak lazım”
Oyunun son perdesini oynuyorlar
Bu daha başlangıç mücadeleye devam!
Çelik-İş Genel Kurulu’nda işbirlikçilere cevap verildi
Mehmet Ayvalıtaş davasında 3. duruşma
Sınıf devrimcilerinden
Kaypakkaya anmaları
“Suriye’nin dostları” yıkıcı savaşı körüklemeye devam ediyor
Gerici AB’ye karşı
halkların birliği!
Katletmek bu devletin fıtratında var!
‘Yüz karası değil kömür karası Böyle kazanılır ekmek parası’
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Sınıf devrimcilerinden Kaypakkaya anmaları

 

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümü nedeniyle eylem ve paneller gerçekleştirerek yiğit devrimciyi andı.

İzmir

“Kapitalizm öldürür!” üst başlığı ile örgütlenen anma yürüyüşünde devrimci önderler anılırken Soma Katliamı’na dikkat çekilerek hesabını sorma çağrısı yükseltildi.

Sınıf devrimcileri yürüyüşten önce Karşıyaka İzban önünde çağrı bildirilerini dağıttı. Saat 15.30’da İzmir Ekim Gençliği Sanat Atölyesi, Soma’daki katliama dikkat çekmek için Karşıyaka İzban önünde kısa bir sessiz tiyatro gösterisi sergiledi. Siren sesleri ile katliama vurgu yapan genç komünistlere Karşıyakalı işçi ve emekçilerin büyük desteği oldu. Etrafa toplanan Karşıyakalılar Soma katliamın katili olarak devleti suçladılar. Tiyatro gösteriminden sonra konuşmalarla işçi ve emekçiler yürüyüşe katılmaya çağrıldı.

Tiyatro gösteriminden sonra “Kapitalizm öldürür, Soma!” şiarlı ozalit ve “Çelik aldığı suyu unutmadı!” pankartı açılarak yürüyüşe başlanıldı.

Soma Katliamı’nı anlatan dövizlerle yüründü. Yürüyüş boyunca Grup Yorum’un Madenciye Ağıt parçası dinlendi.

Konuşmalarla 41 yıl önce devrimcileri katleden zihniyetin bugün Soma’da 400’den fazla madenciyi katlettiği, hesabının sorulması için mücadele etmek gerektiği vurgulandı. Yürüyüş boyunca Karşıyakalı işçi ve emekçiler alkışlarıyla destek oldular.

Karşıyaka İş Bankası önüne gelindiğinde program, 41 yıl önce katledilen İbrahim Kaypakkaya şahsında devrim ve sosyalizm davasında yitirilenler ve Soma’da katledilen maden işçileri için saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşundan sonra basın metni okundu.

Basın açıklamasının ardından Ekim Gençliği Şiir Topluluğu ve sınıf devrimcilerinin hazırladığı şiir dinletisi gerçekleştirildi. 

Avcılar

BDSP, Avcılar’da gerçekleştirdiği yürüyüş ve anma etkinliğiyle Mayıs ayında şehit düşen devrimci gençlik önderlerini andı. Soma’daki madenci katliamının da lanetlendiği yürüyüş ve etkinlikte katillerden hesap sorma çağrısı yapıldı.

Kitle, Avcılar Belediye Başkanlığı önündeki forum alanında toplandı. Anma etkinliğinden önce forum alanı “Bitmedi sürüyor o kavga ve sürecek... / Üç Fidan Gençlik Kültür Evi”, “Soma’daki madenci ölümleri kader değil katliamdır! Katillerden hesabı emekçiler soracak! / BDSP” pankartlarıyla donatıldı.

“Haziran’dan Greif’e kavga sürüyor! Çelik aldığı suyu unutmuyor! / BDSP” pankartı arkasında yürüyüş gerçekleştirildi.

Forum alanına gelindiğinde devrim şehitleri anısına saygı duruşuyla başlayan etkinlik, BDSP adına okunan basın açıklamasıyla devam etti. Soma’daki madenci katliamına da değinilen açıklamada, Mayıs şehitlerinin bıraktığı devrimci mirası fabrikalarda, sanayi havzalarında büyütme çağrısı yapıldı.

DLB’lilerin oluşturduğu şiir topluluğunun sunduğu şiir dinletisiyle süren etkinlik programını, Üç Fidan Gençlik Kültür Evi temsilcisinin konuşması izledi. 

Esenyurt İşçi Kültür Evi Tanyeri Şiir Topluluğu’ndan bir emekçinin okuduğu şiirin ardından BDSP adına bir konuşma yapıldı. “Geçmişi olmayanın geleceği de olamaz!” sözünün hatırlatılmasıyla başlayan konuşmada geçmişi aşarak geleceği kazanma sorumluluğuna vurgu yapıldı. Haziran Direnişi ruhuyla mücadeleyi yükseltme çağrısının yapıldığı konuşma, Ümitler’in, Habipler’in, Haticeler’in, Alaattinler’in yolunda mücadeleyi yükseltme çağrısıyla sona erdi.

Anma etkinliği, Sefaköy İşçi Kültür Evi Müzik Topluluğu’nun söylediği türkü ve marşlarla devam ederken son olarak Emekçi Kadın Komisyonları adına konuşma yapıldı.

Kartal

Kartal Üç Fidan Gençlik Kültür Evi’nde İbrahim Kaypakkaya anıldı.

İbrahim Kaypakkaya ve devrimci miras üzerine yapılan konuşmayla anma başladı. İlk olarak Soma’da işçi katliamı gerçekleştiren devletin 41 yıl önce de devrimcileri katlettiği söylendi.

Dönemin devrimci mirası üzerinde şekillenen devrimci önderleri anlamanın o dönemin koşullarını anlamaktan geçtiği vurgulandı. İbrahim Kaypakkaya’nın hayatının anlatıldığı anmada devrimci kimlik ve örgütlü mücadele vurguları yapıldı. İbrahim Kaypakkaya’nın diğer devrimci önderlerden ayrılan yanları ile birlikte devrimci mirası ve devrimci değerleri yaşatmanın yolu günün koşullarına göre yeniden üretmekten geçtiği ve bunun temsilcisinin 27 yıldır bu topraklarda mücadele yürüten işçi sınıfının hareketi olduğu vurgulandı.

Konuşmanın ardından etkinlik sohbetlerle devam etti.

Sarıgazi

OSİMDER’de gerçekleşen seminerde ilk olarak Diyarbakır zindanlarında ser verip sır vermeyen İbrahim Kaypakkaya’da cisimleşen devrimci kişilik söylendikten sonra, ‘71 devrimci hareketinin yarattığı miras anlatıldı.

Komünistlerin ‘71 devrimci hareketini Türkiye’nin reformist geleneğinden devrimci bir kopuş olarak tanımladığı hatırlatılarak, 60’lar ve 70’lerdeki Türkiye’nin toplumsal koşulları ve kitle hareketleri anlatıldı.

Ardından Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar ve İbrahim Kaypakkayalar şahsında bırakılan devrimci miras anlatılarak, bugün bir şekilde mirasçısı olduklarını iddia eden geleneksel halkçı akımlar ve reformistlerin bugünkü tabloları üzerinden örneklerle anlatılarak, o dönemin devrimci mirasını sahiplenen ve yaşatanların proleterya sosyalizmini savunan komünistler olduğu vurgulandı. Sunumda son olarak “’71 Devrimci Hareketi’nin mirasını yaşatmak daha ileriye taşımakla mümkündür!” denerek bitirildi.

Soru cevap bölümüne geçilen seminerde canlı tartışmalar yürütüldükten sonra seminer bitirildi.

Adana

Adana’da sınıf devrimcileri ‘71 devrimci hareketinin simge isimleri Mahir Çayan, Deniz Gezmiş ve İbrahim Kaypakkaya’yı konu alan bir söyleşi gerçekleştirdiler. Söyleşiden önce devrim şehitleri ve Soma’da yaşamını yitirenler şahsında iş cinayetlerinde ölenler anısına saygı duruşu yapıldı.

Sonrasında devrimci gençlik hareketini ve devrimci önderleri ele alan bir sinevizyon gösterildi. Sinevizyonun izlenmesinin ardından ise söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide ‘71 devrimci hareketinin Türkiye’nin reformist geleneğinden devrimci bir kopuş olduğuna; bu kopuşun sağlanmasına önderlik eden kadroların, Mahirler, Denizler, Kaypakkayalar ve onların yoldaşlarının devrimci kimliklerine vurgu yapıldı. Devrimci mirası ve değerleri yaşatmanın yolunun, “geçmişi devrimci tarzda aşarak” yeniden üretmekten geçtiği vurgulandı. Ülkede son yaşanan gelişmelerle birlikte örgütlenmenin ve mücadelenin önemi vurgulandı. 

Gebze

Devrimci önder İbrahim Kaypakkaya “’71 devrimci kopuşu” başlıklı seminerle anıldı.

İşçilerin, emekçilerin ve gençlerin katıldığı, BDSP temsilcisinin anlatımıyla gerçekleşen seminer “’71 devrimci kopuşu ve komünist hareket” ve “Devrimci kimlik” alt başlıklarıyla gerçekleşti.

Seminere İbrahim Kaypakkaya hakkında kısa bir konuşmayla başlandı. Daha sonra ise “’71 Devrimci Kopuşu ve Komünist Hareket”  başlığı ile sunum devam eti. Türkiye sol hareketi tarihinde ’71 devrimci kopuşunun anlamının anlatılmasının ardından komünist hareket hakkında konuşuldu.

Komünist hareketin dünyada ve Türkiye’de sol hareketin elde ettiği birikimler üzerinden güçlendiği ve onun niteliğinin geçmişiyle yüzleşip gelişmesiyle mümkün olduğu bir kez daha vurgulandı.

Türkiye’de önemli devrimci önderlerinden olan Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’yı temsil eden tek hareketin komünist hareket olduğu ifade edildi. Ardından BDSP temsilcisi, bunun sebebinin devrimci önderlerin dönemlerinde ortaya koydukları ideolojik birikimleri geliştirerek ve onlarda var olan özelliklere işaret etti.  Ser verip sır vermeyen, düşünen ve savaşan nefer/önder yapısının hareketin kadrolarında var olduğu bunun için parti şehitleri Habip Gül, Ümit Altıntaş, Hatice Yürekli ve Alaattin Karadağ şahsında anlamlı örnekler olduğunun altı çizildi.

Denizler’i, Mahirler’i, İbolar’ı yaşatmanın ise fabrikalarda, okullarda, meydanlarda girişilecek mücadelelere ideolojik ve örgütsel hazırlık yapılarak, bu düzeni alt ederek mümkün olduğunun altı çizildi.

Ardından karşılıklı sohbete geçilerek katılımcılarla tartışmalar yapıldı.

Kızıl Bayrak/ İzmir-Avcılar-Kartal-Ümraniye-Adana-Gebze

 

 

 

 

Kaypakkaya mezarı başında anıldı!

 

Devrimci önder İbrahim Kaypakkaya, Diyarbakır zindanlarında katledilişinin 41.yılında mezarı başında anıldı.

Çevre illerden Çorum’a, İbrahim Kaypakkaya’nın köyü olan Karakaya Köyü’ne devrimci ve ilerici güçler tarafından muhtarlık önünde kortej oluşturularak yürüyüş başladı. En önde ortak pankart ve temsili birer flama yer aldı. Ortak pankartın arkasında, örgütleyici kurumlar olarak 78’liler Girişimi, Partizan, DHF ve destekçi kurumlar ESP, BDSP, SDP, Çorum HDP yer aldı.

Coşkulu sloganların atıldığı yürüyüşün ardından mezar başına gelindiğinde anma programına geçildi.

Saygı duruşuyla başlayan anma, Partizan, DHF ve 78’liler Girişimi adına okunan ortak basın açıklamasıyla devam etti. Ortak açıklamanın ardından, söz almak isteyen kurum temsilcilerine  söz verildi. Konuşmalar, İbrahim Kaypakkaya’nın devrimci kimliği, kişiliği ve düşünceleri ve onları bugün ete kemiğe büründürmek üzerineydi. İbrahim Kaypakkaya’nın kardeşi Ali Ekber Kaypakkaya da yaptığı kısa konuşmada “Kaypakkaya’nın yolundan gidenleri engelleyemeyecekler” dedi. Kurumların ardından şehit analarına söz verildi. Özgür Kemal Karabulut’un annesi Sultan Ana, konuşmasında şunları ifade etti: “İbrahim’i katlederek, devrim düşüncesini kafalardan silmeye çalıştılar. Ama unuttular onların ardından gidebilecek olanları. Biz de oğullarımızı besledik büyüttük, devrim davasına  gönderdik, hiç pişman değiliz. Onların düşüncelerini yaşatacağız, anılarına sahip çıkacağız!” Sultan Ana’nın konuşmasının ardından “Anaların öfkesi katilleri boğacak!” sloganı atıldı, ortak anma sonlandırıldı.

Ortak anmanın ardından Partizan ayrı bir anma daha gerçekleştirdi.

Kızıl Bayrak / Ankara

 

 

 

 

Kaypakkaya anmaları...

 

Ankara

Devrimci ve ilerici güçler 17 Mayıs’ta Ankara’da İbrahim Kaypakkaya, Haki Karer ve Dörtler için Kolej Meydanı’ndan Sakarya Caddesi’ne yürüyüş ve Sakarya Caddesi’nde de bir anma gerçekleştirdi.

Polis Kızılay Meydanı ve çevresinde ‘olağanüstü hal’ terörü uygularken, Sakarya Caddesi’nde anma yapıldığı sırada da Ziya Gökalp Caddesi’nde toplanan kitleye saldırdı. Sınıf devrimcileri de anma devam ederken süren polis saldırısına karşı mücadele eden kitlelere katılarken, temsilci bırakarak anmada bulundu.

Polis Kolej’den Sakarya Caddesi’ne yapılacak yürüyüşe “güvenliğinizi alamayız” bahanesiyle engel olmaya çalışmasına rağmen, daha sonra barikatı açtı. Saat 18.45’te başlayan yürüyüşte Sakarya Caddesi’ne varıldığında önce saygı duruşu yapıldı. Daha sonra da basın açıklamasına geçildi. Basın açıklamasına geçildiği sırada ise polis aynı anda Sakarya’nın paralelindeki Ziya Gökalp Caddesi’nde toplanan kitleye saldırdı. TOMA ve biber gazlarıyla kitleyi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde dağıtırken basın açıklaması devam etti.  

Eylem 78’liler Girişimi, BDP, BDSP, DHF, EHP, ESP, EMEP, Partizan, İHD Ankara Şube, Ankara Dersimliler Derneği ve PSAKD tarafından örgütlendi.

Bursa

Kaypakkaya Bursa’da Partizan, DHF, BDSP ve HDP tarafından örgütlenen eylemle anıldı.

Setbaşı’ndan başlayan yürüyüş Orhangazi Parkı’na gelindiğinde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada İbrahim Kaypakkaya’yı anmanın onun mücadelesini yaşatmak olduğu dile getirildi

Adana

Ölümsüzlüğünün 41. yılında İbrahim Kaypakkaya devrimci ve sol güçler tarafından yapılan yürüyüşle anıldı. Saat 18.00’de 5 Ocak Meydanı’ndan İnönü Parkı’na yürünerek burada basın açıklaması gerçekleştirildi.

Eylemde, İbrahim Kaypakkaya’yı anmanın devrimci bir onur olduğu vurgulandı.

İstanbul

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Partizan Şişli’de yaptıkları basın açıklamasıyla devrimci önder İbrahim Kaypakkaya, Haki Karer ve Dörtler’i andı.

Şişli Cami önünde buluşan kitle Mayıs şehitlerinin resmi olan “Ser verip sır vermeyenlerin yolunda yürüyoruz”, “Soma kaza değil katliam! Katil devlet hesap verecek!” ve daha birçok pankart taşıdı.

Eylemde ilk olarak saygı duruşu yapıldı. Ardından basın açıklamasını BDP İstanbul İl Eşbaşkanı Arife Çınar okudu.

18 Mayıs günü şehit olan Kaypakkaya, Haki Karer ve Dörtler hatırlatarak başlayan açıklamada, Haziran Direnişi’nde ve Soma’da katledilenler hatırlatılarak, sermaye devletinin tarihe yeni katliamlar yazdığına dikkat çekildi. Partizan adına Kaypakkaya’yı anan ayrı bir açıklamadan sonra sloganlarla eylem bitirildi.

Kızıl Bayrak / İstanbul-Ankara-Bursa-Adana

 
§