15 Haziran 2012
Sayı: SYKB 2012/24

 Kızıl Bayrak'tan
İktidar için kapışan
gerici koalisyonun saldırıları
devrimci sınıf hareketiyle püskürtülebilir!
Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılsın!
Kürt halkına yönelik tutuklama terörü sürüyor
Sivas’ın katili sermaye devleti
Van’da Kürt siyasetçilere
tutuklama terörü
Emekli metal işçisi Ramazan Gecener ile 15-16 Haziran Direnişi üzerine
MESS Grup TİS’leri için Bursa’da kararlı başlangıç
“Havayolu direnişiyle
sınıf dayanışması!”
Grev yasağı üzerine
Borusan direnişi eylemlerle sürüyor
Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem
H. Fırat.
Filistin’de ırkçı-siyonist saldırganlığa karşı direniş sürüyor!
İsrail açlık grevi anlaşmasına
uymuyor
Gerici cepheden Suriye’yi “Afganistanlaştırma”
girişimleri
Dünyada grevler-protestolar yükseliyor!
Yunanistan'da ırkçılık karşıtı yürüyüş
“Özgürlüğümüz, sınıfımız için,
hep birlikte direnmeliyiz!”
4+4+4 ve eğitimde yeni dönem
Liseli gençlik eleme sınavlarına karşı alanlarda
Tutuklu öğrenciler için miting
“Beyoğlu’nda işkenceye son!”
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...Havayollarında grev yasağını ve işten atma saldırısını direnişle yanıtlayan THY işçilerinin, havalimanı sınırları içerisinde yapacağı her türlü eylem ve gösteriye yasak getirildi. Böylece grev yasağının ardından hak arama mücadelesine de yasak getirilmiş oldu.

Sermaye sınıfının en büyük korkusu devrimci bir sınıf hareketinin gelişmesidir. Her ne kadar bugün için devrimci bir sınıf hareketinin gelişmesi bakımından güncel bir tehlike sözkonu olmasa bile, bu tehlikenin varlığı sermaye sınıfını korkutmaya yetmektedir.

Bunun için özellikle eylemli sınıf dayanışmasının büyümesine yol açacak her türlü eylem ve gösterinin gerçekleşmemesi, gerçekleştiği koşullarda ise bunun kontrol altına alarak etkisizleştirilmesi sermaye devleti için en öncelikli bir iş olmaktadır.

Açık ki, sermaye sınıfının çok yönlü saldırılarını parçalı ve sınırları belli eylem ve direnişlerle geriletmek mümkün değil. Bu saldırıları püskürtmenin yolu birleşik-militan devrimci bir sınıf hareketinin yaratılmasından geçmektedir. Ancak böyle bir sürecin örgütlenmesinin yolu da parçalı, lokal direniş, eylem, protesto, gösteri vb. süreçlerin birikim ve deneyimlerinin üzerinden gerçekleşecektir.

Ancak hiçbir yasak ve engelleme çabası sınıfa ve emekçilere yönelik saldırılara karşı mücadelenin büyümesinin önüne geçemeyecektir.

Bugün havayolları çalışanlarının haklarını gaspetmeye yönelik bu saldırının tüm sınıfa yönelik olduğu bilinci hızla yayılmaktadır.

Sınıf devrimcileri hem grev yasaklarının kaldırılması hem de her türden eylem, direniş ve gösteri hakkının önündeki tüm yasal-fiili yasakların bertaraf edilmesi için mücadeleyi büyütmek yönündeki çabalarını yoğunlaştırmalıdırlar.

* * *

Sermaye devletinin faşist baskı ve terörü her geçen gün daha sistematik ve yaygın bir hal almaktadır. Adeta bir giyotin gibi işleyen yargı terörü ise hiçbir “hukuk” ve kural tanımamaktadır. Her gün onlarca ev, işyeri ve devrimci kurum basılarak kitlesel gözaltılar ve ardından tutuklamalar gerçekleştirilmektedir. Sermaye hükümeti “yargı paketleri” adı altında faşist-gerici zihniyeti tüm toplumsal-siyasal yaşama hakim kılacak bir biçimde düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeleri ise “ileri demokrasi” kılıfı altında sunmaktadır. Ancak sermaye hükümetinin “ileri demokrasi” sosuna bulayarak gerçekleştirdiği tüm bu saldırılara yanıt bir kez daha devrimci sınıf mücadelesini büyütmekten geçmektedir.

***

Önümüzdeki aylarda sınıf hareketinin temel gündemlerinden biri de 2012-2014 MESS Grup TİS süreci olacaktır. Birleşik Metal-İş’in Bursa’da yaptığı ilk toplantı ile başlayan hazırlık süreci, MESS’i ezmek ve sermayenin saldırılarına yanıt vermek için önemli imkan ve olanaklar barındırmaktadır. Sınıf devrimcileri de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek metal işçilerinin sermayeye karşı mücadelesinde üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerdir.