3 Şubat 2012
Sayı: SYKB 2012/05

 Kızıl Bayrak'tan
Baharı kazanmak için ileri!!
DİSK Genel Kurulu yaklaşıyor
Sermaye saldırıyor
sendikaların eli kolu bağlı
DİSK saldırılara karşı alanlara çıktı
Roboski katliamının gösterdikleri
Güncel gelişmeler ışığında
8 Mart’ta mücadele alanlarına!
Direnişçi işçilere zabıta-polis terörü
Taşeron işçileri ihanetin
hesabını soruyor
Direnişçi Mersin Liman işçileri
Maltepe Belediyesi işçilerinin
direnişini selamladı
Kıdem tazminatı fonu
ve iş güvencesi tartışıldı
Metal İşçileri Birliği
Merkezi Yürütme Kurulu
Şubat Ayı Toplantısı Sonuçları
MİB yeni döneme hazırlanıyor
Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile konuştuk
Gençliğe devrimci baharı kazanma çağrısı
Tıp Öğrenci Kolu (TÖK) temsilcisi Hüseyin Çelik ile konuştuk
BES İzmir Şube Başkanı
Ramis Sağlam ile
22 Şubat grev üzerine konuştuk
“Davos Zirvesi” aynasında
kapitalizmin karanlık geleceği
Finans kapitalin korkusu artıyor
ABD’nin “yeni savunma (savaş) stratejisi
Emperyalist özneler arasında
kuşatma, gerilim ve çatışma-V.Yaraşır
Haydarpaşa ranta kurban
Gazi’de çete saldırısı
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 Yeni bir döneme adım atmış bulunuyoruz. Şubat ayı ile birlikte bahar aylarına yaklaşıyoruz. Bahar ayları sınıf ve kitle hareketindeki canlanmanın ve ivmelenmenin de adıdır. 8 Mart, Newroz, 1 Mayıs ve tüm diğer tarihsel günler devrimci sınıf mücadelesinin seyrini de etkileyen bir rol oynamakta. Dolayısıyla baharı kazanmak işte tüm bu döneme yayılan mücadele günlerine/gündemlerine yönelik planlı, hedefli, sistemli bir ön hazırlık sürecini ve aynı zamanda da bu çerçevede etkin ve yaygın bir kitle çalışmasını zorunlu kılmaktadır.

Bahar kazanmak sınıf ve kitle hareketinin geliştirilmesi ve ilerletilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle bahar dönemine en iyi bir biçimde hazırlanmak, baharı kazanmak hedefiyle inisiyatifli ve etkin bir kitle faaliyeti örgütlemek sınıf devrimcileri açısından öncekli görevlerden biridir.

Sermeye sınıfının saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde sınıf ve kitle hareketini büyüterek bu saldırılara yanıt vermek dışında bir çıkış yolu bulunmuyor.

Sınıf devrimcileri bahar dönemine hazırlanırken kendi temel yönelimlerinden hiçbir biçimde sapmadan, dahası bahar döneminin sınıf ve kitle hareketi için sunduğu imkan ve zeminleri etkin bir biçimde değerlendirerek sınıf ve kitle hareketini geliştirmek ve büyütmek hedefiyle hareket edeceklerdir.


* * *

Maltepe Belediyesi taşeron işçilerinin direnişi 40'lı günleri geride bıraktı. Direnişçi işçilere yönelik saldırılar ise artarak devam ediyor. Geçen hafta Maltepe Belediyesi yönetimi ile sendika bürokratları kolkola girerek tümüyle haklı ve meşru bir direnişi karalamaya ve hedef göstermeye yönelik saldırısının ardından bu kez de zabıta ve polis terörü devreye sokularak direnişçi işçiler yıldırılmaya ve yalnız bırakılmaya çalışıldı. Ancak tüm bu saldırıları sonuçsuz kaldı. Direnişçi işçiler saldırılara cepheden ve kararlılıkla karşı koydular. Mücadele kararlılıklarını ve direnme ruhunu işçi ve emekçilere taşımak için harekete geçtiler. Direnişle sınıf dayanışmasını büyütmek için çağrı yaptılar. Yaptıkları eylem ve açıklamalarla direnme ruhunu ve kazanma iradesini güçlendirdiler. 4 Şubat günü gerçekleştirecekleri dayanışma gecesi ile birlikte mücadeleyi yeni bir aşamaya doğru ilerletecekler. Ardından bu mücadele yeni bir sürece evrilecektir.

Maltepe Belediyesi taşeron işçilerinin yükseltikleri mücadele bayrağına sahip çıkmak ve bu bayrağı daha yukarı taşımak tüm ilerici ve devrimci sol güçlerin ortak bir sorumluluğudur. Bu sorumluluğun gereklerine uygun bir tutum ve çaba içerisinde olmak direnişi sınıf adına kazanımla bitirmenin de biricik güvencesi olacaktır.