04 Şubat 2011
Sayı: SİKB 2011/05

 Kızıl Bayrak'tan
Ortadoğu halklarının tutuşturduğu
isyan ateşi büyüyor!
Clinton Türkiye’ye geliyor
Torba yasa mecliste görüşülüyor,
ihanet büyüyor
Metal işçilerinin yakacağı
grev ateşini yangına çevirelim!
MESS üyelerini greve hazırlıyor
Metal işçileri greve hazır
MİB MYK Şubat Ayı
Toplantısı Sonuçları
Direnişler ve TİS süreçleri.
DİSK’i büyütme çağrısı
PTT’de coşkulu dayanışma etkinliği
Kurultay çalışmalarından
Mısır’da büyük halk
­­ayaklanması!
Tunus’la başladı, Mısır’la sürüyor!
Tunus’ta kritik süreç devam ediyor
İhtilalin ruhu Arap coğrafyasını
sarıyor / 1 - V. Yaraşır
Wuppertal’de Nazilere
geçit yok!
Sözde temsilciler Erzurum’da
gençlik alanlarda!
“Karneler, çürümüş
düzenin aynasıdır!”.
Anti-emperyalist mücadelede
şanlı bir sayfa: 6. Filo protestoları
Sağlıkta performans ölüm demektir!
Duyarlı bakan, duyarsız toplum(!)
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...


Gazetemizin yayına hazırlandığı saatlerde Mısır’da ayaklanan halkı bastırmak için gerici rejim tarafından başlatılan saldırılar devam ediyordu. Ağırlıkla sivil kıyafetli polis ve gizli servis elemanlarından büyük bir grup, Tahrir Meydanı’ndaki halkın üzerine salındı. Mübarek rejimi böylelikle son bir hamleyle halk isyanını bastırabilmeyi umuyor. Atlar ve kılıçlarla saldıran güruh halkı paniğe sürükleyip dağıtmayı umuyordu, ancak başarılı olamadı. Şu saatlerde ise halkın üzerine ateş ediliyor. Ancak alınan bilgiler, halkın bu saldırılar karşısında da meydanı terketmediğini gösteriyor.
Ayağa kalkan Mısır halkı boyun eğmemekte kararlı.
Ne yaparsa yapsın Mübarek rejimi varlığını sürdüremeyecektir. Fakat bu bastırma girişimi aslında düzenin bekası içindir. Emperyalistler ve işbirlikçileri Mısır halkını ne yapıp edip evlerine yollamaya çalışıyor. Bunun için giderayak Mübarek rejiminden de yararlanmaktan vazgeçmiyorlar.
Ama amaçlarına ulaşıp düzeni yeniden kursalar dahi, kurdukları düzen sallantıda olacaktır. Çünkü Tunus’la başlayıp Mısır’la devam eden halk isyanları, esas olarak emperyalist-kapitalist düzenin yarattığı yıkım ve acılara karşıdır. Bugün için bu düzenin diktatörlerinden kurtulan emekçi halklar, yarın düzenin kendisine karşı da isyan yolunu tutacaklardır. Çünkü emperyalist-kapitalist düzenin efendileri insanlığı küresel ölçekte büyük bir yıkımın eşiğine getirmiş bulunuyorlar. Bu ölçüde de açlık, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlarını bir parça olsun dahi çözme gücünden yoksundurlar.
Buradan, bir kez daha ayaklanan halklarla enternasyonal dayanışmanın gösterilmesinin büyük öneminin altını çizmek istiyoruz.

***

Gazetemizin hazırlıklarının sürdüğü saatlerde ayrıca işçi ve emekçiler gündemdeki saldırı paketine karşı Ankara’da toplanıyorlardı. “Meclisi kuşatacağız” iddiasıyla başlatılan eylem bu amacına ulaşıp ulaşmayacağından bağımsız olarak, taşıdığı militan ruh egemenlerin korkularını büyütmüş bulunuyor. Hükümet ve yerel idarecileri işçi ve emekçilere tehditler savururken, bu tür bir eyleme engel olmak için emekçileri gaza boğdular.
Ancak belirtmek gerekir ki gösterdikleri bu gerici tepkiler, sermayenin hizmetinde işçi sınıfı ve emekçilerin boğazını sıkarcasına acımasız yasalar çıkaran bu asalak iktidara karşı tutulması gereken yolu da göstermektedir. Bu yol militan mücadele yoludur. Böyle bir mücadele yoluyla her şeye muktedir olduklarını sananların üstesinden gelinecek, saldırı paketleri parçalanacak, düzenleri yıkılacakır. Kuşkusuz bu yol Tunus ve Mısır halklarının tuttukları yoldur. Öyleyse bu yolda ilerleyelim.