13 Kasım 2009
Sayı: SİKB 2009/44

  Kızıl Bayrak'tan
  Metal işçilerinin birliği ve mücadelesini örgütlemek için!.
  İnişli-çıkışlı “açılım süreci”
Tayyip Erdoğan, savaş suçlusu
Ömer el Beşir’le
aynı zihniyeti taşıyor
Güler Zere serbest bırakıldı,
onlarca hasta tutsak
ölümle pençeleşiyor..
Şeker işçileri özelleştirme saldırısına
karşı mücadele ediyor!
  Hak-İş bürokratı Salim Uslu 25 Kasım uyarı grevini desteklemeyeceğini ilan etti...
  Kamu emekçileriyle 25 Kasım’ı konuştuk..
  Sınıf hareketinden…
  Keyfi uygulamalara ve baskılara karşı susmaktan başka direniş yoluda var..
  Metal işçilerinin örgütlü birliği için görev başına!t
  Metal isçilerinden
kurultaya çağrı
  Kapitalist kriz tipleri
- Volkan Yaraşır
  6 Kasım eylemlerinden
yansıyan tablo üzerine
  6 Kasım eylemlerinden
  GM patronlarının işten atma tehdidine
Opel işçileri grevle karşılık verdi!
  “NATO’nun adamı” olanlar için
yolsuzluk da, rüşvet de serbesttir!
  Dünyadan işçi ve emekçi
eylemlerinden..
  Ekim Devrimi etkinliklerinden....
  Ulusal soruna devrimci yaklaşımın paradoksları - 1 - M. Can Yüce.
  Eyüp Baş sonsuzluğa uğurlandı.
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Metal, ağır ve yorucu çalışma koşullarının olduğu bir sektördür. Buna rağmen metal işçilerinin payına sefalet düşmektedir. Çünkü metal işçisi örgütsüzdür. Sendikalarda örgütlü kesimi ise uzlaşmacı ve işbirlikçi sendikal anlayışların denetimi altındadır. İşçi sınıfının mücadele tarihine birçok militan eylem, grev ve direnişle imza atan metal işçilerinin yeniden ayağa kalkması, insanca yaşama ve çalışma koşullarına kavuşması, toplumsal mücadelede haklıdan, emekten ve ezilenden yana tavır alması için birleşmesi ve örgütlenmesi gerekmektedir.

Metal işçileri öncüleri şahsında bu birliği ve örgütlülüğü sağlayabilirse eğer hem sermaye sınıfından ve düzeninden, hem metal patronlarından, hem de uzlaşmacı ve işbirlikçi sendikal anlayışlardan hesap soracak, onlara hakettikleri yanıtı verebilecektir.

Sınıf devrimcilerinin aylardır çalışmasını yürüttüğü Metal İşçileri Kurultayı, öncülerinden başlayarak metal işçilerinin tek çatı altında toplanmasını, örgütlü birliğini yaratması ve kararlı bir mücadeleye atılması amacıyla 22 Kasım günü toplanacak.

Sınıf devrimcileri Kurultay Hazırlık Komiteleri aracılığıyla metal işçilerine Kurultay’ın amacını anlatmak için değişik araçlarla seslenmeye devam ediyorlar. Esenyurt’ta, Kartal’da, Küçükçekmece’de, Topkapı’da, Ümraniye’de İstanbul’un değişik bölgelerinde değişik fabrikalardan onlarca işçiyle biraraya gelerek Kurultay’ın gündemlerini ve amacını tartışıyorlar. Metal işçilerinin birliğinin acil ve güncel bir ihtiyaç olduğunu anlatıyorlar. Afişlerle, bildirilerle, toplantılarla, bültenlerle işlenen Metal İşçileri Kurultayı’nı ve gündemlerini çok yönlü ve yoğun bir çalışmaya konu ediyorlar.

22 Kasım’a günler kala hazırlıkları tamamlanan kurultaya, başta metal olmak üzere tüm işçi ve emekçiler, devrimciler, ilerici sendikacılar katılarak destek vermek, metal işçilerinin birliğini sağlamak için gösterilen çabada görev almak sorumluluğuyla davranmalıdırlar.

Metal İşçileri Kurultayı

Tarih: 22 Kasım 2009 - 10.30

Yer: Su Gösteri Sanatları Sahnesi (Gureba Hüseyinağa Mah. Vezirçeşmesi Sok. No:3

Aksaray / İSTANBUL (Pertevniyal Lisesi arkası)

İletişim: metal.khk@gmail.com

***

Kasım ayının bir diğer önemli gündemi ise kamu emekçilerinin 25 Kasım’da gerçekleştireceği bir günlük uyarı grevidir. İşyeri ve sendikalardan yansıyanlar grevin henüz tabandaki emekçilere yeterince güven vermediğini, ön hazırlık çalışmalarının yeterli olmadığını göstermektedir.

25 Kasım ağırlıklı olarak işyerindeki ve sendikalardaki ilerici, devrimci emekçilerin çabasıyla pratik bir çalışmaya konu edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu çabanın yeterli olmadığı açıktır. Greve katılımı etkileyecek temel sorunlardan birisi soruşturma ve sürgün terörüdür. İşgüvencesiz emekçiler de greve katıldıklarında başlarına ne geleceği konusunda kaygı duymaktadırlar.

Kamu emekçilerindeki kaygıları gidermenin, onlara güven vermenin yolu işyerlerinde etkin ve yaygın bir çalışma yürütmekten geçmektedir. 25 Kasıma’a kısa bir süre kala tüm öncü, devrimci kamu emekçileri sürece bu sorumlulukla yaklaşmalıdırlar.