19 Haziran 2009
Sayı: SİKB 2009/23

  Kızıl Bayrak'tan
  Düzen içi dalaşma faşist baskı ve terörün hızını kesmedi…
  Düzen içi çatışma yeniden alevleniyor…
İlker Başbuğ’un Kürt sorununa ilişkin son açıklamaları…
Kurultayımız asalak tekstil patronlarına karşı mücadele kürsüsü olacak!
15-16 Haziran eylem-etkinliklerinden...
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Sömürü ve zulüm düzenini yenmek için;
birleşik, militan, kitlesel direniş!
Bursa’da direniş, grevler ve BMİS...
  Entes güncesi...
  Kamu TİS’lerinde işçinin öfkesi sokağa taştı...
  Pendik Askeri Tersanesi’nde direniş ateşi....
  Gençlik eylem ve etkinliklerinden...
  Sermaye devleti korkuyor,
korktukça saldırganlaşıyor!
  Sermayenin yeni vurgunu: Vergi indirimleri
  Gerici Molla rejiminin açmazları derinleşiyor…
  Eski ABD’li asker Ebu Garib’teki
işkenceyi savundu!.
  Almanya’da ülke genelinde eğitim boykotu...
  Kapitalizm ölüm saçmaya devam ediyor!
  Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet toplumsal yaşamın her alanında...
  İktidar çekişmesi büyüyor… .
  Direnişteyiz Platformu Forumu’nda yapılan tartışmalar üzerine düşünceler... .
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Sabra Tekstil saldırısının üzerinden bir hafta geçti ancak bu konudaki tepkiler devam ediyor. Bu saldırıyı kendi sınırlarında ele almak bir darlık olur. Zira saldırı sınıf devrimcileri şahsında tüm işçi ve emekçilere yöneltilmiştir. Saldırı sermaye sınıfının devrimci siyasal faaliyete karşı tahammülsüzlüğünün çarpıcı bir örneğidir. Saldırı işçi sınıfının içine itildiği köleliğe, sefalete ve geleceksizliğe karşı mücadeleden başka bir yol olmadığı bilincinin kökleşmesine yöneliktir. Saldırı sınıfın örgütlenme iradesinedir. Saldırının gösterdikleri kısaca bunlardır. Dolayısıyla saldırıyı değişik yönleriyle ele alıp irdelemek sınıf hareketi için bir ihtiyaçtır.
Sınıf devrimcileri de saldırıyı bu çerçevede değerlendirdikleri için üzerinde gereğince durmaya çalışmaktadırlar. Ortaya konulan ilk tepkinin ötesine geçerek bu olayın sınıf hareketi açısından taşıdığı politik-pratik önemin gerektirdiği bir tutuma konu etmektedirler. Önümüzdeki günlerde de bu tutumun boyutlarını büyüterek yanıt vermeye devam edeceklerdir.
Bu saldırı yaşandığı andan itibaren olup biten tüm gelişmeleri gerek kizilbayrak.net’ten gerekse de Kızıl Bayrak gazetesinden yansıtmaya çalıştık. Gazetemizin bu sayısında da Sabra saldırısına genişçe yer vermeye devam ediyoruz.
Sermaye devleti, tüm kurum ve mekanizmaları ile işçi ve emekçilerin hak alma iradesine ve örgütlenme mücadelesine pervasızca saldırıyor. Bu saldırılara karşı birleşik, kitlesel ve militan bir tutumla yanıt verebilmek sınıf hareketinin geleceğini açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bir taraftan sermaye gericiliğinin kendi iç çatışması derinleşirken, öte yandan işçi, emekçi ve Kürt halkına yönelik saldırılar konusunda sermaye gericiliği ortak hareket edebilmektedir. Kendi iç çatışmalarının aldığı farklı boyutlara rağmen onlar temelde aynı sömürücü sınıfın çıkarlarını korumak ve ona hizmet etmek misyonuna uygun davranmaktadırlar. İşçi ve emekçileri de bu çatışmada taraflaştırarak kendilerine yedeklemeye çalışıyorlar. Bu yedekleminin bir yanını da düzen içi bir çizgide/konuma olan her türden liberal, reformist sol akımlardır. Bu güçler burjuva gericiliğinin çatlakları üzerinden politika yapan bir anlayışa sahiptirler. İşçi ve emekçileri de buna tutum almaya çağırmaktadırlar.
Oysa işçi ve emekçilerin yeri devrim ve sosyalizm saflarıdır. İşçi sınıfının kendi bağımsız devrimci çıkarları sermayeden her türden kopuşmayı gerektiyor. Böyle bir kopuşmanın yolu ise devrimci sınıf çizgisine dayalı bir hat üzerinden yürüyebilmektir.