7 Kasım 2008 Sayı: SİKB 2008/44

  Kızıl Bayrak'tan
   Kürt sorununda çözümsüzlük, Kürt halkında öfke büyüyor!
  Krizin faturası kapitalistlere!
İMF ile yeni anlaşma yolda...
İÜ’de faşist provokasyon ve saldırı…

Emek dünyası sahte tasarıyı onaylamıyor!

İşçi ve emekçi hareketinden…
  Krize karşı birleşme ve mücadele çağrısı
  TKİP’nin kitlesel ve coşkulu 10. Yıl etkinliği...
  “Parti, Sınıf, Devrim, Sosyalizm Gecesi”nde yapılan konuşma...
  TKİP İstanbul İl Komitesi’nin mesajı:
  TKİP 10. Yılında!
10. Yıl Bildirgesi
  İstanbul Parti örgütlerinden 10. Yıl etkinliğine:
  TKİP 10. Yıl etkinliğine öteki kentlerden gelen mesajlar....
  TKİP’nin 10. Yıl etkinliğine devrimci parti ve örgütlerden mesajlar...
  TKİP’nin 10. Yıl etkinliğine enternasyonal mesajlar...
  Genç Komünistlerden TKİP’nin 10. Yıl etkinliğine...
  Gençliğin faaliyetlerinden…
  “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”...
  Hüseyin Üzmez buzdağının yalnızca görünen yüzüdür...
  Ekim’in Kasım 2008 tarihli 254. sayısı
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Sermaye devletinin işçi, emekçi ve Kürt halkına yönelik saldırıları hız kazanarak sürüyor. Kriz bahanesiyle işçi sınıfının ve emekçi halkın kırıntı düzeyindeki hakları da tırpanlanarak gaspediliyor. Zamlar ve yeni vergiler yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Emekçilerin yaşama ve çalışma koşulları her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Bir taraftan bunlar yaşanırken diğer taraftan da sermaye sınıfı ve hizmetindeki hükümet krizin yaratacağı daha beter yıkımlara işçi ve emekçi kitlelerini hazırlamak için girişimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Çeşitli mekanizmaları devreye sokarak hazırlandığı saldırının zeminini döşemeyi ve bir meşruluk alanı yaratmayı hedefliyor. Böylece işçi ve emekçilerin muhtemel hoşnutsuzluklarını ve tepkilerini şimdiden kontrol altına alarak etkisizleştirmeye çalışıyor.

Geçen hafta içinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nu toplayan sermaye hükümeti krizin faturasını işçi ve emekçilere ödetebilmenin yol ve yöntemlerini arıyor. Sermaye sınıfının temsilcileri bu toplantıda sundukları öneri ve yaklaşımlarla krizin faturasının emekçilere kesilmesinin hazırlıkları içinde olduklarını gösteriyor. Toplantıda sermaye sınıfının krizden en az etkilenmesi için bir takım tedbirlerin devreye sokulması doğrultusunda öneriler sunuldu, hükümetten bir an önce bazı önlemleri hızla alması talep edildi.

Açık ki sermaye sınıfı ve hizmetindeki AKP hükümet krizin faturasını bir kez daha emekçilere kesmeye çalışacak. Sermaye sınıfı için bunun dışında bir seçenek yok. Onlar işçi ve emekçileri sefaletin ve açlığın kör kuyusunda boğmak dışında bir seçenek/çıkış bulamıyorlar. İstiyorlar ki, işçi ve emekçiler bunca zora, zorbalığa, sömürüye, köleliğe ve geleceksizliğe karşı koymasın. Hak ve özgürlükleri için ayağa kalkmasın. Ama herşey onların istediği gibi olmuyor/olmayacaktır.

İşçi ve emekçiler her geçen gün hayatlarının daha fazla çekilmez hale gelmesine artık katlanmayacaklardır. Giderek seslerini daha çok yükseltecek, hak ve özgürlüklerini kazanmak için mücadelenin yolunu tutacaklardır. Tüm belirtiler bunu gösteriyor.

İşten atmalar, ücretlerin düşmesi, fazla mesailer vb. krizin doğrudan sonuçları yavaş yavaş yansımaya başladı. Sınıf devrimcileri kendi çalışma alanlarından da bunları görebilmektedir. Ancak krizin ortaya çıkardığı uygulamalara karşı kitlelerin artan hoşnutsuzluğunu ve büyüyen öfkesini harekete geçirmeyi hedefleyen bir etkin bir çabanın ortaya konulması gerekmektedir. Önümüzdeki döneme bu bakışla hazırlanılmalıdır. Kuşkusuz böylesi bir çaba somut taleplere ve hedeflere bağlı olarak sergilenmelidir.

Krize karşı işçi ve emekçilerin tepkisini örgütlemek ve harekete geçirmek için her türlü yol, yöntem ve araç kullanılmalı, asgari ücret görüşmelerine ve yaklaşan ocak zamlarına bu bakışla müdahale edilmelidir.

Sınıf ve emekçi kitleler içinde “Sınıfa karşı sınıf!” çizgisi temelinde devrimci sınıf mücadelesini örgütlemenin imkanlarını ve güçlerini büyüterek geleceğe hazırlanmak, sınıf devrimcileri için güncel ve yakıcı bir görevdir.