10 Eylül 2005
Sayı: 2005/36 (36)


  Kızıl Bayrak'tan
  Faşist terör ve provokasyonlarla Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesini boğamazsınız!
  Gemlik yürüyüşü devlet terörü ve linç girişimiyle engellendi
  Özelleştirme yağmasını ancak işçi sınıfı durdurabilir
  TÜPRAŞ'ta konuşma sırası işçilerde!
  TÜPRAŞ işçisi özelleştirmeye karşı direnme kararlılığında
Avrupa Birliği sürecinde son gelişmeler
AB "demokrasisi" yolunda "iş kazaları": Grevciye yasak, sendikalıya kurşun
  Sınıflı toplumların sınıf ayrımcı okulları: Eğitimde eşitlik için sosyalizm!
  Katrina kasırgası; Doğal afet mi kapitalizmin çöküşü mü?
  Felaketin ve sefaletin küreselleşmesi!
  Katrina'nın aynasında iki Amerika
  Katrina evdeki "üçüncü dünya"yı açığa çıkardı
  Devletin devekuşu politikası ve boşa çıkan İmralı çizgisi (Orta sayfa)
  Sendikal tazminat hakkı nasıl gaspediliyor!
  Dinsel gericiler siyonistlerin hizmetinde
  Irak'ta İmam Musa Kazım anmasında bine yakın Iraklı can verdi

  ABD'de neo-faşist çetenin saltanatı sarsılıyor

  Büyükçekmece İşçi Kurultayı hazırlık çalışmalarından
  Gücümüzü Ümraniye İşçi Kurultayı'nda birleştirelim!
  12 Eylül faşizmi üzerine
  Bir mücadele deneyimi...
  Pendik BDSP'den açıklama; Dar grupçu çatışma değil devrimci mücadele
  Bültenlerden/ Ankara İşçi Bülteni
  Bültenlerden/ Mamak Türküsü
  Basında 6-7 Eylül provokasyonu
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kurultay çalışmalarından...

Sınıf mücadelesini daha ileri bir düzeye sıçratmak için İşçi Kurultayı'na!

Esenyurt, Kıraç, Haramidere, Hadımköy, Beylikdüzü'nde sınıf mücadelesini ilerletmek için İşçi Kurultayı yapmayı hedefliyoruz. Bölgemiz oldukça geniş ve önemli bir sanayi havzasıdır. Yüzlerce fabrika bulunmakta, onbinlerce işçi çalışmaktadır. Ancak örgütlülük yok denecek kadar zayıf ve sınırlıdır. Kölelik koşulları alabildiğine ağır ve dayanılmaz boyutlardadır. Bölgemizde yaşanan ortak sorunlara rağmen, işçiler arasında bölge ölçüsünde bir örgütlülük ve birlik sağlanabilmiş değildir. Fabrikalarda da ortak bir irade ve tutum sergilenebilmesinin koşulları son derece sınırlıdır.

Bu sürece daha farklı düzeyden müdahale etmek, yaşanan ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için ileri, öncü işçilerin biraraya geldiği, geniş kesimleri harekete geçirebilme iradesi gösterdiği bir işçi kurultayı örgütlemeyi önümüze bir hedef olarak koymuş bulunuyoruz.

Bu amaçla Ağustos ayı içinde çeşitli işçi ve fabrika toplantıları gerçekleştirdik. Yaşadığımız ortak sorunlarla beraber ortak çözümleri, yol ve yöntemleri tartışarak ileri işçilerden oluşan İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi oluşturduk. Komite hem genel olarak hem de bölgemizdeki sınıf hareketinin durumunu ve sorunlarını tartışmayı gündemine almış bulunuyor. Bunun için bölge geneline seslenen bir çağrı metni hazırlanmasına karar verdik, yaygın dağıtımını planladık.

İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi'nin dışında bölgedeki temel sektörler olan metal ve tekstil işkollarında ileri işçilerin katılımı ile Metal Kurultay Hazırlık Komitesi ve Tekstil Kurultay Hazırlık Komitesi oluşturmaya karar verdik. Bunun için metal ve tekstil işçileriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik. Ardından geniş katılımlı işçi toplantıları yapmayı kararlaştırdık. Bu toplantılarda her işkolunu temsil eden ileri işçilerden oluşan hazırlık komiteleri oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca Kıraç ve Beylikdüzü'nde iki ayrı komite oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Komite çalışmayı ete-kemiğe büründürmek için önüne kısa ve uzun vadeli planlar koymuş bulunuyor. Kurultay çalışması ilerledikçe halkayı genişletmeyi, yürürken daha geniş bir kesimle buluşabilmeyi ve ileri işçileri bu çalışmaya katabilmeyi hedefliyoruz. Kurultay Hazırlık Komitesi bölgedeki kurultay çalışmasını yaygın ve etkili bir propagandayla işçilerin gündemine sokmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Onbinlerce çağrı bildirisi, afiş, duvar gazetesi, anket vb. araçlarla kurultay çalışmasını geniş bir kesime duyurmayı hedefliyor. Bu araçlar dışında piknik, geniş katılımlı işçi toplantıları, panel vb. kitle etkinlikleri de düzenlenecek.

Bölgedeki metal, tekstil ve diğer işkollarındaki işçilerin sorunlarını ve taleplerini ortak bir temelde formüle ederek, bu talepler için ortak bir mücadele programı belirleyerek ve buna dayalı örgütlülükler oluşturarak, çalışmayı kurultaydan sonra bölge düzeyinde kalıcılaştırmayı ve sermayenin kölelik koşullarına karşı hak arama mücadelesini ve bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kıraç, Esenyurt, Büyükçekmece İşçi Kurultayı

Hazırlık Komitesi